นโยบายผลักดันจ้างงานออสซี่ก่อนคนต่างชาติ กับวีซ่า 482 เริ่มแล้ววันนี้

วีซ่าผู้ชำนาญในวิชาชีพเปลี่ยนจาก 457 เป็น 482 เริ่มแล้ววันนี้ : ภาพจากสำนักข่าวเอสบีเอส

18 มี.ค. 2018 นายจ้างจะถูกบังคับให้ต้องโฆษณาหาแรงงานภายในประเทศออสเตรเลีย ก่อนที่จะไปว่าจ้างชาวต่างชาติได้ถูกบังคับใช้แล้วนับจากวันนี้ (18 มีนาคม) เป็นต้นไป

ในวันนี้จะมีวีซ่าผู้ชำนาญในวิชาชีพชนิดใหม่ 2 ประเภทถูกนำมาใช้แทนวีซ่า 457 ที่ถูกนักการเมืองมองว่ากลายเป็นเครื่องมีให้นายจ้างใช้ว่าจ้างชาวต่างชาติแทนที่จะว่าจ้างคนออสเตรเลียด้วยกัน

สำหรับวีซ่า 457 ซึ่งถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปี 1996 ในสมัยรัฐบาลของนาย John Howard ด้วยการอนุญาตให้แรงงานต่างชาติยื่นขอวีซ่าอยู่อาศัยถาวรได้หลังจากทำงานไปแล้ว 4 ปีได้ถูกยกเลิกไปอย่างสิ้นเชิง

ในช่วงเวลาดังกล่าวแรงงานต่างชาติที่ถูกนำเข้ามาส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนและอินเดีย ตามด้วยสหราชอาณาจักร

วีซ่าใหม่ตามแผนที่ประกาศเมื่อต้นปีถูกเรียกว่าวีซ่า DES (เป็นลูกจ้างที่นายจ้างสปอนเซอร์เข้ามาโดยตรง) และวีซ่า GSM (เป็นวีซ่าเข้าเมืองมาอย่างผู้ชำนาญในวิชาชีพทั่วไปและ/หรือเป็นไปตามข้อตกลงการจ้างงาน) ล่าสุดถูกเปลี่ยนมาเรียกว่าวีซ่า 482 (ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่ออีก)

ผังแสดงโครงสร้างของวีซ่าใหม่ที่จิงโจ้นิวส์เสนอไปในข่าว “ผลกระทบทางกฎหมายและสวัสดิการ ที่ชาวออสซี่จะต้องเผชิญในปี 2018″ ลงวันที่ 2 มกราคม 2018”

นับจากวันนี้ (18 มีนาคม) เป็นต้นไปภายใต้วีซ่า 482 จะออกให้ทั้งระยะสั้น (2 ปี) และระยะกลาง (2 ถึง 4 ปี) แรงงานต่างชาติจะถูกเพิ่มระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นจากเดิม (จะต้องผ่านการทดสอบ IELTS ในระดับ 5 ขึ้นไปในทุกหัวข้อทดสอบ), ต้องแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์การทำงานในสาขาที่จะต้องมาทำงานและจะต้องใช้เวลารอคอยนานขึ้นในการยื่นขอวีซ่าอยู่อาศัยถาวร (เฉพาะวีซ่า 482 บางประเภท หากดูจากแผนผังเดิมก็น่าจะเป็นวีซ่า DES SC186 และ DES SC187 เดิมหรือผู้ที่ได้วีซ่าทำงาน 4 ปี)

ส่วนผู้ที่ได้วีซ่าสองปี จะไม่มีสิทธิในการขอวีซ่าถาวรแต่อย่างใด

นาย Alan Tudge รัฐมนตรีดูแลงานด้านสัญชาติและพหุวัฒนธรรมกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงการออกวีซ่าก็เพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานชาวออสเตรเลียจะได้รับการว่าจ้างทำงานก่อนชาวต่างชาติ

สำหรับแรงงานต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในออสเตรเลียแล้ว จะไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง จนกว่าวีซ่าเดิมจะหมดอายุ ส่วนสิทธิการทำงานของผู้ถือวีซ่านักเรียน (20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

แต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่านักศึกษาที่เรียนจบปริญญาหรือประกาศนียบัตรอาจจะพบกับ “ความยุ่งยากมาก” (very difficult) ในการขอวีซ่า 482 เนื่องจากมีข้อกำหนดว่าจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานมาก่อนอย่างน้อย 2 ปีและแสดงให้เห็นถึงความชำนาญในสาขาวิชาชีพที่ต้องจะเข้าทำงาน

และเชื่อว่าผู้ที่ขอวีซ่า 482 เพื่อเข้ามาทำงานในออสเตรเลียจากต่างประเทศจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่า นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในออสเตรเลีย

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d