ปรับร้านซูชิ 200,000 เหรียญ จ่ายค่าแรงลูกจ้างวีซ่า 417 ต่ำกว่ากม.กำหนด

อาหารชูชิ ภาพนี้ไม่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารที่เป็นข่าว : ภาพจากสำนักข่าว ABC

26 ม.ค. 2018 ผู้ดำเนินกิจการร้านอาหารซูชิในรัฐน.ซ.ว.และนักบัญชีได้ถูกศาลสั่งปรับเป็นเงินประมาณ 200,000 เหรียญต่อการทำ “ข้อตกลงการฝึกงาน” เพื่อขูดรีดค่าแรงงานสาวชาวเกาหลีใต้สามคน

ในคดีนี้ศาลสหพันธ์กลางชั้นต้น (FC Court) ได้สั่งปรับบริษัท Kjoo Pty. Ltd. ผู้ดำเนินกิจการร้านอาหารชูชิ Masaki ที่ศูนย์การค้า Stockland Shellharbour ตำบล Shellharbour ประมาณ 20 กม.ทางใต้ของเมือง Wollongong หลังจากตรวจพบลูกจ้างชาวต่างชาติทั้งสามคนได้รับค่าแรงงานต่ำกว่าความเป็นจริงรวมกันเป็นเงิน 51,025 เหรียญจากการทำงานระหว่างเดือนกันยายน 2014 ถึงเดือนกรกฎาคม 2015

หญิงสาวทั้งสามคนมีอายุระหว่าง 20 ถึง 21 ปีมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างจำกัด เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ด้วยวีซ่า 417 หรือวีซ่าทำงาน-ท่องเที่ยว

สำนักงานออมบุดส์แมนด้านความเป็นธรรมในการจ้างงาน (FWO) เข้าตรวจพบการจ่ายค่าแรงต่ำกว่ากฎหมายกำหนดหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกจ้าง และเริ่มดำเนินดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อบริษัท Kjoo Pty. Ltd. และผู้เกี่ยวข้องในเดือนมิถุนายน 2016

เมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมาผู้พิพากษา Philip Dowdy แห่งศาลสหพันธ์กลางชั้นต้นได้ตัดสินปรับบริษัท Kjoo Pty. Ltd. เป็นเงิน 161,760 เหรียญ, ปรับนาย Hyo Jun Kwon หรือ John ผู้จัดการร้านและเจ้าของเป็นเงิน 32,352 เหรียญ, และปรับนาย Ok Gyu Lim นักบัญชีของร้านอาหารเป็นเงิน 4,608 เหรียญ

สตรีชาวเกาหลีทั้งสามเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ที่ซึ่งนาย Kwon มีข้อตกลงที่เรียกว่า “ข้อตกลงการฝึกงาน” (internship agreement) ซึ่งวิทยาลัยสนับสนุนให้นักเรียนออกไปฝึกงานหาประสบการณ์

หญิงสาวทั้งสามได้รับค่าจ้างในอัตราตายตัวระหว่าง 12 เหรียญและ 13.50 เหรียญต่อชั่วโมงด้วยการจ่ายเป็นเงินสด โดยแต่ละคนทำงานระหว่าง 4 ถึง 6 วันต่อสัปดาห์ แต่รวมแล้วมากกว่า 38 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

FWO กล่าวว่า ข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายของออสเตรเลียและการทำงานไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา ดังนั้นหญิงสาวทั้งสามคนจะต้องได้รับการจ่ายเงินตามอัตราค่าแรงของอุตสาหกรรมอาหารฟาสต์ฟูด

ร้านอาหาร Masaki ที่ศูนย์การค้า Stockland Shellharbour : ภาพจาก Trip Advisor โพสต์ในปี 2013

ผู้พิพากษา Dowdy พบว่านาย Kwon ซึ่งเป็นผู้อพยพมาจากประเทศเกาหลีใต้รู้ว่าลูกจ้างทั้งสามมีอัตราค่าแรงตามอัตราของอุตสาหกรรมอาหารเร่งด่วนซึ่งในปีนั้นมีอัตราขั้นต่ำระหว่าง 16.67 เหรียญและ 18.99 เหรียญต่อช่ัวโมง แต่เมื่อรวมโหลดในฐานะไม่ใช่ลูกจ้างประจำ (casual) อัตราค่าจ้างจะต้องอยู่ที่ระหว่าง 23 เหรียญและ 47 เหรียญต่อชั่วโมง

นอกจากนั้นนาย Kwon ยังมีการหักเงินอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยการหักเงินค่าจ้างเป็นค่าที่พักอาศัย

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของ FWO ขอดูรายการบัญชี นาย Kwon ได้ชี้แนะให้นาย Lim ผู้เป็นนักบัญชีสร้างรายการจ่ายค่าแรงปลอมขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าพนักงานได้รับเงินค่าจ้างสูงกว่าที่เป็นจริง

แม้นาย Kwon จะยินยอมคืนเงินค่าจ้างส่วนขาดทุกเหรียญทุกเซนต์พร้อมดอกเบี้ยให้กับลูกจ้างหญิงทั้งสามไปแล้ว แต่เขาก็ไม่สามารถหลบเลี่ยงค่าปรับจำนวน 200,000 เหรียญจากความผิดที่เขาได้กระทำลงไป

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: