ผู้ปกครองเจอปรับนาทีละ 5 เหรียญ ไปรับลูกที่ไชลด์แคร์เช็นเตอร์ช้ากว่ากำหนด

นาย Ben Golder และนาง Anna York ผู้ปกครองเด็กที่ไม่พอใจต่อการคิดค่าปรับมารับเด็กสายของเทศบาล Inner West : ภาพชั่วคราวจากนสพ. The Telegraph ต้นฉบับนสพ. Inner West Courier Inner City

12 ก.ค. 2017 กลุ่มผู้ปกครองแสดงความไม่พอใจหลังจากได้รับการแจ้งจากเทศบาล Inner West ของนครซิดนีย์ว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ปกครองที่มารับบุตรหลานที่ศูนย์ Child Care Centre ช้ากว่าเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้เทศบาล Inner West จะทำการปรับผู้ปกครองที่มารับบุตรหลานที่ศูนย์ Child Care ของเทศบาลหลังกำหนดเวลานัดหมาย 45 เหรียญในทุก ๆ 15 นาที ข้ออ้างรถติดหรือต้องทำงานที่คั่งค้างจนทำให้มารับบุตรล่าช้าต่อไปจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป

โฆษกหญิงของเทศบาล Inner West กล่าวว่า ค่าธรรมเนียมใหม่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ปกครองมีความรับผิดชอบมากขึ้นในเรื่องของการตรงต่อเวลาในการมารับบุตรหลาน

แต่นาย Ben Golder ผู้ปกครองเด็กจากย่าน Stanmore เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงถึงความไม่จริงใจของเทศบาล โดยมีเป้าหมายต้องการหารายได้เพิ่มขึ้นอยู่เบื้องหลัง   และกล่าวว่าการมารับเด็กให้ตรงเวลาได้ก่อปัญหาให้ผู้ปกครองบางคน เพราะพวกเขาได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วเพื่อจะมารับเด็กให้ตรงเวลา

นาง Lyn Connolly ประธาน Child Care NSW กล่าวว่าค่าธรรมเนียมใหม่ถือว่า “โหดเกินไป” และ “สูงที่สุด” เท่าที่เธอเคยเห็นมาในส่วนที่เกิดขึ้นกับกิจการสถานดูแลเด็ก

นาย Golder ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่า ค่าธรรมเนียมใหม่จะทำให้ผู้ปกครองต้องพึ่งเพื่อน, สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ปกครองเด็กคนอื่น ๆ มารับบุตรหลานของพวกเขาแทน

นาง Anna York ผู้ปกครองเด็กอีกคนหนึ่ง และเป็นผู้สมัครส.ข.สังกัดพรรคเลเบอร์ของเทศบาล Inner West ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในปีนี้ออกมาโจมตีว่า เทศบาลได้เลือกโครงสร้างค่าธรรมเนียมระดับสูงเท่าที่มีอยู่ มาใช้กับศูนย์ Child Care ทั่วพื้นที่

โฆษกหญิงของเทศบาลกล่าวว่า ค่าธรรมเนียม 45 เหรียญจะถูกนำมาใช้กับศูนย์ Child Care ในพื้นที่อดีตเทศบาล Leichhardt และอดีตเทศบาล Marrickville

เด็ก ๆ ในศูนย์ Child Care Centre : ภาพชั่วคราวจาก news.com.au

ก่อนที่จะมีการรวมเทศบาลทั้งสองแห่งเป็นเทศบาล Inner West ได้มีการคิดค่าธรรมเนียม 43.30 เหรียญในพื้นที่เทศบาล Marrickville และ 30 เหรียญในพื้นที่เทศบาล Leichhardt การคิดค่าปรับ 100 เหรียญ*ถือเป็นค่าธรรมเนียมใหม่ที่นำมาปรับใช้กับพื้นที่เทศบาลทั้งสองแห่ง และเท่ากับเป็นการเพิ่มค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนในช่วงเวลาหนึ่งปี (*อันนี้ไม่เข้าใจ และไม่มีเวลาเข้าไปตรวจเช็คระเบียบของเทศบาล Inner West แต่เดาว่าเป็นการคิดค่าปรับมารับเด็กสาย 15 นาทีละ 45 เหรียญแต่ไม่เกิน 100 เหรียญ หากผิดพลาดต้องขออภัย)

สำหรับค่าธรรมเนียมใหม่จะถูกนำมาใช้ตามพื้นที่ Child Care Centre ต่าง ๆ ที่รวมถึง Camdenville, Fencourt, Marrickville West, Stanmore, Globe Wilkins and Leichhardt Park เป็นต้น

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: