ปรับบริษัทจัดหาแรงงาน 417 มาเก็บผลไม้ จ่ายเงินต่างชาติต่ำกว่ากม.กำหนด

งานเก็บผักและผลไม้ที่ออสเตรเลียจำเป็นต้องพึ่งแรงงานแบคแพคเกอร์ต่างชาติ เพราะคนในประเทศไม่ยอมทำงานนี้ : ภาพจากนสพ. The Australian

6 เม.ย. 2017 ชายชาวรัฐควีนสแลนด์ได้ถูกปรับกว่า 100,000 เหรียญ หลังจากเขายอมรับว่าได้จ่ายเงินค่าจ้างแรงงานต่างชาติ 144 คนที่ถูกว่าจ้างมาทำงานตามฟาร์มในพื้นที่ Lockyer Valley ต่ำกว่ากฎหมายกำหนด (ข่าวนี้ออกมาตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน แต่เพิ่งเปิดให้อ่านฟรีวันนี้)

ทั้งนี้นาย Ram Kumar (นายราม กุมาร ชื่อพอเดาได้ว่าเขาอพยพมาจากประเทศใด) ได้ถูกสั่งปรับ 17,000 เหรียญและบริษัทว่าจ้างแรงงาน Seasonal Farm Services Pty Ltd ของเขาถูกปรับเป็นเงิน 85,000 เหรียญ หลังจากยอมรับสารภาพผิดต่อศาลสหพันธ์กลางชั้นต้น (Federal Circuit Court) ในนครบริสเบนว่าได้จ่ายเงินลูกจ้าง 144 คนต่ำไป 60,780 เหรียญ อันเป็นค่าจ้างในระหว่างปีการเงิน 2014-15 ตามที่สำนักงานออมบุดส์แมนด้านความเป็นธรรมในการจ้างงาน (FWO) ตรวจสอบพบ

บริษัทของนาย Kumar ได้รับจัดหาแรงงานมาทำหน้าที่เก็บและบรรจุหีบห่อผลไม้และผักให้กับเจ้าของฟาร์มหลายแห่งในพื้นที่ Lockyer Valley ของรัฐควีนสแลนด์ โดยแรงงานเกือบทั้งหมดเป็นผู้ถือวีซ่าทำงาน-ท่องเที่ยวหรือวีซ่า 417 จากประเทศในเอเชีย, ยุโรปและสหราชอาณาจักร

จากการสอบสวนของสำนักงาน FWO ภายใต้การบริหารงานของ (ซือเจ๊) Natalie James พบว่าชาวต่างชาติหลายคนยอมทำงานให้กับบริษัท Seasonal Farm Services ก็เพื่อจะสามารถต่ออายุวีซ่าได้นาน 2 ปีตามเงื่อนไขที่กระทรวงการเข้าเมืองกำหนดไว้

FWO พบว่านาย Kumar ได้จ่ายค่าแรงให้ชาวต่างชาติเหล่านี้ในอัตราเดี่ยว (flat rates) ในระหว่าง 16 ถึง 18.50 เหรียญต่อชั่วโมง โดยแรงงานวัย 19 ปีสามคนถูกกฎค่าแรงเพียงชั่วโมงละ 16 เหรียญเพราะเขาอ้างว่ายังมีประสบการณ์น้อย ซึ่งภายใต้กฎหมายในขณะนั้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำสุดสำหรับทำงานเก็บผลไม้และบรรจุหีบห่ออยู่ที่ 21.09 เหรียญต่อชั่วโมง

นอกจากนั้น FWO ยังพบว่านาย Kumar ไม่ได้จัดทำบัญชีตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และขาดการเก็บบันทึกการจ่ายค่าจ้างแรงงานอีก 70 คน การขาดการเก็บบันทึกข้อมูลได้เป็นตัวขัดขวางเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือแรงงานทั้ง 70 คนว่าได้รับค่าแรงอย่างถูกต้องหรือไม่

ผู้พิพากษา Sal Vasta กล่าวว่า ศาลได้กำหนดโทษปรับในอัตราสูงก็เนื่องจาก ความบกพร่องในการเก็บข้อมูลทางการบัญชีถือเป็นความผิดร้ายแรง

การตรวจสอบบริษัท Seasonal Farm Services ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไต่สวนการทดลองตรวจสอบการเก็บเกี่ยวทางการเกษตรแห่งชาติ (NHTI) ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงาน FWO

ซือเจ๊ Natalie James ผอ.ใหญ่ของ FWO ขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติ : ภาพจาก fairwork.gov.au

นาง Natalie James ผู้อำนวยการบริหารสำนักงาน FWO กล่าวว่าบทลงโทษที่บริษัท Seasonal Farm Services ได้รับถือเป็นการเตือนนายจ้างในอุตสาหกรรมการเกษตร ให้ทำตามกฎกติกาของกฎหมาย

เธอกล่าวว่า สำนักงาน FWO จะใช้อำนาจทางกฎหมายทำทุกวิถีทางเพื่อติดตามนายจ้างแรงงานผู้ละเมิดกฎหมายมาลงโทษ

ภายใต้เงื่อนไขวีซ่า 417 กำหนดให้ผู้ถือวีซ่าจะต้องทำงานเป็นเวลา 88 วันในแหล่งงานตามภูมิภาคที่กำหนดไว้เฉพาะในปีแรก เพื่อจะได้คุณสมบัติขยายวีซ่าออกไปเป็นเวลาสองปี ทำให้บริษัทจัดหาคนงานป้อนแรงงานตามฟาร์มเกษตรอาศัยเงื่อนไขนี้เอารัดเอาเปรียบแรงงานชาวต่างชาติ

ข้อผิดพลาดที่พบนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างของกฎข้อบังคับ, ข้อมูล, การให้การศึกษา, การปฏิบัติตามและการสนับสนุน

นาง James กล่าวว่า อัตราค่าแรงขั้นต่ำในออสเตรเลียครอบคลุมถึงทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนออสเตรเลียหรือชาวต่างชาติ โดยไม่มีการต่อรองจ่ายที่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: