ปีที่ผ่านมามีผู้อพยพกว่า 4,000 คน ไม่ผ่านทดสอบขอสัญชาติออสเตรเลีย

.

ปีที่ผ่านมามีผู้อพยพกว่า 4,000 คน ไม่ผ่านทดสอบขอสัญชาติออสเตรเลีย…….

ธงชาติออสเตรเลีย : ภาพจาก wikimedia

23 ต.ค. 2017 ในขณะที่รัฐบาลกลางพยายามเจรจากับกลุ่มส.ว.อิสระรอบใหม่เพื่อเพิ่มกฎเข้มในการขอสัญชาติออสเตรเลีย หลังจากถูกสภาสูงปฏิเสธร่างพ.ร.บ.เมื่อคืนวันที่ 18 ตุลาคม 2017 รายงานผลการทดสอบผู้ขอสัญชาติในปีที่ผ่านมา มีผู้อพยพและผู้ลี้ภัยสอบไม่ผ่านการขอสัญชาติทั้งสิ้นกว่า 4,000 คน

จากข้อมูลของกระทรวงการเข้าเมืองล่าสุดพบว่า ผู้ที่ถูกปฏิเสธสัญชาติออสเตรเลียในปีการเงิน 2016-17 มีทั้งสิ้น 4,000 คนเศษ ในจำนวนนี้ 1,866 คนประสบความล้มเหลวในการผ่านข้อทดสอบการเป็นผู้ถือสัญชาติ โดยมีผู้ไม่ผ่านข้อทดสอบการขอสัญชาติเกินสามครั้งขึ้นไปจำนวนทั้งสิ้น 1,759 คน

ส่วนเหตุผลอื่นที่ถูกปฏิเสธสัญชาติได้แก่ ไม่สามารถพิสูจน์ความเป็นบุคคลของตนเอง, ไม่ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และถูกพบมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมและกลุ่มหัวรุนแรงเป็นต้น

ภายใต้กฎหมายสัญชาติออสเตรเลียฉบับปัจจุบัน ผู้อพยพสามารถขอทดสอบสัญชาติได้ทุกเวลาที่พวกเขาต้องการ โดยพบว่ามีผู้ไม่ผ่านการทดสอบสูงสุดจำนวน 48 ครั้ง (สงสัยเป็นพวกกาส่งเดชเผื่อฟลุก คงจะถูก 3 ใน 4 เข้าในสักวันหนึ่ง)

(ภายใต้ร่างกฎหมายที่เพิ่งถูกวุฒิสมาชิกขัดขวางเมื่อ 5 วันที่ผ่านมาได้กำหนดให้ละเว้นการทดสอบขอสัญชาติเป็นเวลา 2 ปี หากผู้ทำการทดสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่สาม จึงจะมีสิทธิทำการทดสอบใหม่ได้)

นาย Peter Dutton อ้างว่า เป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการถือสัญชาติออสเตรเลียจะต้องมีความเต็มใจที่จะซื่อสัตย์และเคารพในกฎหมาย, หลักความเชื่อมั่นและคุณค่าของออสเตรเลีย

ข้อทดสอบการขอสัญชาติในปัจจุบัน จะเป็นข้อทดสอบพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปและหลักความเชื่อของออสเตรเลีย โดยเป็นคำถามและคำตอบแบบปรนัย (A. B. C. D.) มีทั้งสิ้น 20 ข้อ ผู้สอบผ่านจะต้องทำได้ 15 ข้อขึ้นไป (75%) โดยคำถามจะใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานที่ถือเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษไปในตัวด้วย

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: