OECD ชี้เด็กอพยพมีแรงผลักดันการศึกษา สูงกว่าเด็กออสซี่เกิดในประเทศ

เด็กนักเรียนเกิดในต่างประเทศมีแรงผลักดันในการเรียนมากกว่าเด็กเกิดในออสเตรเลีย : จากสำนักข่าว SBS ต้นฉบับ Getty Images

20 มี.ค. 2018 เด็กลูกผู้อพยพที่เกิดในต่างประเทศชนะขาดด้านการศึกษาเหนือเด็กเกิดในออสเตรเลีย เพราะพวกเขามีเป้าหมายในการเรียนที่สูงกว่า, มีความพยายามและขยันกว่าเพื่อนร่วมชั้น

จากการศึกษาขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD พบว่าเด็กอพยพที่ตามผู้ปกครองมาอาศัยอยู่ในออสเตรเลียมีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสูงกว่าเด็กที่เกิดในประเทศ 20% และมีความทะเยอทะยานในสิ่งที่เป็นไปได้ในชั้นเรียนมากกว่าเด็กเกิดในประเทศ 16%

เด็กอพยพยังมีความใฝ่ฝันด้วยการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ, ช่างเทคนิคและผู้บริหารภายในอายุ 30 ปีในระดับสูงกว่าเด็กเกิดในประเทศ 11%

OECD พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วเด็กอพยพมีความต้องการทำผลการเรียนของตนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้มากกว่าเด็กที่เกิดในประเทศ และสรุปว่าส่วนผสมสำคัญของความสำเร็จทั้งในโรงเรียนและในชีวิตก็คือ “แรงจูงใจไปสู่ความสำเร็จ”

OECD ให้เหตุผลไว้ในรายงานว่า “ในบางกรณี (เด็กอพยพ) อาจไม่ฉลาดแต่อาศัยแรงจูงใจนำไปสู่เป้าหมาย จะประสบความสำเร็จมากกว่าเด็กฉลาดแต่ไม่มีเป้าหมายของตนเอง”

ผลการศึกษายังพบว่าผู้ปกครองเด็กอพยพได้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้บุตรของตนฝักใฝ่การศึกษา ตามที่พวกเขาคาดหวังให้บุตรหลานก้าวไปสู่อนาคตในเชิงบวก

OECD ระบุว่า ออสเตรเลียและสวิตเซอร์แลนด์เป็นเพียงสองประเทศที่เด็กอพยพมีผลการเรียนดีเด่นกว่าเด็กที่เกิดในประเทศ

จากการศึกษาพบว่าเด็กนักเรียนที่เกิดในประเทศอินเดีย, จีน และฟิลิปปินส์มี “พื้นฐานความสามารถทางวิชาการ” (BAP) สูงกว่าเด็กเกิดในออสเตรเลียในระดับ 6% ถึง 9%

แต่กลับพบว่าเด็กอพยพจากเวียดนามมีระดับ BAP ต่ำกว่ามาตรฐาน 14% และเด็กจากสก๊อตแลนด์ต่ำกว่า 12%

การศึกษาครั้งนี้อยู่ในโครงการประเมินนักเรียนนานาชาติของ OECD ด้วยการทดสอบนักเรียนอายุ 15 ปีจำนวน 500,000 คนจาก 72 ประเทศในด้านทักษะทางคณิตศาสตร์, การอ่านและวิทยาศาสตร์

OECD ยังพบว่าเด็กอพยพในออสเตรเลียมีอัตราการถูกเพื่อนรังแกในอัตราต่ำ, มีความกลัดกลุ้มในเรื่องของการเรียนในโรงเรียนในอัตราต่ำ และมีความรู้สึกว่างานที่พวกเขากำลังทำอยู่นั้นพวกเขามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของมากกว่าเด็กเกิดในออสเตรเลีย

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: