ชี้ต่างชาติทำงานไม่ถูกต้องร้องเรียนนายจ้างเสี่ยง แม้ FWO รับประกันนิรโทษกรรม

สำนักงานออมบุดส์แมนด้านความเป็นธรรมในการจ้างงาน : ภาพจากสำนักข่าวเอสบีเอส

3 เม.ย. 2018 การที่สำนักงานออมบุดส์แมนด้านความเป็นธรรมในการจ้างงานหรือ FWO เสนอนิรโทษกรรมแก่ชาวต่างชาติทำงานไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขวีซ่าที่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานในการเอาผิดกับนายจ้างเอาเปรียบค่าแรง แท้จริงแล้วยังไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานนี้มีอำนาจตามกฎหมาย ทำให้แรงงานต่างชาติที่ออกมาเปิดเผยตัวเสี่ยงต่อการถูกเนรเทศ

นับเป็นเวลากว่าหนึ่งปีที่ FWO ได้เผยแพร่ข่าวสารโดยอ้างว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานชั่วคราวแต่ได้ละเมิดสิทธิการทำงานตามวีซ่าจะไม่ถูกเนรเทศ ถ้าพวกเขาเป็นเหยื่อของการถูกกดขี่แรงงานและให้ความช่วยเหลือทางการในการสอบสวนเพื่อเอาผิดนายจ้าง

แต่จากข้อมูลที่สหภาพแรงงานรัฐนิวเซาท์เวลส์ (Unions NSW) ได้รับมาโดยอาศัยกฎหมายเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารพบว่า FWO มีเพียงข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการกับกระทรวงกิจการภายในประเทศ (เป็นชื่อใหม่ของกระทรวงการเข้าเมืองและพิทักษ์พรมแดนอย่างเป็นทางการแล้ว) แทนที่จะเป็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการ

ภายใต้เอกสารในหัวข้อ “New FWO/DIBP referral protocols” (ข้ออ้างอิงใหม่ถึงระเบียบปฏิบัติของออมบุดส์แมนด้านความเป็นธรรมในการจ้างงาน/กระทรวงการเข้าเมืองและพิทักษ์พรมแดน) แสดงให้เห็นว่าผู้ถือวีซ่าชั่วคราวที่มีสิทธิทำงาน* กระทรวงกิจการภายในประเทศ “จะไม่ยกเลิกวีซ่า, กักขังหรือทำให้บุคคลนั้นต้องออกไปจากออสเตรเลีย”

แม้จะอยู่ในเงื่อนไขที่รวมถึง “ผู้ถือวีซ่ายอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขวีซ่าในอนาคต” และ “ไม่มีพื้นฐานอื่น ๆ ในการยกเลิกวีซ่า”

“สำหรับผู้ถือวีซ่าช่วยคราวผู้ซึ่งไม่มีสิทธิในการทำงานตามวีซ่าที่ได้รับ** กระทรวง DIBP จะไม่ให้คำมั่นอื่นใดนอกจากพิจารณาเป็นกรณีในข้อผิดถูกของแต่ละปัจเจกบุคคล

(หมายเหตุ *ได้แก่วีซ่านักเรียนและวีซ่า 417 ทำงาน-ท่องเที่ยวและ **คือผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยว)

#เอกสารยังรวมถึงข้อกำหนดอื่นในการช่วยเจ้าหน้าที่ FWO ในการตัดสินใจในการอ้างอิงกระทรวงกิจการภายในประเทศ แต่ดูเหมือนข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาจะเป็นการกระทำโดย FWO ตามลำพังทั้งหมด ข้ออ้างของ FWO มีผลกระทบต่อ “การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันความปลอดภัยของสาธารณะ”

#จุดมุ่งหมายในการออกระเบียบปฏิบัติดังกล่าวก็เพื่อทำลายอุปสรรคขวางกั้นในการร้องเรียนถึงการถูกกดขี่ทางแรงงานพร้อมกับกระตุ้นให้ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวเข้าขอความช่วยเหลือจาก FWO ด้วยการให้คำมั่นว่าบุคคลที่ช่วย FWO จะไม่ถูกเนรเทศจากการทำงานอย่างผิดกฎหมายในอดีตของพวกเขา

นาง Natalie James เจ้าพนักงานออมบุดส์แมนด้านความเป็นธรรมในการจ้างงาน ซือเจ๊ที่นายจ้างกังฉินกลัวกันจนหัวหด : ภาพจาก fairwork.gov.au

แต่นาย Mark Morey เลขาธิการสหภาพแรงงานรัฐน.ซ.ว.กล่าวว่า FWO จำเป็นจะต้องให้ความกระจ่างถึงสถานภาพของแรงงานผู้ถือวีซ่าชั่วคราวเหล่านี้

ถ้าแรงงานผู้ถือวีซ่าชั่วคราวออกมาขอความช่วยเหลือและยอมรับว่าพวกเขาทำงานอย่างผิดเงื่อนไขในวีซ่า พวกเขาจะต้องได้รับการรับประกันแบบ 100% จากหน่วยงานของทางการ แรงงานต่างชาติที่ถูกนายจ้างจะต้องได้รับการนิรโทษกรรมจากความผิดที่ได้เคยกระทำไปอย่างแท้จริง

เขากล่าวว่า ที่ผ่านมาแรงงานเหล่านี้ได้ขอให้ทางการรับรองอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่าพวกเขาจะไม่ถูกเนรเทศ หากออกมาเปิดเผยถึงการถูกเอาเปรียบแรงงาน แต่พวกเขาส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการยืนยันตามที่ร้องขอ

จากข้อมูลที่ได้มาโดยอาศัยกฎหมายเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารระบุว่า สำนักงาน FWO ได้แจ้งชาวต่างชาติถือวีซ่าชั่วคราวที่มาขอความช่วยเหลือจำนวน 13 คนถึงวันที่ 24 มีนาคม ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการกดขี่แรงงานจากนายจ้างผู้ถือแฟรนไชส์ของร้าน 7-Eleven

ทางด้านโฆษกของ FWO ได้ออกมามายืนยันว่า ภายใต้สิ่งที่ FWO รับทราบไม่มีผู้ถือวีซ่าคนใดที่เข้ามาขอความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับ FWO ในการเอาผิดนายจ้างถูกกระทรวงกิจการภายในประเทศยกเลิกวีซ่าแต่อย่างใด

ในปัจจุบันมีผู้ถือวีซ่าชั่วคราวที่มีสิทธิทำงานภายใต้เงื่อนไขวีซ่าประกอบด้วยผู้ถือวีซ่านักเรียนประมาณ 720,000 คนและผู้ถือวีซ่า 417 ทำงาน-ท่องเที่ยวประมาณ 134,000 คน

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: