โครงการนำร่องรถมินิบัสไร้คนขับสำหรับชุมชนคนชราและผู้เกษียณอายุใน ACT

ข่าวออนไลน์จากสำนักข่าว SBS เสนอข่าวชุมชนผู้สูงอายุทดลองใช้บริการรถประจำทางไร้คนขับวิ่งภายในหมู่บ้านคนชรา

24 พ.ค. 2019 รถประจำทางไร้คนขับหรือกระสวยไร้คนขับได้ถูกทดลองใช้เพื่อเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับให้ผู้สูงอายุเดินทางรอบหมู่บ้านคนชราและผู้เกษียนอายุงาน

ยานพาหนะเคลื่อนที่อัตโนมัติได้ถูกนำมาใช้ที่หมู่บ้านคนชราและผู้เกษียณอายุ IRT Kangara Waters ในกรุงแคนเบอร์ร่าสถานที่ทดลองวิ่งรถประจำทางรอบหมู่บ้านมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ยานพาหนะไร้คนขับรุ่นที่นำมาใช้เป็นรถบัสขนาดบรรจุผู้โดยสาร 8 ที่นั่งมีทางลาดสำหรับผู้สูงอายุนั่งรถเข็นขึ้นรถเองได้ รถบัสไร้คนขับคันนี้จะวิ่งรอบหมู่บ้านโดยมีป้ายจอดจำนวน 8 ป้าย

เส้นทางเดินรถไร้คนขับจะวิ่งและจอดทั้งแปดป้ายที่รวมถึงป้ายที่ถนนของเอกชนหนึ่งสายได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงทดสอบ

องค์กรเอกชน IRT Group ผู้จัดการชุมชนคนชราต้องการทราบว่ายานพหานะไร้คนขับจะสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตติดต่อกับผู้อื่นในชุมชนได้อย่างอิสระและปลอดภัยโดยไม่ต้องพึ่งพาญาติมิตรตลอดเวลา

ก่อนหน้านี้ผู้สูงอายุพบถึงความยากลำบากในการเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนฝูงภายในหมู่บ้านโดยปราศจากความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือคนในครอบครัว การเดินทางไปไหนไม่ได้ทำให้ชีวิตของพวกเขามีความโดดเดี่ยวมากขึ้น

นาย Patrick Reid ผู้อำนวยการบริหารของ IRT Group กล่าวว่า สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดีสามารถเดินเหินไปไหนได้ แต่พวกเขาไม่ได้ขับรถอีกต่อไปเพราะหลายคนสูญเสียใบขับขี่อันเนื่องจากอายุ นอกจากนั้นยังมีบางคนเคยหกล้มจนทำให้การเคลื่อนไหวประสบความยุ่งยาก, บางคนสูญเสียการได้ยินหรือมองเห็น

องค์กรของเขาได้ประเมินถึงสมาชิกชุมชนคนชราที่เข้าร่วมทดสอบการใช้รถประจำทางไร้คนขับ โดยคำนึงถึงความรู้สึกของคนชราและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลงของพวกเขา

นอกจากนั้นองค์กรยังมีแผนที่จะแลกเปลี่ยนผลการทดสอบที่ได้รับกับหน่วยงานของรัฐบาลและองค์กรหรือผู้อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อการขยายโครงการรถประจำทางไร้คนขับในหมู่บ้านคนชราและผู้เกษียณอายุทั่วประเทศ

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: