อิมฯให้พี.อาร์.หญิงไทย 206 คน เหยื่อถูกสามี-คนรักชาวออสซี่ทารุณกรรม

ภาพประกอบข่าวจากนสพ. The Daily Mail ต้นฉบับสำนักงานข่าว AAP

16 พ.ค. 2017 ชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรสและคู่อยู่กินฉันท์สามีภรรยากับชาวออสเตรเลียกว่า 3,000 คนได้รับสิทธิอยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลีย หลังจากพวกเขาและเธอกล่าวหาว่า ได้ตกเป็นเหยื่อการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมากระทรวงการเข้าเมืองได้อนุมัติฐานะผู้อยู่อาศัยถาวรให้กับชาวต่างชาติ 3,083 คน ที่ถูกทารุณกรรมโดยคู่ครองชาวออสเตรเลียผู้เป็นสปอนเซอร์วีซ่าให้ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศ

เหยื่อถูกทารุณกรรมเกือบทั้งหมดเป็นสตรีส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศจีน, อินเดีย, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, ประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ที่เป็นผู้เข้ามาอยู่ในฐานะคู่สมรสหรือผู้อยู่อาศัยร่วมห้องหอกับชายชาวออสเตรเลีย

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมากระทรวงการเข้าเมืองได้อนุมัติวีซ่าถาวร (พี.อาร์.) ให้กับสตรีชาวจีน 389 คน ในจำนวนนี้เป็นการออกให้ 75 คนเมื่อปีการเงินที่ผ่านมา (2015-16)

ตามด้วยอินเดีย 363 คน, เวียดนาม 323 คน, ฟิลิปปินส์ 321 คน, ประเทศไทย 206 คน, สหราชอาณาจักร 200 คน, เลบานอน 130 คน, ฟิจิ 89 คนและเกาหลีใต้ 82 คน

ในทางตรงกันข้ามกระทรวงเข้าเมืองได้ปฏิเสธการอนุมัติให้สิทธิอยู่อาศัยถาวรในอัตรา 1 ต่อ 4 หรือ 977 คน หลังจากตรวจพบว่า ชาวต่างชาติเหล่านี้อ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายที่ไม่เป็นความจริง

โฆษกหญิงของกระทรวงการเข้าเมืองกล่าวว่า การยื่นขอวีซ่าของสตรีผู้อ้างถูกทารุณกรรมส่วนหนึ่งได้รับการปฏิเสธ ด้วยเหตุผล “ให้ข้อมูลเท็จหรือให้ข้อมูลที่ผิดพลาด” หรือไม่ผ่านข้อกำหนดทางสาธารณสุข หรือเป็นบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม ผู้ถูกปฏิเสธจะเผชิญต่อการเนรเทศออกนอกประเทศ

เธอกล่าวว่า ผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติออสเตรเลียและไม่มีวีซ่าเข้าประเทศ หรือไม่ได้รับการต่อวีซ่า จะไม่สามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้อีกต่อไป

ชาวต่างชาติจะต้องอยู่ในฐานะคู่สมรสหรือคู่อยู่กินฉันท์สามีภรรยาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปีก่อนที่เขาและเธอจะได้รับสัญชาติออสเตรเลียหรือผู้อยู่อาศัยถาวร

ภาพประกอบข่าวจากสำนักงานข่าว SBS

ในปี 2012 รัฐบาลกลางได้เปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อให้ง่ายขึ้นต่อชาวต่างชาติที่เป็นหุ้นส่วนชีวิตกับผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียสามารถอยู่อาศัยในออสเตรเลียได้ต่อไปหลังจากความสัมพันธ์ของทั้งสองขาดสะบั้นลง อันเนื่องมาจากการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว

โฆษกหญิงกล่าวต่อไปว่า ข้อผู้มัดจากการใช้ความรุนแรงที่คงอยู่จะอนุญาตให้ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถตัดสัมพันธ์กับคู่ครองที่ใช้ความรุนแรง โดยพวกเขาและเธอจะยังคงรักษาสิทธิ์ได้รับวีซ่าถาวรอาศัยอยู่ในออสเตรเลียต่อไป

ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาและเธอหรือสมาชิกในครอบครัวของเขาและเธอหรือสมาชิกในครอบครัวของหุ้นส่วนชีวิตได้รับการทำร้ายจากหุ้นส่วนชีวิตผู้สปอนเซอร์พวกเขาและเธอเข้ามาในประเทศ

บุคคลที่ยื่นขอจะได้รับวีซ่าถาวร ถ้ากระทรวงได้ตรวจสอบแล้วพบว่าการใช้ความรุนแรงเป็นความจริง

สำหรับคำว่า “การใช้ความรุนแรง” จะรวมถึงการใช้ความรุนแรงทางร่างกาย, จิตใจ, การใช้กำลังบังคับหรือข่มเหงทางเพศ, การบังคับให้อยู่โดดเดี่ยวและการกีดกันทางการเงินและเศรษฐกิจ

การออกวีซ่าเนื่องจากการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวจะให้บนพื้นฐานของการระทำผิดจากการใช้ความรุนแรง, หรือโดยคำสั่งห้าม (สื่อฯทุกค่ายใช้คำว่า injunctions จึงไม่ทราบว่าคำสั่งใคร) หรือโดยคำสั่งของศาล

แต่กระทรวงฯยังคงพิจารณาเอกสารจากแพทย์, สถานบันการศึกษา, โรงพยาบาล, ตำรวจ, เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการเหตุฉุกเฉิน หรือเจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคมผู้ซึ่งช่วยเหลือเหยื่อ

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวคนไทยในออสเตรเลีย, ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: