ผู้อพยพหญิงรู้สึกมีอิสระและมีสิทธิมากขึ้นในออสเตรเลีย

ข่าวสังคมออนไลน์จากสำนักข่าว SBS วันที่ 9 มี.ค. 2019 เสนอข่าวผลการสำรวจพบสตรีผู้อพยพพบตัวเองว่ามีอิสระและสิทธิในออสเตรเลียมากกว่าประเทศที่พวกเธอจากมา

10 มี.ค. 2019 ผลการสำรวจพบว่า ผู้อพยพสตรีที่เพิ่งเข้ามาอยู่อาศัยในออสเตรเลียส่วนใหญ่พบว่าตนเองมีอิสระและพบโอกาสในการดำเนินชีวิตในประเทศใหม่มากกว่าประเทศบ้านเกิดของตนเอง

(หมายเหตุ ข่าวนี้ออกมาตั้งแต่วัน 7 มีนาคม เนื่องจากวันนี้ไม่มีข่าวมากนักจึงขออนุญาตนำกลับมาเสนอ)

จากการสำรวจที่ว่าจ้างจัดทำโดย AMES Australia หน่วยงานสนับสนุนการตั้งรกรากของผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ*พบว่า 71% ของสตรีผู้เข้ามาตั้งรกรากใหม่ในออสเตรเลียมีการใช้ชีวิตที่ “ดีกว่า” ประเทศที่พวกเธอจากมา

(*AMES Australia เป็นองค์กรโดยทุนรัฐบาลให้บริการด้านการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ, แนะนำการจ้างงาน, การมีส่วนร่วมในชุมชนและให้การสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานให้กับผู้อพยพ, ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย)

การสำรวจพบว่า 78% ของพวกเธอเห็นว่า สตรีชาวออสเตรเลียมีอิสระมากกว่าสตรีในประเทศที่พวกเธอจากมา

นาย Laurie Nowell โฆษกของ AMES Australia กล่าวว่า สตรีผู้อพยพและผู้ลี้ภัยที่เพิ่งเข้ามาอยู่อาศัยในออสเตรเลียใหม่ ๆ ส่วนใหญ่จะมองโลกในแง่ดีต่อการใช้ชีวิตในประเทศนี้

ผลการสำรวจระบุว่า ผู้อพยพสตรีพบว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงบริการและกิจกรรมหลายอย่างที่รวมถึง การศึกษา, การทำงาน, บริการด้านสุขภาพทั่วไป, สุขภาพสตรี, การดูแลเด็กและสถานดูแลเด็ก, การขับรถยนต์, สังคม-ชุมชน, การเมืองและกิจกรรมทางศาสนา

และพบว่า 84% ของสตรีอพยพใหม่กล่าวว่าพวกเธอมีสิทธิเพิ่มขึ้นกว่าในประเทศที่เธอจากมา และ 78% พบว่าออสเตรเลียให้โอกาสแก่สตรีเพศมากกว่าในบ้านเกิดของพวกเธอ รวมถึงการมีสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: