พนักงานแควนตัสสบชัยไม่ต้องช่วยผู้โดยสารยกกระเป๋า 10 กก.ตามกฎใหม่

ข่าวออนไลน์นสพ. The Daily Mail วันที่ 24 มี.ค. 2019 พนักงาน Qantas ไม่ต้องช่วยผู้โดยสารยกกระเป๋าหลังจากสายการบินเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องใหม่ไม่เกิน 10 กก.

24 มี.ค. 2019 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบิน Qantas Airways จากนี้ไปไม่ต้องช่วยผู้โดยสารยกกระเป๋าใส่ช่องเก็บเหนือที่นั่งอีกต่อไป เพราะเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากข้อกำหนดน้ำหนักใหม่

ก่อนหน้านี้ผู้โดยสารภายในประเทศจะได้รับอนุญาตให้ถือกระเป๋าสองใบขึ้นเครื่อง โดยกำหนดให้แต่ละใบจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

แต่หลังจากทำการสำรวจพบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่คิดว่าน้ำหนักกระเป๋า 7 กก.นั้นไม่เพียงพอ และต้องการให้ Qantas ปรับน้ำหนักเป็นไม่เกิน 10 กก.

ภายใต้กฎใหม่ที่จะมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคมเป็นต้นไป ผู้โดยสารจะสามารถนำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ด้วยน้ำหนักไม่เกิน 10 กก.และอีกใบหนึ่งจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 4 กก.

ผู้โดยสารจะได้รับการบอกกล่าวว่า ถ้าพวกเขาไม่สามารถหาช่องว่างสำหรับเก็บกระเป๋าบนเครื่อง พวกเขาจำเป็นต้องมอบกระเป๋าไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทางเข้าเครื่องบิน (at the front of the plane หวังว่าคงเข้าใจไม่ผิด)

ผู้โดยสารจะได้รับการบอกกล่าวว่า ถ้าพวกเขาไม่สามารถหาช่องว่างเหนือที่นั่งสำหรับใส่กระเป๋า พวกเขาจำเป็นต้องนำกระเป๋ามาวางไว้ที่ทางเข้าเครื่องบินเพื่อจะได้นำกระเป๋าไปเก็บไว้ที่คาร์โกของเครื่องบิน

และถ้าผู้โดยสารคิดว่าไม่สามารถยกกระเป๋าหนัก 10 กก.ไหว พวกเขาจำเป็นต้องมอบกระเป๋า ณ จุดเช็คอินที่สนามบินก่อนขึ้นเครื่อง

สายการบินแควนตัส : ภาพจาก qantas.com

กฎระเบียบใหม่จะไม่มีผลกระทบต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศ นอกจากนั้นผู้โดยสารสูงอายุและพิการจะยังคงได้รับความช่วยเหลือจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

นาย Teri O’Toole ประธานสมาคมพนักงานต้อนรับสายการบิน (FAAA) กล่าวว่ากฎระเบียบใหม่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้รับบาดเจ็บจากการยกของหนัก

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: