ออสซี่ (รวมพี่ไทย) ต่อไปจะขอวีซ่าทำงานในอังกฤษได้ง่ายขึ้น

นสพ.ฉบับสุดสัปดาห์ของ The Australian เสนอข่าวชาวออสเตรเลียในอนาคตจะขอวีซ่าทำงานในสหราชอาณาจักรได้ง่ายขึ้นกว่ามาตรการเข้มงวดในปัจจุบัน

5 ม.ค. 2019 อันที่จริงข่าวนี้ออกมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา แต่เพิ่งเปิดให้อ่านและเห็นว่าจะเป็นการดีต่อผู้วางแผนแต่เนิน ๆ จึงนำกลับมานำเสนอ เป็นเรื่องของรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้เผยแผนที่จะรับชาวต่างชาติที่มีความชำนาญในวิชาชีพเข้ามาทำงานในสหราชอาณาจักร

ผู้มีทักษะทางอาชีพชาวออสเตรเลียต่อไปจะสามารถทำเรื่องขอวีซ่าทำงานในสหราชอาณาจักรได้เร็วขึ้นและมีความซับซ้อนน้อยลงนับจากปลายปี 2020 อันเป็นไปตามเอกสารปกขาว (White Paper เป็นเอกสารที่พิมพ์ออกมาอย่างเป็นทางราชการ) ด้านนโยบายการเข้าเมืองของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

เนื้อหาของเอกสารทำให้ทราบว่าออสเตรเลียและประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (รวมถึงประเทศไทย) ต่อไปจะไม่ถูกกำหนดเพดานการเข้ามาทำงานในสหราชอาณาจักรโดยจะมีผลในเดือนธันวาคมปี 2020

ภายใต้ข้อกำหนดปัจจุบันกำหนดให้ผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรปจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในวิชาชีพขั้นสูง (highly skilled) เท่านั้นที่จะได้รับการทำงานในสหราชอาณาจักร ต่อไปจะถูกลดมาอยู่ในระดับผู้มีทักษะในวิชาชีพ (skilled) ก็สามารถเข้ามาทำงานได้

โดยผู้มีทักษะทางอาชีพจะต้องได้รับข้อเสนอการทำงานก่อนที่จะเดินทางถึงสหราชอาณาจักร และจะต้องมีวุฒิบัตรอย่างน้อยระดับเอ (A-level) หรือเทียบเท่ากับประกาศนียบัตรชั้นมัธยมการศึกษาเป็นอย่างต่ำ

ขณะนี้รัฐบาลสหราชอาณาจักรยังไม่ได้ระบุคำจำกัดความของคำว่า “skilled” ออกมา แต่ได้มีการอภิปรายภายในคณะรัฐมนตรีในการลดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำลงมาเหลือปีละ 30,000 ปอนด์ (ประมาณ 52,000 เหรียญออสเตรเลียหรือ 1.22 ล้านบาท) ส่วนอาชีพที่สหราชอาณาจักรยังต้องการมากในอนาคตก็คือพยาบาลและแรงงานทางการเกษตร

ตามเนื้อหาของเอกสารปกขาว ออสเตรเลียถูกจัดชั้น “ประเทศมีความเสี่ยงต่ำ” ดังนั้นการยื่นขอวีซ่าทำงานของชาวออสเตรเลียจึงอยู่ในขั้น “พร้อมที่จะรับ” หรือ “readily accepted” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนในการพิจารณาวีซ่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 3 สัปดาห์ ในขณะที่การยื่นขอในปัจจุบันผู้ยื่นขอบางรายอาจจะต้องรอคอยถึง 6 เดือนทีเดียว

นอกจากนั้นชาวออสเตรเลียยังสามารถที่จะทำงานในงานที่ต้องการทักษะทางอาชีพต่ำ (lower skilled jobs) ในขณะที่อยู่ในสหราชอาณาจักรเรียบร้อยแล้ว หรือหมายความว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องออกนอกประเทศเพื่อทำเรื่องขอกลับเข้ามาใหม่ แต่งานที่ใช้ทักษะต่ำมีกำหนดให้ทำได้เพียง 1 ปีเท่านั้น จากนั้นจะต้องออกนอกประเทศไปเป็นเวลา 12 เดือนจึงจะทำเรื่องเข้ามาใหม่

รายงานเอกสารปกขาวฉบับนี้ยังออกมาในแนวเดียวกับสาระสำคัญของงบประมาณฉบับล่าสุดของสหราชอาณาจักร ที่เปิดให้ชาวออสเตรเลียใช้ประตูอิเล็กทรอนิกส์ (e-gates) ตามสนามบินนานาชาติทุกแห่งของสหราชอาณาจักร ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาขั้นตอนทางพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (ตามที่จิงโจ้นิวส์เคยเสนอข่าวไปแล้วในหัวข้อ “ออสซี่สามารถใช้หนังสือเดินทาง e-Passport เข้าสหราชอาณาจักรได้แล้ว” ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2018)

ขออนุญาตเสริม เรื่องรัฐสภาของประเทศญี่ปุ่นอนุมัติร่างพระราชบัญญัติเพื่อเปิดรับแรงงานไร้ฝีมือชาวต่างชาติจำนวนมากเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน (ตามที่จิงโจ้นิวส์เสนอข่าวไปแล้วในหัวข้อ “ไม่ต้องง้อออสซี่ปิดกั้นแรงงานต่างชาติ ญี่ปุ่นเตรียมเปิดไฟเขียวรับแรงงานไร้ฝีมือวีซ่า 5 ปี” ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2018)

ในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลญี่ปุ่นได้เคาะตัวเลขการรับแรงงานต่างชาติออกมาแล้วที่จำนวน 345,150 คน จากเป้าหมายเดิมที่มีแผนจะรับถึง 500,000 คน ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไร เห็นที่ผู้สนใจไปขุดทองประเทศญี่ปุ่นต้องค้นหากันเอาเองครับ

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: