เผยงานที่อาชีพอันตรายที่สุดในออสเตรเลียยังตกอยู่ที่กลุ่มผู้ใช้แรงงาน

25 ม.ค. 2019 กลุ่มงานที่มีความอันตรายที่สุดในออสเตรเลียได้รับการเปิดเผย โดยมีกลุ่มงานในอุตสาหกรรมสามประเภทที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมากที่สุด

จากรายงานชุด ‘Work-related Traumatic Injury Fatalities’ โดยสำนักงาน Safework Australia ถึงผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในปี 2017 รวมทั้งสิ้น 190 คนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอาชีพในสามอุตสาหกรรมคือหนึ่งการขนส่ง, ไปรษณีย์และคลังสินค้า 54 คน (หรือ 28.4% ), ตามด้วยสองแรงงานในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม, ป่าไม้และการประมงค์ 52 (27.4%) คนและสามอยู่ในกลุ่มงานก่อสร้าง 30 คน (15.8%)

แต่โดยรวมแล้วผู้เสียชีวิต 56 คน (29.5%) เป็นผู้ใช้แรงงาน, ตามด้วยพนักงานขับรถและผู้ควบคุมเครื่องจักรรวม 55 คน (28.9%)

นอกจากนั้นยังมีช่างเทคนิคและช่างฝีมือ (trades workers) ที่รวมถึงช่างไฟฟ้า, ช่างก่ออิฐและช่างทาสีมีผู้เสียชีวิต 17 คน (8.9%)

ผู้ใช้แรงงานไร้ฝีมือที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างงานทำงานตามฟาร์มเกษตร, งานก่อสร้างและเหมืองแร่ ส่วนผู้เสียชีวิตที่ทำงานคุมเครื่องจักรและขับรถส่วนใหญ่ทำงานบนทางหลวงหรือทางรถไฟ

ผู้เสียชีวิตสูงสุดกลุ่มที่สี่อยู่ในกลุ่มงานศิลปะและการนันทนาการ แรงงานพวกนี้ส่วนใหญ่จะทำงานเกี่ยวกับการแสดง, กีฬาและนันทนาการ

สำหรับสาเหตุของการเสียชีวิตของแรงงานส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุรถชน (31%), จากวัตถุเคลื่อนไหว (18%) และตกจากที่สูง (15%)

พนักงาน 176 จากจำนวนผู้เสียชีวิต 190 คนหรือ 93% เป็นผู้ชาย ส่วนอีก 14 คนเป็นเพศอื่น

รัฐนิวเซาท์เวลส์เป็นรัฐที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 118 คนหรือ 62.1% โดยมีดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) เสียชีวิตน้อยที่สุดคือเพียง 1 คน (0.5%) เท่านั้น

โฆษกของสำนักงาน Safework Australia กล่าวว่าอย่างไรก็ตามผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2017 ถือว่าลดลงจากปี 2007 เกือบครึ่งหนึ่ง แต่สำนักงานยังหวังว่า รายงานชุดนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจให้มีการคำนึงถึงการป้องกันการเสียชีวิตจากสภาพการทำงานไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือจากความเจ็บป่วยในอนาคต

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: