ที่อยู่อาศัยทั่วซิดนีย์มีย่านเดียว ที่มีผู้อยู่อาศัยไม่ได้เกิดในต่างประเทศ

ห้องสมุดที่ย่าน Haymarket ห้องสมุดนี้มีแผนกหนังสือภาษาไทย 90.3% ของผู้อยู่อาศัยในย่านนี้เป็นผู้เกิดในต่างประเทศ : ภาพจากนสพ. The Daily Mail ต้นฉบับ PR Image

2 ก.ย. 2017 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เปิดเผยข้อมูลจาการสำรวจสำมะโนประชากรในปี 2016 ที่ผ่านมา พบว่าในนครซิดนีย์มีเพียงย่านเดียวที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยเกิดในต่างประเทศ ในทางกลับกันในย่านตัวเมืองชั้นในหาคนที่เกิดในประเทศแทบไม่ได้

สำนักงานสถิติออสเตรเลียระบุว่าย่าน Wheeny Creek ในเขต City of Hawkesbury ทางขอบชายแดนของนครซิดนีย์และห่างจากย่านธุรกิจใจกลางเมืองถึง 86 กม.เป็นย่านเดียวของนครซิดนีย์ที่มีผู้อยู่อาศัยเกิดในประเทศทุกคน

และพบว่ามีย่านที่มีผู้เกิดในต่างประเทศอยู่อาศัยเกินกว่าครึ่งถึง 111 ย่าน แต่มีเพียง 24 ย่านที่มีผู้เกิดในต่างประเทศน้อยกว่า 10% ในขณะที่พื้นที่ในเขตตัวเมืองชั้นในเป็นพื้นที่ที่มีผู้เกิดในต่างประเทศสูงสุดเริ่มจากย่าน Haymarket (รวมถึงไชน่าทาวน์และไทยทาวน์) มีผู้เกิดในต่างประเทศสูงสุด 90.3% ตามด้วย Sydney’s CBD 80.3%, Rhodes 80.1% และ Ultimo 79.9%

เมื่อนับโดยรวมทั้งหมดพบว่า เกือบ 4 ใน 10 ของผู้อยู่อาศัยในซิดนีย์เป็นผู้เกิดในต่างประเทศ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับนครหลวงอื่น ๆ ของออสเตรเลีย

ย่านที่มีผู้เกิดในต่างประเทศอยู่อาศัยกว่าครึ่งหนึ่งได้แพร่กระจ่ายอยู่ตามทั่วทุกแห่งในนครซิดนีย์และปริมณฑล (Greater Sydney Metropolitan) โดยเฉพาะภายในรัศมี 25 กม.จาก Sydney’s CBD

ในจำนวนนี้เมื่อแยกตามรหัสไปรษณีย์ได้แก่ Harris Park 79.3%, Chippendale 76.2%, Parramatta 73.6%, Burwood 73.4%, Chatswood 65.8%และ Waitara 65%

ในทางตรงกันข้าม ย่านที่มีผู้เกิดในต่างประเทศอาศัยอยู่น้อยที่สุดรองจากย่าน Wheeny Creek แล้วส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ขอบชายแดนนครซิดนีย์ทั้งสิ้นได้แก่ Glossodia ในพื้นที่ Lower Blue Mountains 8.9%, Mannering Park ใน Central Coast 9.0% และ Warragamba ทางซิดนีย์ตะวันตกเฉียงใต้ 11.5%

ในบางย่านของเขต Sutherland Shire ก็เป็นพื้นที่ที่มีผู้เกิดในต่างประเทศอยู่อาศัยในระดับต่ำที่รวมถึง Loftus 11.6%, Heathcote 11.7% และ Dolan’s Bay 12.4%

เมื่อแยกตามเชื้อชาติ ข้อมูลสำมะโนประชากรปี 2016 ทำให้ทราบว่า ซิดนีย์มีประชากรเกิดในประเทศจีนเกือบ 5.0% ตามด้วยอังกฤษ 3.1%, อินเดีย 2.7%, นิวซีแลนด์ 1.8% และเวียดนาม 1.7%

ข้อมูลสถิติปี 2016 ยังพบว่า 83% ของผู้เกิดในต่างประเทศจะเลือกอาศัยอยู่ตามนครหลวงต่าง ๆ โดยนครซิดนีย์มีผู้เกิดในต่างประเทศอาศัยอยู่ 1.78 ล้านคนตามด้วยนครเมลเบิร์น 1.52 ล้านคน

เมื่อคำนวณเฉพาะผู้เกิดในต่างประเทศด้วยกันที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย พบว่าผู้เกิดในประเทศสหราชอาณาจักรมีสัดส่วนสูงสุดคือประมาณ 15% ของผู้เกิดในต่างประเทศทั้งหมด ตามด้วยจีน 8.3% (เพิ่มจาก 6.0% ในการสำรวจปี 2011), อินเดีย 7.4% (เพิ่มจาก 5.6% ในการสำรวจปี 2011)

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: