ออสซี่เสี่ยงอ้วนเกินขนาด ถูกจัดอยู่ในอันดับ 5 ของโลก

อ้วนมากอ้วนน้อยสำคัญอยู่ที่รอบพุง : ภาพจาก bodyandsoul.com

26 ก.ค. 2017 ออสเตรเลียติดอันดับกลุ่มประเทศเลวร้ายที่สุดในด้านของความเสี่ยงโรคอ้วนเกินขนาด ด้วยตัวเลขที่คาดไม่ถึง โดยถูกระบุว่ามีชายออสซี่ 88% และหญิงออสซี่ 76% ขณะนี้ถูกจัดชั้นอ้วนเกินขนาด

ผลการวิจัยพบว่าในขณะที่คนกลุ่มที่ถูกประเมินด้วยระบบเก่าออกมาว่าเป็นคนไม่อ้วนและมีสุขภาพสมบูรณ์ แต่ภายใต้ระบบใหม่อาจเข้าข่ายเป็นคนอ้วนเกินขนาด เพราะมาตราวัดใหม่ให้ความสำคัญต่อขนาดของไขมันรอบพุงของพวกเขา ที่จะเป็นตัวนำไปสู่โรคมะเร็ง, เบาหวาน, โรคลมชัก,และหัวใจวายเป็นต้น

อาการอ้วนเกินขนาดยังเกิดกับเด็กชาวออสเตรเลีย โดยเด็กชาย 47% และเด็กหญิง 45% ถูกจัดชั้นอ้วนเกินขนาด

จากการวิจัยครั้งล่าสุดพบว่าอาการอ้วนเกินขนาดสามารถเกิดกับผู้มีน้ำหนักปกติ แต่จริงแท้พวกเขายังมีความเสี่ยงหากมีไขมันหน้าท้องในระดับสูง

ในทางกลับกันภายใต้การตรวจวัดแบบใหม่และการตรวจวัดด้วยวิธีวัดดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) พบว่าคนที่มีน้ำหนักตัวมาก แต่ภายใต้ระบบมาตราวัดใหม่อาจจะไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มคนอ้วนเกินขนาดก็ได้

จากการจัดอันดับความอ้วนในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วพบว่าออสเตรเลียถูกจัดเป็นประเทศที่มีคนอ้วนมากที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก ส่วนอันดับที่ 1 ถึง 4 คือ สหรัฐ, นิวซีแลนด์, ไอซ์แลนด์และกรีก

การศึกษาชุดนี้จัดทำโดยมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เทคโนโลยี (AUT) ในประเทศนิวซีแลนด์สรุปว่า 76% ของพลเมืองในประเทศที่พัฒนาแล้ว 30 ประเทศอาจจะถูกจัดชั้นอ้วนเกินขนาด

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: