ข่าวประชาสัมพันธ์ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562 ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยพร้อมครอบครัว และพสกนิกรชาวไทยในนครซิดนีย์เข้าร่วมจำนวนมาก

@@@@@

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และดำเนินบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมกับทีมประเทศไทยประกอบด้วยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด และชุมชนไทยในนครซิดนีย์ และเขตอื่นๆ ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์

ภายหลังถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์แล้ว ผู้มาร่วมงานต่างร่วมมือร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยทำความสะอาดวัดและบริเวณโดยรอบ เก็บขยะ ทาสีป้ายวัด โต๊ะ และที่นั่งภายในวัด ทำให้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

@@@@@

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2562 กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Westin โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทยในนครซิดนีย์ พร้อมคู่สมรส ตลอดจนประชาชนชาวไทยในนครซิดนีย์ และรัฐนิวเซาท์เวลส์ เข้าร่วมกว่า 400 คน โดยรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในเวลาเดียวกับประเทศไทย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน และลงนามในสมุดถวายพระพร

– – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – –

อรอุสา กระต่ายน้อย

สถานกงสุลใหญ่ นครซิดนีย์

The Royal Thai Consulate-General, Sydney 

Level 8, 131 Macquarie Street 

Sydney NSW 2000

Tel: (02) 9241 2542-3 

Fax: (02) 9247 8312 

E-mail : thaisydney@thaiconsulatesydney.orgCategories: ข่าวคนไทยในออสเตรเลีย, ข่าวออสเตรเลีย, ประชาสัมพันธ์

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: