ฝรั่งเศลปฏิเสธหนังสือเดินทางสตรีมุสลิม เหตุเธอไม่ยอมร่วมพิธีจับมือ

หนังสือเดินทางฝรั่งเศส

5 พ.ค. 2018 ข่าวนี้ถูกสื่อออสเตรเลียนำเสนอก่อนการตัดสินคดีนาง Moutia El-Zahed ในข้อหาปฏิเสธไม่ยืนเคารพศาล (ตามที่จิงโจ้นิวส์เสนอข่าวในวันที่ 5 พฤษภาคมเช่นกัน) เหมือนกับเป็นการบอกว่า หากต้องการอยู่อาศัยในประเทศใดก็ควรต้องเคารพกฎหมายและกฎกติกาของประเทศนั้น ๆ

ในกรณีนี้สตรีรายนี้เธอมาจากประเทศอัลจีเรียถูกปฏิเสธหนังสือเดินทางของฝรั่งเศสหลังจากเธอปฏิเสธการจับมืออย่างเป็นทางการ (shake an official’s hand) ในระหว่างพีธีรับมอบสัญชาติฝรั่งเศส

ศาลการจัดการสูงสุดของฝรั่งเศสได้เห็นชอบต่อการปฏิเสธหนังสือเดินทางฝรั่งเศสให้แก่สตรีชาวอัลจีเรียนับถือศาสนาอิสลาม แม้เธอจะอ้างถึงเหตุที่ปฏิเสธการจับมือเป็นเพราะ “ความเชื่อทางศาสนา” ในการจับมือกับเจ้าหน้าที่อาวุโสผู้เป็นประธานพิธีมอบสัญชาติในภูมิภาค Isere ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสในเดือนมิถุนายนปี 2016 รวมถึงปฏิเสธที่จะจับมือกับนักการเมืองของท้องถิ่นอีกด้วย

รัฐบาลกล่าวว่าพฤติกรรมของเธอแสดงให้เห็นว่า “ไม่หลอมรวมเข้ากับชุมชนของฝรั่งเศส” ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการยกเลิกการถือสัญชาติในฐานะเป็นคู่สมรสของผู้ถือสัญชาติฝรั่งเศส

สตรีรายนี้ได้แต่งงานกับชายสัญชาติฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปี 2010 ในเดือนเมษายนปี 2017 เธอได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสิน โดยอ้างว่ารัฐบาลใช้ “อำนาจโดยมิชอบ” หรือ “abuse of power”

แต่ศาลปกครองสูงสุดแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (council of state) ตัดสินว่ารัฐบาลฝรั่งเศส “ไม่ได้กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมใด ๆ” ภายใต้กฎหมาย การไม่ออกหนังสือเดินทางให้จึงเป็นความชอบธรรม

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: