น.ซ.ว.เสนอเงิน $75K ต่อปี ทำหน้าที่พ่อแม่อุปถัมภ์ดูแลเด็กมีปัญหา

ข่าวหน้าหนึ่งนสพ. The Daily Telegraph ฉบับ 13 ก.ย. 2018 พาดหัวข่าว “เงินเพื่อเด็ก”

13 ก.ย. 2018 ผู้อยู่อาศัยทางตะวันตกของนครซิดนีย์จะได้รับค่าจ้าง 75,000 เหรียญต่อปี (1.8 ล้านบาทหรือเดือนละ 147,000 บาท*) โดยไม่เสียภาษีเงินได้ ในฐานะพ่อแม่อุปถัมภ์ดูแลเด็กในกลุ่มที่เปราะบางที่สุดของสังคม

แผนการดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของนาง Pru Goward รัฐมนตรีกระทรวงบริการครอบครัวและชุมชนรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ต้องการรับสมัครผู้ดูแลเด็กเข้ามาอยู่ในโครงการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดโครงการใหม่ล่าสุด โดยพวกเขาจะต้องเต็มใจจะยุติงานปัจจุบันเพื่อมาดูแลเยาวชนที่มีปัญหาอย่างเต็มเวลา

ค่าจ้างใหม่ถือว่าสูงมากคือเท่ากับ 2,885 เหรียญต่อสองสัปดาห์ เมื่อเทียบกับเงินช่วยเหลือผู้รับทำหน้าที่เป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ทั่วไปที่รัฐบาลให้ในระหว่าง 494 เหรียญถึง 748 เหรียญต่อสองสัปดาห์

ผู้ที่รับเข้าโครงการจะต้องไม่มีงานอื่นและเต็มใจที่จะอุทิศเวลาในการดูแลเด็กซึ่งจะมีอายุระหว่าง 7 ถึง 17 ปี

เด็กที่จะถูกส่งมาอยู่ในความดูแลของพ่อแม่อุปถัมภ์พิเศษจะถูกประเมินโดย Treatment Foster Care Oregon ว่าเป็นเด็กที่ไม่สามารถอยู่ในความดูแลของพ่อแม่อุปถัมภ์ทั่วไป เป็นต้นว่าเด็กที่ไม่สามารถจัดการความรู้สึก, ความคิดและพฤติกรรมของตนเอง

โครงการคล้ายคลึงกันนี้ได้ถูกดำเนินการให้กับเด็กเป็นเวลา 6 ถึง 12 เดือนมาเป็นเวลา 30 ปีในประเทศพัฒนาแล้วที่ร่วมถึงสหราชอาณาจักร, สหรัฐ และนิวซีแลนด์

นาง Goward กล่าวว่ารัฐบาลรัฐน.ซ.ว.สัญญาว่าจะดำเนินการและปรับปรุงวิธีปฏิบัติเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่เปราะบางสามารถเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดีของสังคมในอนาคต

เธอกล่าวว่ายังมีเด็กจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในบ้านที่มีการดูแลเอาใจใส่ หลายคนมีพฤติกรรมที่สับสน เด็กพวกนี้ต้องการการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงระยะเวลาที่เป็นเด็กและวัยที่โตขึ้นก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่วัยหนุ่มสาว

เธอกล่าวว่า เป้าหมายของโครงการก็คือให้เด็กกลับมาได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดหรืออยู่กับผู้ดูแลเด็กระยะยาว (เด็กหลายคนพ่อแม่อาจมีพฤติตนเสื่อมเสียจนกระทรวงบริการชุมชนแยกเด็กออกมาเลี้ยงดูหรือพ่อแม่บางคนอาจถูกจำคุก หลังจากดัดสันดานจนแน่ใจว่าเป็นคนดีแล้ว ก็จะส่งเด็กกลับไปอยู่กับบิดามารดาตามเดิม)

OzChild หน่วยงานที่ดูแลโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ได้ใช้เงิน 4.87 ล้านเหรียญในโครงการนำร่องในรัฐน.ซ.ว.ซึ่งจะจบสิ้นในกลางปี 2020 หากประสบผลสำเร็จก็จะขยายโครงการออกไปในอนาคต

ภายใต้เงื่อนไขของโครงการ ผู้ทำหน้าที่เป็นพ่อแม่อุปถัมภ์จะรับเด็กในความดูแลเพียง 1 คนในแต่ละครั้ง โดยจะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพิเศษอย่างเช่นนักจิตวิทยา, เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์และนักครอบครัวบำบัดให้การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง

ในปัจจุบันมีเด็ก 18,000 คนอยู่ในความดูแลของครอบครัวอุปถัมภ์

หมายเหตุ *อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันที่ 13 กันยายน 2018 เงิน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับ 72 เซนต์สหรัฐและ 23.47 บาท

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: