อาชีพที่โตเร็วที่สุดในออสเตรเลีย คืองานด้านบริการชุมชนและส่วนบุคคล

สำหรับคนรักเด็กอาชีพครูโรงเรียนประถมก็ไม่เลว ได้เงินเดือนเฉลี่ยปีละ 111,700 เหรียญ (2.8 ล้านบาท) : ภาพชั่วคราวจาก Tes

20 ธ.ค. 2017 สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ABS) ได้เปิดเผยตัวเลขจากการสํารวจสํามะโนประชากรเมื่อปีที่ผ่านมาอีกครั้ง หนนี้เป็นรายงานเกี่ยวกับตัวเลขการเติบโตของอาชีพจากข้อมูลจริง 100% โดยไม่ต้องสุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลจากการสำรวจสำมะโนครัว (ศัพท์เดิม) ล่าสุดในปี 2016 พบว่าพนักงานด้านบริการชุมชนและส่วนบุคคลเป็นอาชีพที่เติบโตที่สุดถึง 19% นับจากการสำรวจครั้งก่อนในปี 2011

ทำให้แรงงานส่วนนี้มีถึง 1.1 ล้านคนโดยขอบข่ายของงานเหล่านี้รวมถึงงานช่วยเหลือผู้ชำนาญวิชาชีพทางด้านสุขภาพในการดูแลผู้ป่วย, คนชรา, และเด็กเล็กรวมถึงอาชีพสนับสนุนทางด้านการศึกษา

การเพิ่มขึ้นของกลุ่มวิชาชีพเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพและช่วยเหลือสังคมกลายเป็นกลุ่มอาชีพที่ขยายการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

สำหรับอาชีพอื่นที่เติบโตเร็วที่สุด (ในด้านอัตราเติบโต) ต่างอยู่ในกลุ่มบริการเช่นอาชีพครูสอนฟิตเนสเติบโต 27%, นักบำบัดความงาม (beauty therapists) เพิ่มขึ้น 25%, พนักงานตอนรับตามบาร์และบาริสต้าเพิ่มขึ้น 23%

นอกจากนั้นยังมีงานที่มีอัตราเติบโตสูงสุดได้แก่พนักงานสนับสนุนการขาย, พนักงานทำความสะอาดตามบ้าน, ครูสอนเด็กก่อนวัยเรียน, พยาบาลแผนกทะเบียนและพยาบาลดูแลเด็กคลอดใหม่ (mothercraft nurse หากให้ความหมายผิดต้องขออภัย), พนักงานสนับสนุนงานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT support) และวิศวกรทดสอบ

ในทางตรงกันข้ามอาชีพที่ลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาคือเสมียนและพนักงานฝ่ายจัดการลดลง 2.3% แต่ก็ยังเป็นอาชีพยอดนิยมอันดับที่สองรองจากพนักงานด้านบริการชุมชนและส่วนบุคคล (ในด้านปริมาณ)

กลุ่มอาชีพที่ชาวออสซี่นิยมทำงานยังรวมถึงผู้อยู่ในอาชีพทางศิลปะ, นักวิทยาศาสตร์, นักธุรกิจและวิศวกรโดยเทียบเป็น 21% ของแรงงานทั้งหมด

ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรยังบอกถึงความสนใจในอาชีพต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับอายุของชาวออสเตรเลีย พบว่าคนในวัยต่ำกว่า 30 ปีลงมาเริ่มหันมาสนใจในอาชีพคนปรุงอาหารฟาสต์ฟูด, พนักงานเสิร์ฟ, นักกีฬา, พนักงานตอนรับตามบาร์และบาริสต้า

ในขณะที่ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจะชอบงานทำฟาร์มปศุสัตว์, ทำฟาร์มเกษตรแบบผสม, งานผู้ดูแล และงานขับรถประจำทางหรือรถโค้ช

ข้อมูลสำมะโนประชากรยังแยกประเภทงานตามเพศอีกด้วย พบว่างานด้านช่างยนต์และงานช่างฝีมือ (trades workers ) 84% เป็นงานทำโดยเพศชาย ในขณะที่ 74% ของงานผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ, 63% ของงานด้านกฎหมาย, สังคมและสวัสดิการทำโดยเพศหญิง

งานด้านการขายเป็นงานที่ผู้หญิงและผู้ชายทำ แต่งานขับรถบรรทุก, ช่างไฟฟ้าและช่างไม้เป็นงานที่ผู้ชายทำเป็นส่วนใหญ่

ส่วนผู้หญิงจะนิยมทำงานเสมียนทั่วไป, งานพยาบาลและพนักงานต้อนรับ (receptionist)

ขอแถมท้ายสำหรับเงินเดือนของผู้อยู่ในวิชาชีพต่าง ๆ พอสังเขป ชายผู้จบปริญญาตรีทำงานเป็นนักบัญชีมีรายได้ปีละประมาณ 56,000 เหรียญ, โปรแกมเมอร์คอมพิวเตอร์ปีละ 51,600 เหรียญ ส่วนผู้หญิงมีคุณวุติปริญญาตรีทำงานพยาบาลจดทะเบียนรับอนุญาตมีรายได้ 141,700 เหรียญ และครูโรงเรียนประถมมีรายได้ 111,700 เหรียญ

ส่วนผู้ชายมีคุณวุฒิอาชีวศึกษาพร้อมประกาศนียบัตรวิชาชีพเช่นช่างไฟฟ้ามีรายได้ปีละ 90,700 เหรียญ, ช่างไม้ 73,200 เหรียญ ด้านผู้หญิงงานดูแลเด็ก (child carers) มีรายได้ 75.900 เหรียญและงานผู้ช่วยขายมีรายได้ 67,800 เหรียญต่อปี

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 20 ธ.ค. 2017 เงิน 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลียเท่ากับ 25.06 บาทครับ

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: