อาชีพที่ใช้ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์น้อยแต่มีรายได้ดีที่สุดในออสเตรเลียคือ….

22 ม.ค. 2019 อาชีพที่สามารถทำเงินได้สูงสุดในขณะที่ใช้เวลาชั่วโมงทำงานน้อยที่สุดได้ถูกเปิดเผย ลองมาดูสิว่าเป็นอาชีพอะไรกันบ้าง?

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ABS) ได้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจสำมะโนประชากรทำให้พบว่า อาชีพที่ทำเงินสูงในบางอาชีพแต่ต้องแลกด้วยการทำงานที่ใช้เวลายาวนานกว่าในแต่ละสัปดาห์ แต่ก็มีบางอาชีพที่แม้รายได้น้อยกว่าแต่ก็ใช้เวลาทำงานในแต่ละสัปดาห์น้อยกว่า

(หมายเหตุ คนออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยเห็นคุณค่าของการใช้เวลาเชิงนันทนาการและการผักผ่อนมากกว่าเงิน มาตรฐานอยู่ที่ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์หรือตกวันละ 8 ชั่วโมง, นันทนาการและครอบครัว 8 ชั่วโมงและนอนหลับพักผ่อน 8 ชั่วโมง)

ผู้อยู่ในอาชีพทันตแพทย์เป็นวิชาชีพระดับต้น ๆ ของเกณฑ์นี้ โดยมีรายได้อยู่ที่เฉลี่ย 70 เหรียญต่อช่ัวโมง ต่อการทำงาน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ผู้อยู่ในอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นอีกกลุ่มวิชาชีพหนึ่งที่ทำงานต่อสัปดาห์ไม่มากแต่รายได้ดี

สำนักงาน ABS พบว่าผู้จัดการ ICT มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 56 เหรียญต่อชั่วโมง ด้วยการทำงานสัปดาห์ละ 44.5 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ ICT วิจัยธุรกิจและระบบงานมีรายได้เฉลี่ย 50 เหรียญต่อชั่วโมงต่อการทำงานสัปดาห์ละ 42 ชั่วโมง

ผู้อยู่ในกลุ่มวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญการวัดสายตา (optometrists หรือนักทัศนมาตร) และผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีการฉายภาพทางการแพทย์ (medical imaging) จัดเป็นสาขาวิชาชีพที่ทำงานต่อสัปดาห์น้อยที่สุดอีกกลุ่มหนึ่ง

ผู้เชี่ยวชาญการวัดสายตาทำงานเพียงสัปดาห์ละ 41.5 ชั่วโมง โดยมีรายได้ชั่วโมงละ 44 เหรียญ, ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาพถ่ายทางการแพทย์เป็นต้นว่าผู้กำกับดูแลเครื่อง MRI (เครื่องถ่ายเอกซเรย์โดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) มีรายได้ชั่วโมงละ 44 เหรียญเท่ากับนักทัศนมาตรแต่ทำงานน้อยกว่าคือ 40.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

นักเศรษฐศาสตร์มีรายได้มากกว่า 49 เหรียญต่อชั่วโมงต่อการทำงาน 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่นักบินและผู้อำนวยการบินทำงาน 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่มีรายได้ชั่วโมงละ 52 เหรียญ

วิศวกรไฟฟ้าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำงานเฉลี่ยสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง กับรายได้ชั่วโมงละ 43.8 เหรียญ

นักวิเคราะห์ข่าวกรองและนโยบายมีรายได้ชั่วโมงละ 43 เหรียญต่อการทำงาน 41 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ที่น่าสนใจก็คืออาชีพที่ทำงานได้สูงสุด 6 อันดับแรกในประเทศออสเตรเลียอยู่ในกลุ่มแพทย์ทั้งสิ้น โดยมีวิสัญญีแพทย์ทำเงินได้สูงสุดชั่วโมงละ 78 เหรียญแต่ก็ต้องทำงานนานขึ้นด้วยเวลา 55 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันที่ 22 มกราคม 2019 เงิน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับ 71 เซนต์สหรัฐและเท่ากับ 22.67 บาท (ข้อมูลกลางจาก google.com.au)

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: