ออสเตรเลียเสนอวีซ่าใหม่สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษเงินเดือน $180k

นักศึกษา STEM มุ่งมั่นศึกษาในมหาวิทยาลัยจบออกมาทำงานสามปีเงินเดือน $180K : ภาพชั่วคราวจากรายการ News & Current Affairs ของสำนักข่าว SBS

22 มี.ค. 2018 รัฐบาลกลางของนาย Malcolm Turnbull จะออกวีซ่าชนิดใหม่เพื่อรับแรงงานประเภทมีความสามารถสูงและมีอัฉริยะ ให้นายจ้างสปอนเซอร์เข้ามาในอัตราค่าจ้างตั้งแต่ 180,0000 เหรียญขึ้นไป (4.3 ล้านบาท*)

วีซ่าชนิดใหม่จะเปิดทางสะดวกให้กับบริษัทในการตามล่าหาผู้มีความชำนาญในด้าน STEM (วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมและคณิตศาสตร์) จากต่างประเทศเข้ามาทำงาน อาทิเช่นผู้อยู่ในสาขาชีวการแพทย์และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นต้น

วีซ่าดังกล่าวมีข้อกำหนดว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในงานสายตรงอย่างน้อย 3 ปี ในขณะที่บริษัทผู้ว่าจ้างจะต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่สามารถหาพนักงานภายในประเทศได้แล้ว

เอกสารแถลงของรัฐบาลกลางกล่าวว่า รัฐบาลได้รับทราบถึงการแข่งขันในระหว่างบริษัททั่วโลกในการว่าจ้างผู้มีความสามารถทางเทคโนโลยีระดับสูงและผู้มีความเป็นอัจฉริยะ ที่จะเข้ามาช่วยงานด้านธุกิจในออสเตรเลียและช่วยนำความรู้ความสามารถมาสู่แรงงานชาวออสเตรเลีย

รัฐบาลยังบอกด้วยว่าจะไม่มีการกำหนดเพดานจำนวนการรับพนักงานในสาย STEM นี้ แต่บริษัทแต่ละแห่งจะถูกจำกัดจำนวนการรับพนักงานผู้มีความสามารถสูงและผู้มีอัฉริยะ

ภายใต้เงื่อนไขของรัฐบาลบริษัทจะสามารถรับแรงงานได้ไม่เกิน 20 คนต่อปี โดยการเริ่มต้นจะต้องไม่เกิน 5 คน

บริษัทที่ว่าจ้างจะต้องมียอดขายหมุนเวียนตั้งแต่ปีละ 4 ล้านเหรียญขึ้นไป การจ้างพนักงานต่างชาติแต่ละคนเข้ามาจะต้องมีอัตราค่าจ้าง 180,000 เหรียญต่อปีขึ้นไป โดยบริษัทเหล่านั้นจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุญาตให้ว่าจ้างชาวต่างชาติได้โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง (คือยังไม่ได้จัดตั้ง)

ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานประเภทนี้ จะได้รับการเปิดโอกาสให้เปลี่ยนโอนเป็นวีซ่าอยู่อาศัยถาวร (permanent residency หรือที่คนไทยเรียกว่าพี.อาร์.) ได้หลังจากทำงานอยู่ในออสเตรเลียครบ 3 ปี

สำหรับรายละเอียดของโครงการจะถูกนำมาเปิดเผยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ก่อนที่จะมีโครงการนำร่อง 12 เดือนโดยจะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคมที่จะถึงนี้

หมายเหตุ *อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 22 มี.ค. 2018 เงิน 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลียเท่ากับ 24.16 บาท

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: