แผ่นดินไหวในนิวซีแลนด์ปี 16 ทำให้เกาะเหนือและเกาะใต้เคลื่อนเข้าหากัน

เกาะเหนือและเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ ลูกศรสีเหลืองชี้คือช่องแคบ Cook Strait

25 พ.ย. 2018 เกาะเหนือและเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ได้เคลื่อนที่เข้าหากัน หลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่โดยมีจุดศูนย์กลางใกล้เมือง Kaikoura

แผ่นดินไหวขนาด 7.8 แมกนิจูดบริเวณทางเหนือของเกาะใต้ในเดือนพฤศจิกายน 2016 ได้ทำให้เกาะทั้งสองเคลื่อนที่เข้ามาใกล้กันอีก 5 เซนติเมตร

หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางที่ Kaikoura ผ่านไปเป็นเวลา 2 ปีเต็ม ผลการติดตามและประเมินผลตามมาพบว่ายังคงมีการปรับพื้นผิวโลกใหม่อันเนื่องมาจากแนวรอยเคลื่อนเปลือกโลกยังไม่เสถียร ส่งผลให้ช่องแคบ Cook Strait กั้นระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้มีความแคบลง

GNS Science (สถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ธรณีวิทยาและนิวเคลียร์แห่งนิวซีแลนด์) ผู้ทำการประเมินพบว่าเกาะใต้ได้ค่อย ๆ เคลื่อนที่มาทางตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาใกล้เกาะเหนือนับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่

ดร. Sigrún Hreinsdóttir นักธรณีวิทยาด้านโครงสร้างและพื้นผิวโลก (geodetic scientist) แห่งสถาบัน GNS Science กล่าวว่า แหลม Cape Campbell (แถว ๆ บริเวณปลายศรสีเหลืองชี้) ซึ่งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะใต้ขณะนี้ได้เคลื่อนที่เข้าใกล้กรุงเวลลิงตันอีก 35 ซม.

ช่องแคบ Cook Strait กั้นระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้แคบลง 5 ซม.

พบว่าแนวรอยเคลื่อนเปลือกโลก Kaikoura ได้เคลื่อนที่ไปทางตะวันออก 15 ซม. เมือง Blenheim เคลื่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 15 ซม. และเมือง Nelson เคลื่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 15 ซม. (โปรดดูแผนที่) และกรุงเวลลิงตันเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ได้เคลื่อนไปทางทิศตะวันออก 5 ซม.

อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ได้พบกับความยุ่งยากในการพิสูจน์ว่าแนวรอยเคลื่อนเปลือกโลก (fault line ) คือสาเหตุของการเคลื่อนที่เข้าหากันของเกาะใหญ่ทั้งสอง

ดร. Hreinsdóttir เชื่อว่าแผ่นดินของประเทศนิวซีแลนด์จะยังคงเคลื่อนที่อย่างช้า ๆ ต่อไปอีกหลายปี

เปลือกโลกเคลื่อนตัวที่นิวซีแลนด์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2016 : ภาพจาก geoNet.org.nz

แผ่นดินไหวที่ Kaikoura ได้ทำสถิติแยกแนวรอยเคลื่อนเปลือกโลกเป็น 25 ส่วน โดยเกิดขึ้นในพื้นที่ North Canterbury (พื้นที่ลุ่มทางภาคตะวันออกของเกาะใต้ตั้งแต่ Kaikoura ลงไปทางใต้สุดของเกาะรวมถึงนครไครสต์เชิร์ชเมืองหลวงของเกาะใต้)

แผ่นดินไหวครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต 2 คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบคน มันทำให้แผ่นดินของชายฝั่ง Malboroug สูงขึ้นกว่า 6 เมตร และทำให้บางพื้นที่ต่ำลงกว่าเดิม 2 เมตร

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: