เด็กออสซี่รุ่นใหม่เข้าสู่ฆารวาสนิยม โรงเรียนมีสัดส่วนนับถือศาสนาลดลง

หัวข้อข่าวออนไลน์ของนสพ. The SMH วันที่ 12 ส.ค. 2018 เสนอข่าวนักเรียนในโรงเรียนออสเตรเลียระบุตัวเองว่าไม่มีศาสนาเพิ่มขึ้น

12 ส.ค. 2018 สื่อหนังสือพิมพ์ The Sydney Morning Herald เสนอข่าวโรงเรียนในออสเตรเลียเริ่มจะเปลี่ยนแปลงเป็นโรงเรียน “ไม่มีศาสนา” แม้กระทั่งโรงเรียนในสังกัดศาสนาที่รวมถึงโรงเรียนคาทอลิก

จากการศึกษาข้อมูลสำมะโนประชากรปี 2016 โดยสภาโรงเรียนอิสระแห่งออสเตรเลีย (ISCA) ถึงโรงเรียนทั่วประเทศพบว่า 37% ของนักเรียนระบุว่าเป็นผู้ “ไม่มีศาสนา” เพิ่มขึ้นจากการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2011 ที่อยู่ในระดับ 30%

เมื่อแยกเป็นประเภทโรงเรียน โรงเรียนรัฐบาล 45% ของนักเรียนระบุว่าไม่มีศาสนา เปรียบเทียบกับ 38% ในปี 2011 ถือเป็นสัดส่วนของการเพิ่มขึ้นที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

เด็กโรงเรียนอิสระอ้างว่าไม่มีศาสนาเพิ่มจาก 24% ในปี 2011 เป็น 31% ในปี 2016 หรือแม้แต่โรงเรียนคาทอลิกเพิ่มจาก 10% ในปี 2011 เป็น 14% ในปี 2016

การเปลี่ยนแปลงการนับถือศาสนาของเด็กในโรงเรียนสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดฆารวาสนิยม (secularism) ในหมู่ประชากรชาวออสเตรเลียในวงกว้าง โดยมีประชากรชาวออสซี่ระบุว่าไม่มีศาสนาประมาณ 30% จากการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2016 เปรียบเทียบจากการสำรวจปี 2011 ที่เคยอยู่ที่ 22%

โดยแนวโน้มดังกล่าวเกิดขึ้นในกลุ่มคนอายุ 18 ปีถึง 34 ปีระบุว่าไม่นับถือศาสนาใด ๆ ถึง 39%

มีชาวออสเตรเลียประมาณ 50% เศษเท่านั้นที่ระบุว่าพวกเขานับถือศาสนาคริสต์ โดยมีนิกายคาทอลิกและแองกลิกันเป็นศาสนาหลักของคนกลุ่มนี้

ISCA กล่าวว่า โรงเรียนจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบของการเลื่อมใสศาสนาที่ลดน้อยถอยลง พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของความเป็นฆารวาสนิยม ที่จะนำไปสู่การเข้าถึงศาสนาศึกษาและวิธีการทำการตลาดของพวกเขา

โดยสรุปแล้วจำนวนนักเรียนที่บอกว่าตนเองไม่นับถือศาสนาใด ๆ ได้เพิ่มขึ้น 68% ที่โรงเรียนคาทอลิก, 48% ที่โรงเรียนอิสระ และ 41% ที่โรงเรียนรัฐบาล

นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามได้เพิ่มขึ้น 19% ในโรงเรียนคาทอลิก, 41% ในโรงเรียนอิสระ และ 36% ในโรงเรียนรัฐบาล

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: