รัฐบาลประกาศบัญญัติ 6 ประการอย่างเป็นทางการ สำหรับผู้ขอสัญชาติออสซี่

นาย Malcolm Turnbull นายกรัฐมนตรีและนาย Peter Dutton รัฐมนตรีการเข้าเมือง : ภาพจากสำนักข่าว SBS

25 เม.ย. 2017 ตามที่นาย Malcolm Turnbull นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระเบียบการยื่นขอสัญชาติเมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา ในวันนี้รัฐบาลได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการโดยมีข้อบังคับรวม 6 ประการ

นาย Peter Dutton รัฐมนตรีกระทรวงการเข้าเมืองและป้องกันเขตแดน (DIBP) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงกฎหมายก็เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ยื่นขอสัญชาติมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดีพอ (competent in English), เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรมาอย่างน้อย 4 ปี และยึดมั่นต่อหลักความเชื่อของออสเตรเลีย

เขายังแถลงว่าสมาชิกในครอบครัวออสเตรเลียมีความเป็นเอกสิทธิ์และจะมอบให้เฉพาะผู้ที่สนับสนุนหลักความเชื่อของออสเตรเลีย, เคารพกฎหมายและต้องการทำงานอย่างขยันขันแข็งโดยการบูรณาการและการมีส่วนร่วมให้ออสเตรเลียจำเริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

เขากล่าวว่า “การถือสัญชาติถือเป็นหัวใจของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ มันเป็นรากฐานของประชาธิปไตย เราต้องแน่ใจว่าโครงการถือสัญชาติของเราดำเนินไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ”

ในด้านกฎข้อบังคับใหม่ 6 ประการสำหรับผู้สมัครของสัญชาติออสเตรเลียมีดังนี้

1 ผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษรายตัวในแต่ละข้อทดสอบประกอบด้วยการอ่าน, การเขียน, การฟังและการพูด

2 ผู้สมัครจะต้องอยู่อาศัยในออสเตรเลียในฐานะผู้อยู่อาศัยถาวรอย่างน้อย 4 ปี (แทนที่จะเป็น 1 ปีอย่างปัจจุบัน)

3 ข้อทดสอบเพื่อขอสัญชาติจะเน้นหนักไปด้วยคำถามแบบใหม่และมีความหมายยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครได้เข้าใจ-และให้คำมั่นต่อ-การมีส่วนร่วมในหลักความเชื่อและความรับผิดชอบ

4 ผู้สมัครจำเป็นจะต้องแสดงให้เห็นถึงการเข้าสู่การมีส่วนร่วมและมีส่วนสนับสนุนชุมชนออสเตรเลีย ตัวอย่างนี้รวมถึงหลักฐานการจ้างงาน, การเป็นสมาชิกขององค์กรในชุมชนและการสมัครเข้าโรงเรียนของบุตรที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

5 ผู้สมัครที่ไม่ผ่านขอทดสอบสัญชาติจะมีโอกาสทำข้อทดสอบได้เพียง 3 ครั้งเท่านั้น (ตามกฎปัจจุบันไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้สอบไม่ผ่าน สามารถทดสอบได้อีกจนกว่าจะสอบผ่าน)

6 ผู้ที่ฉ้อโกงการทดสอบจะถือว่าไม่ผ่านการขอสัญชาติโดยอัตโนมัติ

 

หัวกระดาษแถลงการณ์ของรัฐบาลต่อความเข้มงวดในข้อทดสอบสัญชาติออสเตรเลีย ขวามือเป็นภาพช่อดอกโกลเดนวัตเติลดอกไม้ประจำชาติออสเตรเลีย ท่านสามารถอ่าน “ดอกไม้ประจำชาติออสเตรเลียและดอกไม้ประจำรัฐ” ได้ด้วยการคลิกที่ ดอกไม้ประจำชาติออสเตรเลีย และ ดอกไม้ประจำรัฐ” ข้อความสีฟ้านี้ครับ

เอกสารแถลงการณ์ยังระบุว่า “ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นต่อการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างเศรษฐกิจ”

“ภาษาอังกฤษช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเข้าสู่ชุมชนและการทำงานร่วมกันในสังคม ข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ เป็นต้นว่าบุคคล ไร้ความสามารถอย่างยั่งยืนหรืออย่างถาวรและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี”

กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงใหม่ยังคงพิจารณาประวัติทางอาชญากรรมที่รวมถึงการทำร้ายร่างกายสตรีและเด็กจะมีผลต่อผู้สมัครดังข้อข้อความต่อไปนี้

“การระทำใด ๆ ที่ขัดกับหลักความเชื่อของออสเตรเลียจะถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณา เป็นต้นว่า กิจกรรมทางอาชญากรรม, ที่รวมถึงการทำร้ายสตรีและเด็ก, การมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งหรือองค์กรอาชญากรรม ถือว่าขัดต่อค่านิยมของออสเตรเลีย”

“การเปลี่ยนแปลงกฎหมายครั้งนี้เป็นข้อเสนอแนะจาก the National Consultation on Citizenship ในปี 2015 จัดทำและนำเสนอโดยส.ว. Concetta Fierravanti-Wells และนาย Philip Ruddock อดีตร.มว.การเข้าเมือง และรายงานชุด Productivity Commission Report Migrant Intake into Australia ในปี 2016”

รัฐบาลกลางจะเสนอร่างพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับใหม่ต่อรัฐสภากลางในปลายปี 2017 โดยผลของกฎหมายนี้ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่รัฐบาลแถลงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในวันที่ 20 เมษายน 2017

อย่างไรก็ตามรัฐบาลยังเปิดโอกาสให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นในเรื่องของหลักความเชื่อของออสเตรเลียและข้อทดสอบการขอสัญชาติอื่น ๆ ได้ที่ citizenship.submission@border.gov.au โดยจะปิดการรับความคิดเห็นในวันที่ 1 มิถุนายน 2017

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: