รัฐบาลออกกฎหมายบังคับฟาสฟูด เปิดเผยประเทศที่มาของส่วนผสม

โฆษณาอาหารชุดของ McDonald’s : จากภาพประชาสัมพันธ์ของ mcdonalds.com

21 มี.ค. 2018 ร้านอาหารฟาสฟูดขนาดใหญ่จะถูกกดดันให้เปิดเผยว่าเนื้อ, ผลิตภัณฑ์นมเนยและวัตถุดิบในการประกอบอาหารอื่น ๆ มาจากประเทศใด อันเป็นไปตามแผนเพื่อช่วยเกษตรกรภายในประเทศ

การเปลี่ยนแปลงจะเป็นการกดดันให้เครือร้านอาหารสะดวกซื้อขนาดใหญ่อย่าง McDonald’s และ KFC หันมาใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศออสเตรเลีย

นาย David Littleproud รัฐมตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนใหม่ (แทนนาย Barnaby Joyce ที่ถูกกรณีนารีพิฆาตพ้นจากหน้าที่ไป) กล่าวว่า ผู้อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารฟาสฟูดจะต้องแสดงที่มาของวัตุดิบในการประกอบอาหารว่ามาจากประเทศอะไร เหมือนอย่างที่สินค้าสำเร็จรูปที่วางขายทั่วประเทศที่จะต้องสำแดงที่มาอันเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมาย

ในขณะที่ธุรกิจฟาสฟูดขนาดใหญ่เลือกใช้แต่เนื้อและผลิตภัณฑ์นมเนยผลิตในออสเตรเลีย แต่เป็นที่เข้าใจว่ามันฝรั่งที่นำมาทอดเสิร์ฟคู่กับอาหารหลักส่วนใหญ่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

ทางด้าน McDonald’s เปิดเผยว่า 94% ของอาหารและภาชนะกระดาษที่ใช้บรรจุอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในออสเตรเลีย ซึ่งมีมูลค่าปีละประมาณ 1 พันธ์ล้านเหรียญ

ทั้งนี้รัฐบาลของนาย Malcolm Turnbull จะนำกฎหมายสลากสำแดงที่มาของอาหารใหม่ โดยมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป ด้วยการแจงที่มาของแหล่งผลิตสินค้า (produced), เพาะปลูก (grown), ทำ (made) และบรรจุ (packed) เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคชาวออสเตรเลียในการตัดสินใจเมื่อทราบถึงแหล่งที่มาของอาหารที่พวกเขารับประทานและยังเป็นการช่วยเกษตรกรภายในประเทศอีกด้วย

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: