สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เรียน ชุมชนไทยทุกท่าน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมีลำดับพิธีการ ดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ เพื่อให้จัดเตรียมสถานที่ได้เหมาะสม โปรดแจ้งชื่อล่วงหน้าที่ Email: thaisydney@thaiconsulatesydney.org
หรือโทรศัพท์ 02 8416 1714Categories: ข่าวคนไทยในออสเตรเลีย, ข่าวออสเตรเลีย, ประชาสัมพันธ์

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: