ห้าง Coles ยอมรับจ่ายค่าแรงต่ำกว่ากม. แต่สหภาพและสมาคมลูกจ้างเห็นชอบ

นาง Penny Vickers พนักงานกะกลางคืนของ Coles Supermarket : ภาพชั่วคราวจากนสพ. The SMH

10 มิ.ย. 2017 เรื่องนี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่เกิดกับห้าง Coles เจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่อันดับสองของออสเตรเลียถูกกล่าวหาว่าจ่ายค่าแรงพนักงานต่ำกว่ากฎหมายกำหนดถึงปีละ 50 ล้านเหรียญ แต่กลับได้รับการสนับสนุนจากสหภาพแรงงานแรงงานใหญ่ ACTU

ข่าวนี้เริ่มมาจากสื่อมวลชนสำนักหนึ่งออกมาอ้างว่าห้าง Coles ยอมรับว่าได้จ่ายค่าจ้างในอัตราที่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนดจริง ตามที่สื่อฯพยายามสืบสวนมาเป็นเวลาสองปีแล้ว และได้นำเรื่องออกแฉให้สังคมรับรู้เป็นระยะ ๆ

แต่สำนักงานคณะกรรมการด้านความเป็นธรรมในการจ้างงาน (FWC) ยังไม่เอาเรื่อง ในขณะที่สำนักงานออมบุดส์แมนด้านความเป็นธรรมในการจ้างงาน (FWO) ของนาง Natalie James ก็ยังไม่ยอมลงดาบ

ล่าสุดนาย Stuart Wood นักกฎหมายของสำนักงาน FWC ออกมาให้ความเห็นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมาว่า แรงงานกว่า 60% ของห้าง Coles จะอยู่ในสภาพที่แย่ลง หากต้องจ่ายค่าแรงตามกฎหมายกำหนด แทนที่จะเป็นการจ่ายค่าแรงตามข้อตกลงการจ้างที่ทำกับสมาคมลูกจ้างร้านค้า, ผู้จัดจำหน่ายและพันธมิตร (SDA) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพแรงงาน ACTU (สหภาพแรงงานนี้มีอดีตเลขาธิการสหภาพแรงงานได้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์และต่อมาได้เป็นนายกรัฐมนตรีจำนวนไม่น้อย คนล่าสุดคือนาย Bob Hawke)

ข้อพิพาทเรื่องค่าแรงของห้าง Coles ถูกเปิดประเด็นโดยนาง Penny Vickers พนักงานกะกลางคืนของซูเปอร์มาร์เก็ต Coles ในนครบริสแบนได้เรียกร้องขอเงินค่าจ้างตามสิทธิทางกฎหมายแรงงานขั้นต่ำ ซึ่งห้าง Coles จ่ายเธอต่ำไปคิดเป็นมูลค่าหลายหมื่นเหรียญ

นาย Josh Cullinan อดีตพนักงานทำความสะอาดเป็นหนึ่งในผู้ออกมาเปิดเผยกรณีการจ่ายค่าแรงต่ำกว่ากฎหมายกำหนดโดยตำหนิว่า ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาจัดการกับเรื่องดังกล่าว เท่ากับเป็นการปล่อยให้ห้าง Coles จ่ายค่าแรงต่ำกว่ากฎหมายกำหนดตกปีละ 50 ล้านเหรียญ

นาย Cullinan ได้จัดตั้งสหภาพแรงงานของตนเองในนามสหภาพแรงงานพนักงานค้าปลีกและฟาดฟูด (RFFWU) เพื่อเป็นคู่แข่งกับสหภาพแรงงาน SDA และสหภาพแรงงาน AWU ที่เขากล่าวหาว่าเป็นทาสรับใช้และคอยปกป้องห้าง Coles

สหภาพแรงงาน SDA ได้เป็นตัวแทนในการทำข้อตกลงการจ้างกับนายจ้างขนาดใหญ่อาทิเช่นห้าง Woolworths, Coles, McDonald’s, Hungry Jack’s และ KFC ถูกกล่าหาว่าทำให้พนักงานได้รับการว่าจ้างต่ำกว่าอัตราตามกฎหมายกำหนดตกปีละ 300 ล้านเหรียญ

ผู้ที่ได้รับค่าแรงต่ำกว่ากำหนดส่วนใหญ่เป็นพนักงานตรวจเช็คสินค้าและพนักงานทำความสะอาดที่เข้าทำงานในช่วงกลางคืน

อย่างไรก็ตามทางด้านสำนักงาน WFC มองว่า หากข้อตกลงการจ้างงานกับ SDA ถูกยกเลิกลง ผลเสียก็จะตกอยู่กับพนักงานปัจจุบันทุกฝ่าย แรงงานส่วนใหญ่จะถูกยกเลิกสัญญาเก่าเพื่อทำสัญญาใหม่ที่มีรายได้ต่ำลง แผนกตรวจเช็คสินค้าอาจถูกปรับให้มาทำงานในตอนกลางวันด้วยค่าจ้างที่ต่ำลง และแผนกทำความสะอาดของห้างอาจถูกยุบลง โดยห้าง Coles จะหันไปว่าจ้างบริษัทเอกชนมาทำความสะอาดแทน

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: