เด็กโรงเรียนรัฐใน NSW กว่า 40% ลงทะเบียนสมัครเข้าเรียนว่าไม่มีศาสนา

นักเรียนโรงเรียน Australia Street Infants ที่ย่าน Newtown มีนักเรียนไม่นับถือศาสนาใด ๆ 90% ในภาพเด็กนักเรียนกำลังอ่านหนังสือจากห้องสมุดข้างถนนภายในโรงเรียน : ภาพจากนสพ. The SMH

25 ก.ค. 2017 มีเด็กนักเรียนกว่า 40% ของเด็กนักเรียนจำนวน 795,000 คนที่เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ระบุว่าพวกเขาไม่มีศาสนาเมื่อตอนกรอกใบสมัครเข้าเรียน

จากข้อมูลใหม่ที่มาพร้อมกับผู้ปกครองและครูผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎกระทรวงที่เข้มงวด และทำให้เด็กนักเรียนเหล่านี้ตกอยู่ในช่วง “สูญญากาศของเวลา” จากการที่พวกเขาไม่ได้นับถือศาสนาใด ๆ

ภายใต้กฎระเบียบของโรงเรียนรัฐบาลกำหนดให้ทุกโรงเรียนจะต้องจัดเวลาอย่างน้อย 30 นาทีในแต่ละสัปดาห์เพื่อการเข้าชั้นเรียนศาสนศึกษาพิเศษ (SRE) แต่ข้อมูลที่ได้มาจากการอาศัยกฎหมายเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารแสดงให้เห็นว่ามีโรงเรียนรัฐกว่า 50% ที่มีนักเรียนส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีศาสนา

ศาสนาคริสต์ยังคงเป็นศาสนาหลักโดยมีนักเรียนระบุนับถือศาสนาคริสต์นิกายต่าง ๆ ประมาณ 45% โดยเฉพาะโรงเรียนทางตอนเหนือของนครซิดนีย์ ในขณะที่บางโรงเรียนทางตะวันตกของนครซิดนีย์มีนักเรียนระบุนับถือศาสนาอิสลามสูงถึง 90% ทีเดียว

โรงเรียน Banksia Road Public ที่ย่าน Greenacre ในเขต Canterbury-Bankstown ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครซิดนีย์มีนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามถึง 91% ในขณะที่โรงเรียน Bellevue Hill Public ในย่าน Bellevue Hill เขต Woollahra ทางตะวันออกของนครซิดนีย์มีนักเรียน 71% นับถือศาสนายิว และโรงเรียน Cabramatta High ในย่าน Cabramatta เขต City of Fairfield ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครซิดนีย์มีนักเรียนนับถือศาสนาพุทธ 35%

นักเรียนโรงเรียน Cabramatta High มีนักเรียนนับถือพุทธ 35% เป็นโรงเรียนรัฐบาลโนเนมที่ผลิตนักเรียนระดับท็อปของรัฐมาอย่างต่อเนื่องทุกปี : ภาพจากสำนักข่าว ABC

ส่วนโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ได้นับถือศาสนาใด ๆ สูงที่สุดในรัฐน.ซ.ว.คือโรงเรียน Australia Street Infants ในย่าน Newtown เขต Inner West (ถ้าเป็นถิ่นนี้ก็ไม่แปลกใจ) โดยมีเด็กนักเรียนไม่ระบุศาสนาจำนวน 90%, โรงเรียน Yeo Park Infants ในย่าน Ashfield เขต Inner West มีนักเรียนไม่มีศาสนา 87% และโรงเรียน Girraween Public ย่าน Girraween เขต Cumberland ทางตะวันตกของนครซิดนีย์มีนักเรียนไม่มีศาสนา 79%

ภายใต้กฎกระทรวงนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมชั้นเรียนพระคัมภีร์หรือจริยธรรม ซึ่งถูกบรรจุเข้าหลักสูตรมาตั้งแต่ปี 2011 ในฐานะเป็นทางเลือกสำหรับชั้นเรียนศาสนศึกษาพิเศษ (SRE) จะไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมทางการศึกษาอื่น ๆ ในขณะมีชั้นเรียน SRE จึงเกิดความกังวลในหมู่ผู้ปกครองและครูว่า จะทำอย่างไรกับเด็กนักเรียนที่ไม่ได้นับถือศาสนาใด ๆ

พวกเขาเชื่อว่ากระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลน.ซ.ว.ได้ละเลยและไม่ได้ติดตามข้อมูลการสมัครเข้าเรียน แม้จะมีข้อเสนอแนะจากคณะทำงานพิจารณาการศึกษาอิสระในเรื่องของหลักสูตร SRE แล้วก็ตาม

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: