สู่เดือนสิงหาคม 2560

สู่เดือนสิงหาคม 2017

ชายหาด Manly Beach ตั้งอยู่ในกลุ่มชายหาด Northern Beaches ของซิดนีย์ในเขต Manly จากเหนือสู่ใต้ของหาด Manly แบ่งออกเป็นสามส่วนคือ Queenscliff, North Steyne, และ South Steyne

การเดินทางไปที่ชายหาด Manly สำหรับผู้ไม่มีรถขับ ก็สามารถนั่งเรือเฟอร์รี่สาธารณะที่ท่าเรือ Circular Quay ใช้เวลา 30 นาที หากไม่ทันใจวัยรุ่นก็นั่งเรือเฟอร์รี่ของเอกชนที่ท่าเรือ Circular Quay เช่นกันใชเวลาเพียง 18 นาทีแต่ต้องจ่ายอัฐแพงหน่อย แต่สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วผมแนะนำให้ใช้เรือเฟอร์รี 30 นาทีดีกว่าเพราะนอกจากประหยัดแล้วยังมีเวลาดื่มด่ำกับอ่าวซิดนีย์ที่สวยงามที่สุดในโลกนานขึ้นอีกด้วย แล้วอย่างนี้..จะรีบไปไหนกัน! : ภาพนี้จาก Tourism Australia

สภาพอากาศเดือนสิงหาคม 2017

เดือนสิงหาคมประเทศออสเตรเลียเข้าสู่ปลายฤดูหนาว เดือนนี้นครซิดนีย์นครหลวงแห่งรัฐน.ซ.ว. มีอุณหภูมิต่ำสุดที่เฉลี่ยะหว่าง 8 ถึง 9 องศา และสูงสุดที่เฉลี่ย 17 องศา ถือว่าอากาศเริ่มอุ่นขึ้น ไม่หนาวเหน็บเหมือนเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาทำนายว่าวันที่อากาศร้อนที่สุดในนครซิดนีย์ของเดือนสิงหาคมคือวันที่ 10 สิงหาคมตอนกลางวันจะมีอุณหภูมิสูงสุด 22 องศา ส่วนวันที่เย็นที่สุดของเดือนคือวันที่ 18 และ 30 สิงหาคมตอนใกล้รุ่งจะมีอุณหภูมิต่ำสุดที่ 7 องศา

เดือนสิงหาคมนครซิดนีย์จะมีแสงพระอาทิตย์ประมาณ 9 ชั่วโมงต่อวัน ชาวซิดนีย์ไซเดอร์จะได้รับแสงแดดมาขึ้นกว่าเดือนกรกฎาคม 2 ชั่วโมง

มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่เฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส อันนี้บอกไว้สำหรับผู้ต้องการเล่นน้ำทะเลครับ

แผนผังอุณหภูมิของนครซิดนีย์ในเดือนสิงหาคม 2017  สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คืออุณหภูมิต่ำสุดของวัน (สีฟ้าเข้มปะ) ส่วนใหญ่จะสูงกว่าอุณหภุมิต่ำสุดเฉลี่ย (สีฟ้าอ่อนทึบ) อยู่หลายวัน ยกเว้นวันที่ 18 และ 31 สิงหาคม ส่วนอุณหภมูิสูงสุดของวัน (สีแดงปะ) ในช่วงครึ่งเดือนแรกอุณหภูมิสูงสุดจะสูงกว่าอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยของแต่ละวัน (สีส้มอ่อน)

สิงหาคม 2017 ที่นครซิดนีย์จะมีฝนตกน้อยกว่าปกติ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาทำนายว่าจะมีฝนตกเพียงสี่วันเท่านั้นคือวันที่ 3, 28, 29 และ 31 ซึงส่วนใหญ่เป็นฝนตกโปรย (shower หรือฝนไล่ช้าง) มากกว่าฝนตกเป็นห่าฝน (rain)

นครเมลเบิร์น

ภาพแผนผังแสดงอุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุดในแต่ละวันในเดือนสิงหาคม 2017 ของนครเมลเบิร์น

สำหรับชาวเมลเบิร์นขออนุญาตสรุปเพียงคราว ๆ ดังนี้

อุณหภูมิสูงสุด 18 องศาเซลเซียส วันที่ 27, 28 และ 29 สิงหาคม

อุณหภูมิต่ำสุด 5 องศาเซลเซียส วันที่ 1 และ 2 สิงหาคม

คาดว่าจะมีฝนตกวันที่ 3, 6, 7, 10, 11, 23 และ 29 สิงหาคม

ชั่วโมงรับแสงแดดเฉลี่ยวันละ 5 ชั่วโมง (น้อยมากนะเนียะ!)

อุณหภูมิน้ำทะเล 13 องศาเซลเซียส (สั่นแน่ท่าลงไปแช่)

 

นครบริสเบน

สำหรับชาวบริสเบน (ตามคำขอ) ขออนุญาตสรุปเพียงคราว ๆ ดังนี้

อุณหภูมิสูงสุด 28 องศาเซลเซียส วันที่ 18 และ 19 สิงหาคม

อุณหภูมิต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส วันที่ 8 และ 9 สิงหาคม

คาดว่าฝนตกวันที่ ตลอดทั้งเดือนไม่มีฝนตก

ชั่วโมงรับแสงแดดเฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมง

อุณหภูมิน้ำทะเล 21 องศาเซสเซียส

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย, บทความทั่วไป

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: