รัฐน.ซ.ว.และรัฐ WA กวาดท็อปเท็นถิ่นคนรวย Ku-ring-gai คือเขตคนรวยที่สุดในปท.

ยินดีตอนรับสู่ Ku-ring-gai เขตที่คนรวยอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติและห่างความวุ่นวายของเมืองใหญ่ : ภาพจากสำนักข่าว SBS

29 มี.ค. 2018 รายงานการวิจัยล่าสุดได้เปิดเผยว่าเขตเทศบาล Ku-ring-gai พื้นที่เขียวชอุ่มด้วยแมกไม้ทางฝั่งเหนือตอนบนของนครซิดนีย์ถูกระบุว่าเป็นถิ่นของคนรวยที่สุดในประเทศออสเตรเลีย

เขต Ku-ring-gai ซึ่งมีประชากร 118,053 คนตามตัวเลขจากการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2016 ถูกระบุว่าเป็นเขตเทศบาลที่มีผู้อยู่อาศัยที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศ ตามด้วยเขต Mosman ทางฝั่งเหนือตอนล่างของนครซิดนีย์ซึ่งมีประชากร 28,475 คนตามมาเป็นอันดับที่สอง

ในทางตรงกันข้ามเขตเทศบาลท้องถิ่น Aboriginal Shire of Cherbourg ถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวอะบอริจินประมาณ 250 กม.ทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครบริสเบนซึ่งมีประชากรเพียง 1,269 คนถูกจัดเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่มีรายได้ต่ำที่สุดในประเทศ ตามด้วยเขต West Daly Regional Council ถิ่นที่อยู่ของชาวอะบอริจิน 222 กม.ทางใต้ของเมืองดาร์วินเป็นถิ่นที่อยู่ของคนจนที่สุดในอันดับที่สองของประเทศ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ABS) ผู้จัดทำรายงานโดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจสำมะโนประชากรระบุว่าเมื่อคำนึงถึงกลุ่มครัวเรือน (clusters of households) ดินแดนออสเตรเลียแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) คือกลุ่มครัวเรือนที่รวยที่สุดในประเทศ ในขณะที่ดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (NT) จนที่สุดในประเทศออสเตรเลีย

สำหรับพื้นที่คนรวยที่สุด 10 เขตเทศบาลในออสเตรเลียทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันออกของนครซิดนีย์และพื้นที่ริมชายทะเลของนครเพิร์ท ส่วนพื้นที่คนรวยน้อยที่สุด 10 เขตของประเทศทั้งหมดอยู่ในรัฐควีนสแลนด์และนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี

Aboriginal Shire of Cherbourg : ภาพจาก Ration Shed Museum

ชาวอะบอริจินและชาวเกาะเทร์เรสสเตรตเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่เสียเปรียบมากที่สุด โดย 48% อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลที่จนที่สุด 5 อันดับแรกของประเทศ

ในขณะที่กว่า 30% ของผู้อพยพจากประเทศจีน, แอฟริกาใต้และมาเลเซียได้เข้ามาอยู่อาศัยในเขตที่อยู่อาศัยของคนร่ำรวย และมีไม่ถึง 10% ของคนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในเขตของผู้มีรายได้ต่ำ (ผู้มาจากประเทศทั้งสามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรวยที่อพยพเข้ามาอยู่ในออสเตรเลีย)

ในขณะที่กว่า 40% ของผู้ที่เกิดในประเทศเวียดนามพบว่าอยู่อาศัยในพื้นที่ของกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำ มีเพียง 11% ที่อยู่ในพื้นที่ของคนรวย (ชาวเวียดนามส่วนใหญ่เข้ามาอย่างผู้ลี้ภัยไม่มีทั้งเสื่อหรือหมอนติดเรือมา จึงต้องเริ่มทำงานตั้งแต่ศูนย์)

สำนักงานสถิติฯทำกาวิจัยทางเศรษฐกิจและสังคมชุดนี้ก็เพื่อเป็นข้อมูลให้กับรัฐบาลในการพิจารณาเพิ่มเงินงบประมาณพิเศษและการพัฒนาการบริการในถิ่นเสียเปรียบทางสังคม, และยังเป็นประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผลทางสังคม, สาธารณสุข, การศึกษาธิการและอื่นๆ ผู้อยู่ในภาคธุรกิจยังสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจอีกด้วย

เทศบาลที่ร่วยที่สุด 10 อันดับแรก

อันดับ เขตเทศบาล รัฐและดินแดน ประชากร
01 Ku-ring-kai น.ซ.ว. 118,053
02 Mosman น.ซ.ว. 28,475
03 Woollahra น.ซ.ว. 54,240
04 Cottesloe เวสเทิร์นออสเตรเลีย 7,597
05 Peppermint เวสเทิร์นออสเตรเลีย 1,636
06 Nedlands เวสเทิร์นออสเตรเลีย 21,121
07 North Sydney น.ซ.ว. 67,658
08 Lane Cove น.ซ.ว. 36,051
09 Cambridge เวสเทิร์นออสเตรเลีย 26,783
10 Hunters Hill น.ซ.ว. 13,999

 

เทศบาลที่จนที่สุด 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เป็นที่ชนบทห่างไกลเมืองใหญ่

อันดับ เขตเทศบาล รัฐและดินแดน ประชากร
01 Cherbourge ควีนสแลนด์ 1,269
02 West Daly นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 3,166
03 Belyuen นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 164
04 Woorabinda ควีนสแลนด์ 962
05 Central Desert นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 3,677
06 Aurukun ควีนสแลนด์ 1,269
07 Yarrabah ควีนสแลนด์ 2,559
08 Doomadgee ควีนสแลนด์ 1,405
09 Napranum ควีนสแลนด์ 957
10 Palm Island ควีนสแลนด์ 2,446

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: