รัฐน.ซ.ว.ขาดแคลนช่างไฟฟ้า วอนนักเรียนหันมาสนใจเรียนอาชีวศึกษา

นสพ. The Telegraph ฉบับ 9 ธ.ค. 2017 เสนอข่าวการขาดแคลนช่วงไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อการสร้างงานที่กำลังบูม

9 ธ.ค. 2017 รัฐนิวเซาท์เวลส์กำลังเผชิญต่อการขาดแรงงานช่างฝีมือ (qualified tradies) ในขั้นวิกฤตที่กำลังเป็นตัวฉุดรั้งงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐ

อาชีพช่างไฟฟ้าเป็นหนึ่งในหลายอาชีพทางการช่างที่บริษัทสามารถหาแรงงานได้เพียง 60% ของจำนวนความต้องการ แม้ว่าจะเสนอให้ค่าจ้างถึงปีละ 91,000 เหรียญก็ตาม (2.2 ล้านบาท* ซึ่งสูงกว่าอัตราผู้จบปริญญาตรีโดยทั่วไป)

การขาดแคลนแรงงานยิ่งร้ายแรงขึ้นอีกในงานด้านโทรคมนาคม เนื่องจากนายจ้างไม่สามารถหาแรงงานได้เกินกว่าครึ่งของแรงงานที่ขาดแคลน สาเหตุของความต้องการสูงส่วนหนึ่งมาจากการขยายงานของ National Broadband Network หรือ NBN และโครงการสาธารณูปโภคดิจิตอลอย่างเช่นงานศูนย์ข้อมูล (data centre) เป็นต้น

นอกจากการขาดแคลนช่างไฟฟ้าแล้ว รัฐน.ซ.ว.ยังมีความต้องการช่างฝีมืออีกหลายแขนงเช่นช่างยนต์, ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์, ช่างปูกระเบื้องหลังคา, ช่างก่ออิฐ, ช่างประปา, ช่างไม้ และพ่อครัวเป็นต้น

กระทรวงการจ้างงานกล่าวว่าจากการสำรวจนายจ้างพบว่า นายจ้างเกือบ 60% ได้ผู้สมัครงานมีคุณวุฒิไม่เหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานช่างเครื่องยนต์ที่พวกเขาต้องการ และพบการขาดแคลนช่างประปา โดยนายจ้างสามารถหาแรงงานได้เพียง 1 ใน 3 ของตำแหน่งงานที่ว่างเท่านั้น

ค่านิยมสมัยใหม่โดยเฉพาะลูกหลานของผู้อพยพมักต้องการให้บุตรหลานเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย แต่นาย John Barilaro รัฐมนตรีธุรกิจขนาดเล็กและแรงงานมีฝีมือของรัฐบาลรัฐน.ซ.ว.ได้เรียกร้องให้ผู้จบการศึกษาชั้นปีที่ 10 หรือ 12 หรือผู้ที่เลิกล้มหรือลาออกจากการเรียนมหาวิทยาลัยกลางคันหันมาสนใจการเรียนด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพบ้าง

เขากล่าวว่า ในปัจจุบันมีความต้องการช่างฝีมือจำนวนมากและในปีนี้รัฐบาลได้ลงทุนเงิน 2.2 พันล้านเหรียญไปกับโครงการ VET (โครงการการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรม / ซึ่งเสียค่าโง่ไปหลายร้อยล้านเหรียญกับวิทยาลัยเอกชน ที่รับเงินไปแต่ไม่มีนักเรียนและครูผู้สอนตามที่จิงโจ้นิวเสนอข่าวไปบ้างแล้ว)

ทางด้านสมาคมช่างไฟฟ้าด้านการสื่อสารแห่งชาติ (NECA) เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 10 และ 12 หันมาสนใจเรียนด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมเป็นช่างไฟฟ้า

นาย Tom Emeleus ผู้จัดการทั่วไปของสมาคม NECA กล่าวว่าประมาณ 50% ของนักเรียนที่จบการศึกษาจะต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัย แต่ธุรกิจห้างร้าน 70% ไม่ต้องการให้พวกเขาทำเช่นนั้น และเห็นว่าโรงเรียนควรมีบทบาทสำคัญในการชี้ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

เขากล่าวว่า 100% ของผู้ฝึกอบรมเป็นช่างกับ NECA จะได้งานภายใน 3 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้สำเร็จปริญญาตรีมีเพียง 67.5% เท่านั้นที่จะได้งานภายในสามเดือน

หมายเหตุ *อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2017 เงิน 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลียเท่ากับ 24.46 บาท

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: