กฎใหม่นักเรียนต่างชาติทดสอบอังกฤษ เข้มงวดขึ้นก่อนรับเข้าเรียนในออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น : ภาพจาก architectus.com.au

12 ต.ค. 2017 นักศึกษาต่างชาติจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนที่จะได้รับเข้าศึกษาต่อตามสถาบันอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย อันเป็นไปตามมาตรฐานใหม่ของรัฐบาลกลางที่ประกาศในวันนี้

ข้อบังคับใหม่จะกระทบต่อนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในออสเตรเลียปีละ 150,000 คน ซึ่งหลายคนถูกพบว่ายังขาดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีพอ

วุฒิสมาชิก Simon Birmingham รัฐมนตรีศึกษาธิการของรัฐบาลกลางได้แถลงถึงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในที่ประชุม Australian International Education Conference ที่นครโฮบาร์ท ด้วยการกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติจะต้องแสดงถึงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่เลือกเข้าศึกษา ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานของตัวอักษร, รูปประโยคและภาษาที่ใช้เขียนรายงาน

ส.ว. Birmingham กล่าวว่า มาตรฐานใหม่ถูกนำมาบังคับใช้ก็เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่านักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพียงพอต่อหลักสูตรที่ต้องการศึกษาทั้งในเชิงปฏิสัมพันธ์, การมีส่วนร่วม จนประสบความสำเร็จในการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

เขากล่าวว่า นักศึกษาบางคนที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ พวกเขาจะถอนตัวออกไปจากการมีส่วนร่วมในการเข้าฟังการบรรยาย, การเข้าชั่วโมงการสอนเสริม (tutorial) และการทำงานเป็นกลุ่ม ในขณะที่เพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ประสบความยุ่งยากในการเชื่อมต่อระหว่างนักศึกษาสองกลุ่มที่ถูกแบ่งแยกกันในเรื่องทักษะของภาษา

ซึ่งส.ว. Birmingham ถือว่ามันไม่ยุติธรรมต่อนักศึกษาต่างชาติ, นักศึกษาชาวออสเตรเลีย, กับตัวอาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์

อุตสาหกรรมการศึกษาในออสเตรเลียมีมูลค่าต่อเศรษฐกิจของประเทศจากการประเมินของ IDP อยู่ที่ 28.6 พันล้านเหรียญ ในขณะที่หลายคนเลือกเข้าเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติหรือ ELICOS เป็นใบเบิกทางผ่านเข้าไปศึกษาต่อโดยไม่จำเป็นต้องทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ส.ว. Birmingham กล่าวว่านับจากวันที่ 1 มกราคม 2018 เป็นต้นไป นักศึกษาต่างชาติจะต้องผ่านการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษก่อนที่จะได้รับการเข้าศึกษาตามหลักสูตรที่ต้องการ

หอนาฬิกาที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย : ภาพจาก Study Options

รัฐบาลได้ทำแผนการทดสอบภาษาอังกฤษขึ้นมาหลังจากได้สูญเสียพื้นที่การแข่งขันต่อประเทศแคนาดาคู่แข่งในด้านคุณภาพการศึกษาและค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษา ในขณะที่ผลการวิจัยพบว่าความสนใจเข้ามาศึกษาต่อในออสเตรเลียลดน้อยลงเนื่องจากปัญหาในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายและคุณภาพการศึกษา

จากการศึกษาของ Student Buyer Behaviour ได้ทำการสำรวจนักศึกษากว่า 4,200 คนพบว่าออสเตรเลียอยู่ในอันดับสามในจำนวนประเทศให้บริการด้านการศึกษาชั้นแนวหน้าของโลก 5 ประเทศในเรื่องของความสามารถในการรับภาระค่าใช้จ่าย, ความปลอดภัยและความยากง่ายต่อการทำวีซ่า อยู่ในอันดับที่สี่ในด้านของคุณภาพการศึกษา ส่วนคู่แข่งทางการศึกษาอีกสี่ประเทศคือสหรัฐ, สหราชอาณาจักร, แคนาดาและนิวซีแลนด์

แคนาดาเพิ่มจะแซงออสเตรเลียไปในด้านของคุณภาพการศึกษาและอยู่ในอันดับหนึ่งในด้านของค่าใช่จ่าย, ความปลอดภัย, โอกาสในการทำงานและความง่ายในการขอวีซ่า

นิวซีแลนด์มาเป็นที่สองในเรื่องของค่าใช้จ่าย, ความปลอดภัยและการขอวีซ่า, อยู่ในอันดับที่สี่ในเรื่องของโอกาสในการทำงานและอันดับสุดท้ายในด้านคุณภาพของการศึกษา

สหรัฐและสหราชอาณาจักรอยู่ในอันดับดีที่สุดในเรื่องของคุณภาพการศึกษา แต่อยู่ในอันดับสุดท้ายในเรื่องของค่าใช้จ่าย, ความปลอดภัยและการขอวีซ่า

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: