ผลกระทบทางกฎหมายและสวัสดิการ ที่ชาวออสซี่จะต้องเผชิญในปี 2018

ในปี 2018 ค่าธรรมเนียมต่อหนังสือเดินทางออสเตรเลียฉบับใหม่อายุ 10 ปีต้องจ่าย 282 เหรียญ : ภาพจากสำนักข่าว ABC

2 ม.ค. 2018 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2018 เป็นต้นไปจะมีความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างต่อชาวออสเตรเลียทั้งด้านสวัสดิการ, การศึกษา, ที่อยู่อาศัย, การแต่งงานเพศเดียวกันและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

ด้านสวัสดิการ

-งบประมาณ 10 ล้านเหรียญจะถูกกันไว้เพื่อการบำบัดผู้รับเงินสวัสดิว่างงานประเภทออกหางานทำ หากพวกเขาไม่ผ่านการทดสอบตรวจสารเสพติด แม้ว่าร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวจะถูกสภาสูงขัดขวางก็ตาม

-ผู้รับเงินสวัสดิการมารดาหรือบิดาเลี้ยงเดี่ยว (single parent) จะถูกทดสอบการมีความสัมพันธ์ของพวกเขาว่ามีคุณสมบัติที่จะได้รับเงินสวัสดิการประเภทนี้หรือไม่ (หลังจากตรวจพบว่ามีผู้รับเงินสวัสดิการประเภทนี้หลายรายยังอยู่กินกับสามีหรือภรรยาที่อ้างว่าแยกทางกันเดิน)

-เงินสวัสดิการณ์วัยรุ่นว่างงาน (youth allowance ) จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 4.60 เหรียญ, เงินสวัสดิการผู้เรียนหนังสือ (student payments) เพิ่มขึ้น 8.30 เหรียญ, เงินสวัสดิการคนพิการเพิ่มขึ้น 7.00 เหรียญ, ในขณะที่เงินสวัสดิการผู้ดูแลคนชราและคนป่วยเพิ่มขึ้น 2.4 เหรียญต่อสองสัปดาห์

การศึกษา

-ด้านโรงเรียนจะนำรูปแบบเงินสนับสนุนการศึกษา Gonski 2.0 มาใช้ (ขอนุญาตไม่ขยายต่อเพราะเสียเวลาและยังไม่มีความรู้ว่ามันทำงานอย่างไร)

-เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยจะถูกแช่แข็งในอัตราเท่ากับปี 2017 ต่อไปอีกสองปี (ขอนุญาตไม่ขยาย)

-การให้เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาอาชีวะศึกษาและฝึกอบรม (VET) จะจำกัดเฉพาะสาขาวิชาที่ประเทศและอุตสาหกรรมมีความต้องการ (หลังจากเสียค่าโง่ให้กับวิทยาลัยเอกชนไปหลายร้อยล้านเหรียญ)

-เงินทุนช่วยเหลือการย้ายการศึกษา (relocation scholarships) มูลค่า 4,459 เหรียญต่อไปจะไม่รวมถึงนักศึกษาที่ย้ายมาจากต่างประเทศหรือผู้ที่ศึกษาในต่างประเทศ

หนังสือเดินทาง

-ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 10 ปีจะเพิ่มอีก 5 เหรียญเป็น 282 เหรียญ และค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 5 ปีจะเพิ่มอีก 3 เหรียญเป็น 142 เหรียญ

วีซ่าผู้อพยพ

นายจ้างสปอนเซอร์จะเป็น PR (ผู้อยู่อาศัยถาวร) หรือ TR (ผู้อยู่อาศัยชั่วคราว) ก็ต้องขึ้นอยู่กับเส้นทางว่านายจ้างนำเข้ามาโดยตรง (DES) หรือเข้าเมืองมาอย่างผู้ชำนาญในวิชาชีพทั่วไป (GSM) หรือเป็นข้อตกลงการจ้างงาน

-นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2018 เป็นต้นไป ผู้ถือวีซ่า 457 ในปัจจุบันจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าถาวรภายใต้โครงการที่เรียกว่า Direct and Employer Nominated Transition Streams ถ้าอาชีพดังกล่าวไม่ได้ปรากฎในบัญชีอาชีพระยะยาวหรือระยะกลางที่ต้องการ

โครงการวีซ่า 457 จะถูกยกเลิกแล้วเปลี่ยนเป็นวีซ่า TSS (วีซ่าขาดแคลนแรงงานมีฝีมือชั่วคราว) ซึ่งจะอนุญาตให้เข้ามาทำงานในระยะ 2 ปีหรือ 4 ปีแล้วแต่สาขาอาชีพ

ส่วนกฎระเบียบของการนำคู่สมรสเข้ามาอยู่อาศัยด้วย ยังต้องรอการพิจารณาของสภาสูง

ความสามารถในการซื้อบ้าน

-เจ้าของบ้านใหม่จะไม่สามารถเคลมค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพบ้าน (cost of inspecting) และต้นทุนค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อการให้เช่าเป็นรายจ่ายในการหักภาษีอีกต่อไป

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อยู่ในงบประมาณปี 2017-18 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดแรงกดดันในเรื่องความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยของประชาชน

ด้านสุขภาพ

-วัคซีนใหม่สำหรับโรคหูดบริเวณอวัยวะเพศ (genital warts) จะถูกบรรจุเข้าอยู่ในบัญชีของโครงการภูมิต้านทานแห่งชาติ (NIP) ทำให้ราคาถูกลง

-ยารักษาโรคมะเร็งสามชนิดคือ Carfilzomib ใช้บำบัดผู้ป่วยมัลติเพิลมัยอีโลมา (multiple myeloma sufferers เป็นโรคมะเร็งของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งของไขกระดูก), ยา Alectinib สำหรับผู้ป่วยมะเร็งปอดและยา Mannitol สำหรับผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง (cystic fibrosis) จะถูกบรรจุอยู่ในโครงการผลประโยชน์จากยารักษาโรค (PBS) ที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยโรคมะเร็งของเซลล์เม็ดเลือดขาวมูลค่า 138,000 เหรียญลดลงเหลือ 39.50 เหรียญต่อใบสั่งแพทย์แต่ละครั้งสำหรับบุคคลทั่วไป ในขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการสังคมจะเหลือเพียง 6.40 เหรียญเท่านั้น

ปวดหัวอย่างแรงต้องไปหาหมอก่อนไปร้านขายยา

-ยาโคดีนหรือโคเดอีน (codeine ออกเสียงแล้วแต่สำเนียง) ซึ่งเป็นยากล่อมจิตและประสาทส่วนกลางที่ค่อนข้างแรงอย่าง Nurofen Plus, Panadeine, Mersyndol และ Codral ต่อไปจะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้นร้านขายยาจึงจะขายให้ ส่วนยาแก้ปวดหัวอย่างอ่อนเช่น Panadol (ขออภัยจำได้ยี่ห้อเดียว) ยังสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาและซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีแผนกขายยา

ต้องการซื้อยาแก้ปวดหัวเหล่านี้ต้องไปขอใบสั่งยาจากหมอก่อนนะ : ภาพจากนสพ. Herald Sun

 ผู้รับเงินสวัสดิการบำนาญ

-นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2018 เป็นต้นไปผู้รับเงินสวัสดิการบำนาญประเภทผู้สูงอายุ (AP) และผู้พิการ (DSP) จำเป็นจะต้อง

1.เป็นผู้อยู่อาศัยในออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง 10 ปีที่รวมถึงอย่างน้อย 5 ปีอยู่ในช่วงชีวิตทำงานของพวกเขา หรือ

2.เป็นผู้อยู่อาศัยในออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง 10 ปีและพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้รับการทดสอบกิจกรรมสนับสนุนรายได้ (ATIS)สะสมในช่วงเวลา 5 ปีหรือมากกว่า หรือ

3.อาศัยอยู้ในออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 15 ปี

หมายเหตุ กฎระเบียบนี้น่าจะมาจากข่าวผู้อพยพคนหนึ่ง หลังจากได้สัญชาติแล้วเขาก็กลับไปประเทศบ้านเกิด พอแก่เฒ่าแล้วจึงกลับมาขอเงินสวัสดิการบำนาญผู้สูงอายุ

แบนถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง

-รัฐนิวส์เซาท์เวลส์เหลือเพียงรัฐเดียวที่ไม่มีกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว (single-use plastic bags) แต่ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่อย่าง Woolworths, Coles ตามด้วย Big W, BWS และ Harris Farm Markets ในรัฐน.ซ.ว.ตกลงที่จะยุติการใช้ถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวภายในเดือนมิถุนายน 2018

รัฐที่เพิ่งผ่านกฎหมายแบนถุงพลาสติกในช่วงปลายปีที่ผ่านมาคือรัฐวิกตอเรียจะยกเลิกการใช้ในปี 2018 แต่ยังไม่ได้กำหนดวัน ในขณะรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียกำหนดเลิกใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2018 ส่วนรัฐที่เหลือได้ยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ถุงพลาสติกใส่ครั้งเดียวจะถูกเลิกใช้เกือบทั่วประเทศ (ยกเว้นร้านค้าขนาดเล็กในรัฐน.ซ.ว.) ภายในปี 2018 : ภาพจากสำนักข่าว ABC

การแต่งงานเพศเดียวกัน

-จะเปิดให้จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 9 มกราคมเป็นต้นไป หลังจากกฎหมายแต่งงานเพศเดียวกัน (Gay Marriage Bill หรือ SSM) ผ่านสภาล่างในวันที่ 7 ธันวาคม 2017 แบบไม่ต้องเสียเวลานับคะแนน (เพราะมีส.ส.ยกมือคัดค้านแค่ 4 คนต่ำกว่า 5 เสียงตามกฎกติการัฐธรรมนูญ)

ยังมีการเปลี่ยนแปลงอีกพอสมควรครับ แต่ขออนุญาตนำเสนอกันพอสังเขปเฉพาะที่เป็นเรื่องใกล้ตัวบางเรื่อง…โชคดีปีใหม่ครับ

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: