ออสซี่ต้านโรคอ้วนไม่เป็นผลกลับพบเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้อพยพและชาวอะบอริจิน

ข่าวออนไลน์ของสำนักข่าว SBS เสนอรายงานโรคอ้วนเกินขนาดยังพบอยู่ในกลุ่มผู้อพยพและชาวชนเผ่าพื้นเมือง

28 มี.ค. 2019 ออสเตรเลียประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง (completely failed) ในการต่อสู้กับโรคอ้วนเกินกว่าปกติ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้อพยพและชุมชนเผ่าพื้นเมือง

จากรายงานของ Collective for Action on Obesity (คณะร่วมดำเนินการเกี่ยวกับโรคอ้วนเกินกว่าปกติ) เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคมพบมีชาวออสเตรเลียเป็นโรคอ้วนเกินขนาดเพิ่มขึ้นอีกถึงประมาณ 900,000 คนในช่วงสามปีที่ผ่านมา

รายงานพบว่าเด็กที่เป็นโรคอ้วนเกินขนาดได้เพิ่มขึ้น 60% นับจากปีการเงิน 2011-12 หรือจาก 249,000 คนเป็น 396,000 คน หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 24,500 คน

นาง Nicole Turner แห่ง Collective for Action on Obesity กล่าวถึงตัวเลขดังกล่าวถือเป็น “สัญญาณอันตราย” โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงต้นทุนต่อรัฐบาลและต่อการเพิ่มผลิตผล

รายงานกล่าวว่าต้นทุนของโรคอ้วนเกินขนาดในปี 2017-18 อยู่ที่ 11.8 พันล้านเหรียญ แยกเป็นต้นทุนทางสุขภาพโดยตรง 5.4 พันล้านเหรียญและทางอ้อม 6.4 พันล้านเหรียญ

นาง Turner กล่าวว่า กลุ่มผู้อพยพเป็นกลุ่มที่ประสบความล้มเหลวในความพยายามลดจำนวนผู้เป็นโรคอ้วนเกินกว่าปกติ ซึ่งเธอเสนอแนะให้รัฐบาลเพิ่มความพยายามมากขึ้นอีก ด้วยการนำแนวทางปรับกลยุทธให้เข้ากับกลุ่มวัฒนธรรมหลายหลาก และเพิ่มความใกล้ชิดกับแต่ละวัฒนธรรมให้มากขึ้น

ทางด้านชนเผ่าคนพื้นเมืองนั้น Collective for Action on Obesity พบว่าแม้สถานการณ์โรคอ้วนเกินขนาดจะลดลงอย่างมาก แต่ช่องว่างระหว่างชาวออสเตรเลียทั่วไปกับชาวอะบอริจินในเรื่องของการเป็นโรคอ้วนเกินขนาดยังห่างกันถึง 16%

เธอกล่าวว่าชุมชนชาวพื้นเมืองที่มีอัตราโรคอ้วนเกินขนาดสูงจะมีอัตราการเสียชีวิตและอัตราการเกิดโรคเรื้อรังสูงตามไปด้วย หรือกล่าวได้ว่ามันเป็นปัญหาสุขภาพทางจิต ถ้าพวกเขาเกิดเจ็บป่วยมันก็จะส่งผลกระทบทั้งหมดไม่เพียงต่อร่างกายแต่จะกระทบไปถึงความเป็นอยู่ที่ดีในทุกด้านอีกด้วย

Collective for Action on Obesity ทำนายว่าหากแนวโน้มยังคงเป็นเช่นนี้ ชาวออสเตรเลียจะมีประชากรอ้วนเกินกว่ามาตรฐานที่ควรเป็นในอัตรา 40% ภายในหนึ่งทศวรรษข้างหน้า

ในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาในที่ประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีสาธารณสุขของรัฐบาลกลาง, รัฐบาลรัฐและดินแดนมีความ (CHOGM) เห็นร่วมกันที่จะพัฒนากลยุทธโรคอ้วนเกินปกติแห่งชาติ (National Obesity Strategy ) ขึ้นมา

และในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีการประชุมสุดยอดโรคอ้วนเกินปกติแห่งชาติ (National Obesity Summit ) เพื่อโปรโมทแนวความคิดใหม่ในการป้องกันและควบคุมโรคอ้วนเกินปกติ

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: