เผย 20 งานในออสเตรเลียหาคนทำยากเต็มที ลงโฆษณา 2 เดือนแทบไม่มีคนสมัคร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเป็นที่ต้องการอย่างมากในหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะเทศบาลเขต : ภาพจากเทศบาลเขต City of Lancaster

13 ธ.ค. 2017 จากการวิจัยของ Indeed ซึ่งเป็นเว็บไซท์จัดหางานทั่วโลกพบว่า โฆษณาหางานในออสเตรเลียส่วนใหญ่จะได้พนักงานภายในหนึ่งเดือน แต่ก็มีงานบางงานที่หาคนทำงานอย่างยากเย็นแสนเข็ญ

Indeed พบว่าสถานการณ์การจ้างงานในออสเตรเลียพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น โดยบริษัทห้างร้านสามารถบรรจุพนักงานเข้าทำงานได้ภายใน 1 เดือนในอัตราราว 70% ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับสหราชอาณาจักร   โดยปัจจุบันมีชาวออสเตรเลียทั้งสิ้น 12,297,100 คนอยู่ในการจ้างงาน

นาย Chris McDonald ผู้อำนวยการฝ่ายออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของ Indeed กล่าวว่า ในปัจจุบันออสเตรเลียยังถือเป็นตลาดของนายจ้างที่มีสิทธิเลือกลูกจ้างในหลายอาชีพ แต่ก็มีบางอาชีพก็เป็นตลาดของลูกจ้าง ที่ลูกจ้างมีสิทธิเลือกนายอย่างเช่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ที่นายจ้างยังหาลูกจ้างทำงานไม่ได้ 48% หลังจากโฆษณารับสมัครงานนานกว่า 60 วัน

Indeed พบว่างานในภาคส่วนดูแลสุขภาพของออสเตรเลียเป็นงานที่หาคนมาเติมตำแหน่งงานที่ว่างยากเต็มที่อย่างเช่น นักรังสีแพทย์, ทันตแพทย์, นักกายภาพบำบัด, พยาบาลดูแลตามบ้าน, เจ้าหน้าที่ดูแลคนป่วย, คนชรา, เด็กเล็ก (care worker) และเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้าทางการแพทย์ (medical receptionists)

แพทย์ตรวจโรคทั่วไป (GP) นอกจากเป็นตำแหน่งงานที่หาคนทำงานยากในอันดับที่ห้าแล้วอุปสงค์หรือความต้องการในปัจจุบันยังสูงกว่าอุปทานหรือจำนวนแพทย์ที่รองรับตลาดถึง 12 เท่า แม้จะมีรายได้ขั้นต้นในราว 250,000 เหรียญต่อปีก็ตาม (6.2 ล้านบาท)*

สำหรับตำแหน่งงาน 20 อันดับที่หาคนทำงานยากในออสเตรเลียมีดังนี้

 

หมายเหตุ *อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2017 เงิน 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลียเท่ากับ 24.75 บาท

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: