ผลสำรวจพบชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่ยังสนับสนุนการรับผู้อพยพ

ภาพประกอบข่าวจาก homeaffairs.gov.au และ nationalsecurity.gov.au

30 เม.ย. 2019 สำนักข่าว SBS ทำการสำรวจความเห็นของประชาชนด้วยการว่าจ้างสำนักโพล Essential Media ทำการสำรวจในเรื่องการรับผู้อพยพ พบว่าชาวออสซี่กว่าครึ่งเชื่อว่าจะทำให้ออสเตรเลียดีขึ้น

ผลโพลพบว่า 51% ของผู้ประชากรตัวอย่างเห็นว่า การรับผู้อพยพมี “ผลเชิงบวกทั่วไป” ต่อประเทศ , 35% เห็นว่ามี “ผลเชิงลบทั่วไป” และ 15% บอกว่าไม่แน่ใจ (บวกไปบวกมานับได้ 101% นะเนี่ย)

เหตุผลอันดับหนึ่งของผู้สนับสนุนการรับผู้อพยพ เพราะพวกเขาเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น

ในขณะที่เหตุผลอันดับหนึ่งของผู้ไม่เห็นด้วยก็คือผู้อพยพใหม่ไม่สามารถเข้ากันได้กับประชาชนทั่วไปของออสเตรเลีย

ในการหาเสียงเลือกตั้งใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 เมษายนนี้ พรรคผสมลิเบอรัล-เนชั่นแนลได้มีความคิดผสมผสานในเรื่องการรับผู้อพยพโดยสนับสนุนการไปตั้งหลักแหล่งในถิ่นชนบท แต่พยายามลดจำนวนผู้อพยพเข้ามาคับคั่งในเมืองที่มีประชาชนหนาแน่นอยู่แล้วอย่างนครซิดนีย์และนครเมลเบิร์น

แต่ผลโพลให้ความเห็นว่าแนวความคิดนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร มีเพียง 13% เท่านั้นที่ต่อต้านการรับผู้อพยพอันเนื่องจากการรับเข้ามาจะทำให้ชุมชนของตนแออัด

สำหรับรายละเอียดของคำถามมีดังนี้

คุณคิดว่าการรับผู้อพยพมี “ผลเชิงบวกทั่วไป” หรือ “ผลเชิงลบทั่วไป” ต่อประเทศ?

-มีผลเชิงบวกทั่วไป 51%

-มีผลเชิงลบทั่วไป 35%

-ไม่แน่ใจ 15%

เหตุผลต่อไปนี้ข้อใดที่คุณคิดว่ามีความสำคัญต่อผลประโยชน์ของชาติในการรับผู้อพยพ?

-ช่วยสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ 43%

-ช่วยสร้างความหลายหลากทางวัฒนธรรม 31%

-ช่วยเติมแรงงานส่วนที่ขาดแคลน 11%

-ช่วยแก้ปัญหาโลก 9%

-ช่วยในการวางแผนการแก้ปัญหาประชากรสูงอายุ 5%

ต่อไปนี้ข้อไหนที่คุณคิดว่าได้สร้างปัญหาสำคัญในการรับผู้อพยพเข้ามาอยู่ในออสเตรเลีย?

-ผู้อพยพใหม่ไม่สามารถเข้าได้กับประชาชนทั่วไปของออสเตรเลีย 37%

-ทำให้ชาวออสเตรเลียหางานได้ยากขึ้น 22%

-มีความเป็นไปได้ต่อการเพิ่มโอกาสในการก่อการร้ายในออสเตรเลียสูงขึ้น 19%

-ทำให้ชุมชนมีประชากรหนาแน่นขึ้นไปอีก 13%

-ทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยน้อยลง 8%

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: