กฎหมายใหม่คู่รักสามารถ ปกปิดอีกฝ่ายในเรื่องติดเชื้อเอดส์ได้

red ribbons for world aids day

16 ก.ย. 2017 ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์, เอชไอวีและเชื้อโรคทางเพศอื่น ๆ ต่อไปสามารถปิดบังคู่ครองถึงการติดโรคร้ายของตนได้ภายใต้การแก้ไขกฎหมายใหม่ล่าสุดของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ที่นักการเมืองส่วนหนึ่งยังไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าจะทำให้ชายและหญิงถูก “ลวง” ให้ขึ้นเตียงโดยไม่รู้ว่ากำลังเผชิญกับอีกฝ่ายที่ติดโรคร้าย

แต่เดิมรัฐบาลรัฐน.ซ.ว.ได้ออกกฎหมายในทศวรรษที่ 1980s ในช่วงที่ทั่วโลกตื่นกลัวโรคเอดส์ระบาด ด้วยการบังคับให้คู่ครองต้องแจ้งแก่อีกฝ่ายรับทราบถ้าเขาหรือเธอเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือ STI (Sexually transmitted disease) หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,500 เหรียญ

กฎหมายดังกล่าวได้ถูกยกเลิกนับจากบัดนี้ โดยเปลี่ยนมาเป็นให้บุคคลใช้ “ความระมัดระวังที่เหมาะสม” ในการป้องกันการแพร่เชื้อ STI สู่บุคคลอื่น หาไม่แล้วจะมีโทษจำคุก 6 เดือนหรือปรับ 11,000 เหรียญ

ซึ่งหมายความว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ จะไม่ต้อเปิดเผยความจริงต่อคู่ครอง ตราบใดที่พวกเขาป้องกันด้วยการใช้ถุงยางอนามัย

การแก้กฎหมายดังกล่าวได้รับการต่อต้านจากนักการเมืองที่ไม่เห็นด้วยเป็นต้นว่าจากส.ส. Peter Phelps ของฝ่ายรัฐบาลที่เห็นว่ากฎหมายใหม่ไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และยังตัดสิทธิของคู่ครองในโอกาสที่จะได้รับรู้ว่าพวกตนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการติดโรคร้าย

ทางการประมาณว่าในปี 2013 มีผู้ติดเชื้อเอดส์และเอชไอวีในรัฐน.ซ.ว.ประมาณ 15,000 คนแต่นับจากนั้นมายอดผู้ติดเชื้อได้ลดลงอย่างมาก (ข่าวไม่ได้บอกว่าจำนวนผู้ป่วยที่มีอยู่เดิมหายไปไหน)

การเปลี่ยนกฎหมายเกิดขึ้นหลังจากรายการผลการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุชรัฐน.ซ.ว.พบว่า ข้อบังคับในการเปิดเผยการติดเชื้อ STI ตามกฎหมายเก่าได้เป็นตัว “ขัดขวางและลดประสิทธิภาพ” ต่อหนทางที่ดีในการเป็นเกราะป้องกันการเผยแพร่เชื้อโรคร้าย เช่นข้อปฏิบัติในเรื่องของการปฏิบัติกิจทางเพศอย่างปลอดภัย (safe sex) เป็นต้น

กฎหมายใหม่ของรัฐน.ซ.ว.จะเข้ามาอยู่ในแนวทางเดียวกับกฎหมายของรัฐวิกตอเรีย

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: