ค่าแรงงานก่อสร้างในดินแดนภาคเหนือสูงที่สุดในออสเตรเลีย

นสพ. The NT News ฉบับ 23 ส.ค. 2018 พาดหัวข่าว “Builders earn the Bob” เพื่อสื่อความหมายว่าแรงงานก่อสร้างที่ NT มีรายได้ระดับ Top ของประเทศ โดยเอาชื่อของตัวการ์ตูน Bob the Builders มาเล่นคำ

24 ส.ค. 2018 ข่าวนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ของจิงโจ้นิวส์หมดโควต้า สามารถเข้าไปอ่านได้เพียงการโปรยหัวข่าว ระบุว่าแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างของดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรีหรือ NT มีค่าแรงที่สูงที่สุดในประเทศออสเตรเลียในแทบทุกประเภทงาน

การประกันคุณภาพและการควบคุมแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างของนอร์เทิร์นเทร์ริทอรีมีรายได้ตามโฆษณาหางานในอัตราสูงที่สุดในประเทศคือที่ปีละ 144,121 เหรียญ (3,444,500 บาท หรือเดือนละ 287,000 บาท)

การโปรยหัวข่าวของ NT News อ่านได้มีเท่านี้ ทำให้จริงโจ้นิวส์ต้องเข้าไปล้วงลับข้อมูลในรายงานดิบของต้นต่อข่าว มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมออสเตรเลียหรือ AIG (Australian Industry Group) ทำการศึกษาแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วประเทศ ตามรายงานล่าสุดพบว่าแรงงานการก่อสร้างทั่วออสเตรเลียยังมีความต้องการอย่างมากในงานส่วนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะโครงการสร้างถนน

ข่าวออนไลน์ของนสพ. The NT News วันที่ 23 ส.ค. 2018 เสนอข่าวแรงงาน NT มีค่าจ้างแรงงานก่อสร้างสูงที่สุดในออสเตรเลีย

AIG ได้อ้างรายงานของ SEEK Employment Trends พบว่าโฆษณาหางานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างโดยเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 106,784 เหรียญ (2,552,000 บาท หรือเดือนละ 212,700 บาท) โดยความต้องการแรงงานก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น 13% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ส่วนสาเหตุที่ค่าแรงงานก่อสร้างที่นอร์เทิร์นเทร์ริทอรีสูงกว่าในรัฐอื่น ๆ นั้นน่าจะมาจากสภาพแวดล้อมของการทำงาน ในดินแดนที่กันดารกว่าและในสภาพภูมิอากาศที่โหดกว่า คือทางเหนือสุดของประเทศมีสองฤดูคือฤดูฝนกับฤดูร้อน ซึ่งต่างจากรัฐอื่น ๆ ทางตอนใต้ของประเทศ

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันที่ 24 สิงหาคม 2018 เงิน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับ 73 เซนต์สหรัฐและ 23.90 บาท

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: