สำมะโนฯปี 2016 บ่งชี้ซิดนีย์เปลี่ยนไป ในเรื่องนับถือศาสนาอย่างมาก

ภาพแสดงพื้นที่ผู้นับถือศาสนาหนาแน่นในปัจจุบัน (สีฟ้าอ่อน) ส่วนพื้นที่ที่ไม่นับถือศาสนายิ่งมากเท่าใดก็จะออกสีโทนร้อนมากขึ้นเท่านั้น : ภาพจาก The Amidale Press

8 ต.ค. 2017 ผลสำรวจสำมะโนประชากรเมื่อปี 2016 บ่งชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการนับถือศาสนา อย่างในเขตซิดนีย์เหนือโดยตามประเพณีเคยเป็นถิ่นของผู้นับถือศาสนาคริสต์กลับพบกลุ่มคนไม่มีศาสนาเพิ่มขึ้น ในขณะที่ศาสนาคริสต์ไปรุ่งเรืองทางซิดนีย์ตะวันตกเฉียงใต้ เช่นเดียวกับศาสนาอิสลาม

เขตเทศบาล Ku-ring-gai, Hornsby Shire และ The Hills Shire เมื่อทศวรรษที่ผ่านมายังเป็นพื้นที่ของผู้นับถือศาสนาคริสต์หรือที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ Bible Belt แต่ในปัจจุบันหาเป็นเช่นนั้นไม่

เขต Ku-ring-gai ถิ่นผู้มีอันจะกินซึ่งได้ชื่อว่าเป็นถิ่นที่อยู่หนาแน่นของผู้นับถือคริสต์นิกายแองกลิกัน แต่สัดส่วนของผู้นับถือนิกายนี้ได้ลดลงจาก 27.1% ลงมาเหลือ 18.8% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกันผู้ไม่นับถือศาสนาใด ๆ ในเขต Ku-ring-gai ได้เพิ่มจาก 16.3% มาเป็น 31.0% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ในพื้นที่ The Hills Shire ซึ่งถือเป็นถิ่นที่ตั้งของโบสถ์นิกายฮิลซองหนาแน่น แต่ผู้ไม่นับถือศาสนาใด ๆ ได้เพิ่มขึ้นจาก 12.5% ในปี 2006 มาเป็น 20.0% ในปี 2016

ในขณะที่พื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครซิดนีย์กลายเป็นพื้นที่ที่มีความเชื่อทางศาสนาอย่างหนาแน่นโดยเฉพาะในเขตเทศบาล Liverpool, Fairfield, Cumberland และ Canterbury-Bankstown

จากข้อมูลสำรวจสำมะโนประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุย่านที่มีสัดส่วนของผู้นับถือศาสนาคริสต์หนาแน่นที่สุดอยู่ที่ทางซิดนีย์ตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้โดยเฉพาะที่ย่าน Grasmere (82.3 %), Theresa Park (81.1 %), Abbotsbury (81.0 %) และ Horsley Park (79.6 %) โดยทุกย่านมีความคล้ายคลึงกันคือมีสัดส่วนของผู้นับถือคาทอลิกเป็นอันดับหนึ่งตามด้วยแองกลิกัน

ซิดนีย์ตะวันตกยังเป็นแหล่งผู้อยู่อาศัยหนาแน่นของผู้นับถือศาสนามุสลิมได้แก่ย่าน Lakemba (59.2 %), South Granville (49.0 %) และ Old Guildford (45.9 %) เป็นต้น

โดยรวมทั่วประเทศแล้วสัดส่วนของผู้ไม่นับถือศาสนาใด ๆ ได้เพิ่มขึ้นจาก 18.7% มาเป็น 29.6% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ Ruth Powell นักวิจัยด้านศาสนาชุมชนแห่งมหาวิทยาลัยออสเตรเลียนคาทอลิกกล่าวว่า แนวโน้มของผู้ไม่นับถือศาสนาส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่สืบเชื้อสายแองโกล (เชื้อสายอังกฤษ)

โบสถ์ St John’s Anglican Cathedral ที่ Parramatta ซึ่งเคยเป็นถิ่นของผู้นับถือนิกายแองกลิกันแต่ปัจจุบันกลายเป็นถิ่นที่อยู่หนาแน่นของผู้นับถือศาสนาฮินดู : ภาพจาก Flickr

เขตเทศบาล Parramatta ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการสำคัญหลายกระทรวงและมีพรมแดนติดกับเขต Hills Shire อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์ใหญ่ St John’s Anglican Cathedral ขณะนี้มีผู้นำถือศาสนาฮินดูแซงหน้าผู้นับถือนิกายแองกลิกันไปเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่ของผู้อพยพชาวอินเดีย

นอกจากนั้นนครซิดนีย์ยังมีย่านที่อยู่อาศัยที่มีผู้ไม่นับถือศาสนาใด ๆ อยู่อย่างหนาแน่นโดยเฉพาะในพื้นที่ซิดนีย์ตะวันตกตอนในได้แก่ย่าน Darlington (60.6 %), Erskineville (54.8 %), Newtown (53.3 %) และ Enmore 52.3 %)

โดยรวมทั้งหมดนครซิดนีย์มีผู้ไม่นับถือศาสนาใด ๆ ในปัจจุบัน 24.6% ต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศ 5.0%

นครโฮบาร์ทถูกพบว่าเป็นนครหลวงที่มีผู้ไม่นับถือศาสนาใด ๆ มากที่สุดที่ 39.9% ตามด้วยแคนเบอร์ร่า 36.2% และนครแอดิเลด 35.6%

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: