เผย 20 รายชื่อเด็กออสซี่จอมซน และ 20 รายชื่อเด็กออสซี่เรียบร้อย

เด็กนักเรียนออสซี่ (ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาข่างล่าง) : ภาพจาก thenewsdaily.com.au

16 มิ.ย. 2017 School Stickers ซึ่งเป็นเว็ปไซท์ของครูผู้ดูแลเด็กรุ่นเล็กตามโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษา ได้ศึกษาพฤติกรรมเด็ก, ตรรกะของความซุกซน ไปจนถึงการตั้งชื่อของเด็ก

ได้พบสิ่งที่เด็กซนทำเหมือน ๆ กัน จนเกิดคำพูดบ่นของคุณครูเช่น “Ella กัด Grace อีกแล้ว” (สังสัยที่บ้านเลี้ยงหมา), “Joshua ไล่เปิดประโปรงเพื่อนอีกแล้ว” (สงสัยเป็นลูกติดพ่อ) เป็นต้น

School Stickers ได้ทำการสำรวจเด็กเล็กจำนวน 58,000 คน จนได้ชื่อเด็กหญิงและเด็กชายที่ซุกซนและเรียบร้อยมากที่สุดอย่างละ 10 ชื่อ เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อขำ ๆ เท่านั้น เพราะเด็กซนหรือเด็กเรียร้อยก็เป็นเพียงช่วงหนึ่งในชีวิตของพวกเขาเท่านั้น

สำหรับรายชื่อเด็กซนและเรียบร้อยออสซี่มีดังนี้

10 รายชื่อเด็กซนที่เป็นเด็กหญิง

Ella

Bethany

Eleanor

Olivia

Laura

Holly

Courtney

Amber

Caitlin

Jade

10 รายชื่อเด็กซนที่เป็นเด็กชาย

Joseph

Cameron

William

Jake

Joshua

Jamie

Lewis

Benjamin

Ethan

Luke

10 รายชื่อเด็กเรียบร้อยที่เป็นเด็กหญิง

Amy

Georgia

Emma

Charlotte

Grace

Sophie

Abigail

Hannah

Emily

Alice

10 รายชื่อเด็กเรียบร้อยที่เป็นเด็กชาย

Jacob

Daniel

Thomas

James

Adam

Harry

Samuel

Jack

Oliver

Ryan

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: