ศาลสหพันธ์กลับคำคณะอนุญาโตฯ ให้เชฟได้วีซ่าทำงาน 457 แม้ภาษาอังกฤษไม่ผ่าน

13 พ.ย. 2017 เชฟสตรีชาวตุรกีผู้ซึ่งสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน 5 ครั้งซ้อนได้รับอนุญาตให้อยู่ในออสเตรเลียพร้อมสามีและบุตรสองคน หลังจากผู้พิพากษาตัดสินว่าเธอสมควรได้รับโอกาสในการสอบต่อไปและมีคุณสมบัติตามวีซ่าทำงาน 457

ทั้งนี้ศาลสหพันธ์กลางชั้นต้น (Federal Circuit Court) ได้กลับคำตัดสินของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการรับเรื่องอุทธรณ์ด้านการจัดการ (AAT) ต่อการปฏิเสธวีซ่า 457 ให้กับนาง Hamiyet Guder ว่ามีความลำเอียงต่อเธอ

นาง Guder ได้ยื่นเรื่องขอวีซ่าทำงานเป็นเชฟในนครซิดนีย์ ในขณะที่สามีและบุตรของเธอยื่นขอวีซ่าเป็นผู้ติดตามในฐานะของสมาชิกในครอบครัวเมื่อเดือนธันวาคมปี 2014

จากนั้นในเดือนเมษายน 2015 กระทรวงการเข้าเมืองได้ปฏิเสธวีซ่า 457 ให้กับเธอโดยให้เหตุผลว่านาง Guder ไม่ผ่านการทดสอบการอ่าน, การเขียน, การพูด และการฟังตามข้อทดสอบโดยระบบทดสอบภาษาอังกฤษนานาชาติ หรือ IELTS (International English Language Testing System) ซ้ำแล้วซ้ำอีก

ในระหว่างที่เธอยื่นอุทธรณ์เธอได้ถูกผู้พิพากษา Rania Skaros แห่งคณะอนุญาโตตุลาการ AAT ปฏิเสธในเดือนธันวาคม 2015 เธอได้ทำการทดสอบภาษาอังกฤษแล้วไม่ผ่านจำนวน 5 ครั้ง

แต่ผู้พิพากษา Rolf Driver แห่งศาลสหพันธ์กลางชั้นต้นเห็นว่านาง Guder สมควรได้รับโอกาสทำการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 ปีนับจากวันที่เธอยื่นขอวีซ่า ซึ่งเธอสามารถสอบผ่านเมื่อปีที่ผ่านมา ในระหว่างรอคำอุทธรณ์จากศาลสหพันธ์กลาง

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: