พบกฎหมายขัดข้อง สตรี QLD จำต้อง บินไปทำแท้งในต่างรัฐแทน

ผู้สนับสนุนกฎหมายทำแท้งที่หน้ารัฐสภารัฐควีนส์แลนด์ในเดือนพฤษภาคม 2017 ที่ผ่านมา : ภาพจากสำนักข่าว APP

22 ส.ค. 2017 สตรีชาวรัฐควีนสแลนด์จำต้องเดินทางไปต่างรัฐเพื่อการทำแท้ง เนื่องจากกฎหมายของรัฐพระอาทิตย์ส่องแสงมีข้อจำกัดมากมาย

ทั้งนี้ศจ. Heather Douglas แห่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์กล่าวว่า การทำแท้งถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาในรัฐควีนสแลนด์ จะอนุญาตให้กระทำได้ต่อเมื่อแพทย์เชื่อว่าผู้ตั้งครรภ์มีความผิดปกติทางร่างกายหรือสภาพจิตใจอยู่ในขั้นเป็นอันตรายร้ายแรง

เธอกล่าวว่าการทำแท้งถือว่าเป็นเรื่อง “ร้ายแรง” ในรัฐควีนสแลนด์ ทำให้ผู้หญิงพบความยุ่งยากต่อการเข้าถึงในสิ่งที่พวกเธอต้องการ

นอกจากนั้นในรัฐควีนสแลนด์มีแพทย์เชี่ยวชาญที่เต็มใจจะทำแท้งในจำนวนจำกัด และโรงพยาบาลของรัฐส่วนใหญ่จะไม่เปิดบริการนี้ ทำให้จำนวนแพทย์ทำแท้งต่อประชากรมีสัดส่วนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับรัฐอื่น ๆ

ศจ. Douglas กล่าวว่า มีกรณีหนึ่งเกิดขึ้นในเมือง Cairns ทางตอนเหนือสุดของรัฐควีนสแลนด์ สตรีคนหนึ่งเกิดอาการทารกในครรภ์หยุดการเติบโต เธอต้องบินจากเมือง Cairns เป็นระยะทาง 2,325 กม.เพื่อมาทำแท้งโดยด่วนในนครเมลเบิร์น

ผู้สนับสนุนและผู้ต่อต้านกฎหมายทำแท้งมาเผชิญหน้ากันที่หน้ารัฐสภารัฐควีนส์แลนด์ในเดือนพฤษภาคม 2017 ที่ผ่านมา : ภาพจากนสพ. The SMH

ศจ. Douglas ได้กล่าวในที่ประชุมการตั้งครรภโดยไม่ได้วางแผนและการทำแท้งในออสเตรเลีย (UPAAC) ในนครบริสเบนเมื่อไม่นานมานี้ โดยอาศัยข้อมูลจาก Choice (องค์กรอิสระเพื่อผู้บริโภคโดยทุนจากรัฐบาล) บนพื้นฐานของสตรีชาวรัฐควีนสแลนด์จำนวน 553 คนที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจาก Choice ในช่วงสองปีถึง 30 มิถุนายน 2017 พบว่า 158 คนเป็นผู้อยู่อาศัยนอกพื้นที่รัฐควีนสแลนด์ตะวันออกเฉียงใต้ (พื้นที่นครบริสเบน, โกลด์โคสต์และโดยรอบ)

ในจำนวนนี้ 15% ต้องเดินทางกว่า 600 กม.เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำแท้ง และ 50% ต้องเดินทางกว่า 50 กม.

ผู้ที่อยู่ไกลสุดคือผู้ที่ต้องเดินทาง 1,350 กม.หรือใช้เวลาขับรถยนต์นานถึง 14 ชั่วโมง

กลุ่มผู้ต่อต้านกฎหมายทำแท้ง : ภาพจากนสพ. The SMH

มีสตรีสองคนจากทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนสแลนด์เดินทางไปทำแท้งในรัฐวิกตอเรียหลังจากตั้งครรภ์ในระยะเวลา 20 ถึง 23 สัปดาห์โดยได้รับเงินช่วยเหลือจาก Choice ในช่วงสองปีที่ผ่านมา

ในรัฐควีนสแลนด์คลินิกเอกชนไม่สามารถให้บริการทำแท้งแก่สตรีที่มีครรภ์เกินกว่า 19 สัปดาห์ 6 วันได้ แต่ในรัฐวิกตอเรียกฎหมายได้อนุญาตให้ทำแท้งได้จนทารกในครรภ์มีอายุ 23 สัปดาห์ 6 วัน

ในรัฐควีนสแลนด์มีคลินิกเอกชนเพียง 2 แห่งนอกเหนือจากพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการทำแท้ง คือที่เมือง Rockhampton และเมือง Townsville

เป็นที่เชื่อว่ามีสตรีในรัฐควีนสแลนด์ประมาณ 12,000 รายต่อปีที่เข้าทำแท้ง โดย Choice ให้เงินสนับสนุนประมาณปีละ 250 ถึง 300 ราย

นั้นหมายถึงสตรีที่ต้องการทำแท้งจะเผชิญต่อการเดินทางไกลมากยิ่งขึ้น ในขณะที่สตรีที่เผชิญต่อปัญหาความผิดปกติของทารกในครรภ์จะเผชิญต่อความยุ่งยากในการทำแท้งในรัฐควีนสแลนด์

เธอเห็นว่าการใช้เวลาสามสัปดาห์ของคณะกรรมการจริยธรรมในการพิจารณาคำขอของสตรีต้องการทำแท้งยาวนานเกินไป โดยเฉพาะสตรีที่ประสบปัญหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ถึงขั้นมีอันตรายต่อผู้ตั้งครรภ์ไม่สามารถเสียเวลารอคอยได้

ศจ. Douglas กล่าวว่า ภายใต้กฎหมายรัฐควีนสแลนด์ปี 1989 จะถือเป็นความผิดทางอาญาต่อการทำแท้งโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: