TAFE บ่นคนสมัครเรียนน้อย แม้เป็นสาขาที่ขาดแคลนแรงงาน

วิทยาลัย TAFE วิทยาเขต Sydney Institute (Ultimo) : ภาพจากสำนักข่าว ABC

19 พ.ค. 2018 ข่าวนี้อาจมีผลทำให้ออสเตรเลียไม่สามารถหลีกเลี่ยงนำแรงงานมีฝีมือจากต่างประเทศเข้ามาเติมเต็มงานที่ขาดแคลนในประเทศ เมื่อวิทยาลัย TAFE (วิทยาลัยอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง) ออกมาบ่นว่ามีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนต่ำกว่าความต้องการของตลาดมาก

ผู้ที่ออกมาเปิดเผยคือนาย Jon Black กรรมการผู้จัดการของวิทยาลัย TAFE รัฐนิวเซาท์เวลส์ได้กล่าวต่อที่ประชุมสภาหอการค้าแห่งรัฐน.ซ.ว.ว่าจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขายอดนิยมที่สุด 20 สาขาวิชาลดต่ำลงกว่าครึ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลนแรงงานอย่างหนักเช่นครูโรงเรียนอนุบาลและการก่อสร้างยอดผู้ลงทะเบียนลดลงถึง 80%

นาย Black ได้กล่าวโทษต้นเหตุของปัญหาอยู่ที่โครงการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาใหม่ที่เรียกว่า VET Student Loan (แก้ไขจากโครงการ VET FEE-HELP ที่มีปัญหา อ้อคำว่า VET ย่อมาจาก Vocational Education and Training หรืออาชีวศึกษาและการฝึกอบรม) เป็นสาเหตุทำให้ชาวออสเตรเลียหลายคนเลิกล้มที่จะเข้าเรียนต่อกับวิทยาลัย TAFE (ขออนุญาตไม่ลงไปในรายละเอียด เพราะยืดเยื้อ)

ปัญหาการขาดแคลนผู้สนใจเข้าเรียนต่อโดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนสูงอย่างครูอนุบาล, ช่างวิชาชีพ (tradies) และคนทำครัวจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของรัฐ โดยเฉพาะทางซิดนีย์ตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจขยายตัวสูงสุด

จากการวิจัยของสำนัก Deloitte ระบุว่าในปัจจุบันพื้นที่ซิดนีย์ตะวันตกไม่สามารถหาแรงงานเพื่อบรรจุงานในตำแหน่งต่าง ๆ แล้วเกือบ 70,000 คน

นาย Black กล่าวว่าทั่วรัฐน.ซ.ว.ขณะนี้ขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง 50,000 คน, คนปรุงและคนทำอาหาร (chef and cook) 19,000 คน นอกจากนั้นเขาได้รับการบอกกล่าวว่าภายในปี 2021 จะมีความต้องการพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลทั่วประเทศอีก 80,000 คน

วิทยาลัย TAFE วิทยาเขต Sydney Institute (Ultimo) ในใจกลางนครซิดนีย์ : ภาพจาก Sydney TAFE – Maritime and Logistics Training

สำหรับตำแหน่งงานที่รัฐน.ซ.ว.ขาดแคลนและวิทยาลัย TAFE ต้องการผู้สมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้นคือ

-นักบัญชี

-ช่างไฟฟ้า

-ช่างไม้

-คนปรุงอาหารและคนทำอาหาร

-ช่างแก้เครื่องยนต์

-ครูสอนเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

-ช่างประปา

-วิศวกรเครือข่ายคอมพิวเตอร์

-ช่างก่ออิฐ

-ผู้ช่วยพยาบาล (enrolled nurse)

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: