กีวีเก็บภาษีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ แต่ยกเว้นสำหรับคนออสเตรเลีย

โปสเตอร์ออนไลน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ : ภาพจาก Tourism New Zealand

16 มิ.ย. 2018 นิวซีแลนด์จะเก็บค่าธรรมเนียมเข้าประเทศจากนักท่องเที่ยวในอัตรา 35 เหรียญนิวซีแลนด์ (32.7 เหรียญออสเตรเลีย) แต่พลเมืองของออสเตรเลียจะได้รับค่ายกเว้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายนรัฐบาลกีวีของนาง Jacinda Ardern ประกาศว่านับตั้งแต่ปลายปีหน้าเป็นต้นไป ชาวต่างชาติที่เข้าประเทศนิวซีแลนด์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าประเทศในระหว่าง 25 เหรียญนิวซีแลนด์ (23.4 เหรียญ) ถึง 35 เหรียญนิวซีแลนด์ (32.7 เหรียญ)

โดยจะมีผลต่อผู้เดินทางเข้านิวซีแลนด์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ยกเว้นผู้ถือสัญชาติและผู้อยู่ถาวรของออสเตรเลีย, ประชากรจากประเทศสมาชิกเวทีความร่วมมือหมู่เกาะแปซิฟิก (PIF เช่นฟิจิ, นิวคาเลโดเนีย, ปาปัวนิวกีนี, คุกไอแลนด์, ซามัว, วานูอาตู, และทองก้าเป็นต้น) และเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ขวบจะได้รับยกเว้นจากค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการแสดงความคิดเห็นกันภายในประเทศนิวซีแลนด์ในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานจากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

ในเวลาหนึ่งปีถึงวันที่ 30 เมษายน 2018 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยือนนิวซีแลนด์ทั้งสิ้น 3.8 ล้านคน ในขณะที่นิวซีแลนด์มีประชากรเพียง 4.7 ล้านคน

ในจำนวนนักท่องเที่ยวรายใหญ่คือชาวออสเตรเลียในอัตรา 39% หรือเกือบ 1.5 ล้านคน ตามมาด้วยนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน, สหรัฐ และสหราชอาณาจักรตามลำดับ

นาง Eugenie Sage รัฐมนตรีข้อมูลอนุรักษ์และดินแดน (CLI) กล่าวว่า รัฐบาลของเธอหวังว่านักท่องเที่ยวจะเข้าใจถึงเหตุผลในการเพิ่มภาษีเข้าประเทศครั้งนี้

รัฐบาลนิวซีแลนด์คาดว่าจะสามารถเก็บค่าธรรมเนียมเข้าประเทศได้ไม่เกิน 80 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ (74.8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย) สำหรับปีแรก โดยเงินที่ได้จะนำไปแบ่งใช้ในโครงการอนุรักธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวต่อไป

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: