รัฐออกกฎขอสัญชาติใหม่สุดหิน พูดอังกฤษ-เคารพกฎหมาย-ค่านิยมออสซี่

นสพ. The Courier Mail ฉบับ 20 เม.ย. 2017 พาดหัวข่าว “กฎออสซี่ของมัลคอล์ม” ด้วยการเปลี่ยนกฎระเบียบการยื่นขอสัญชาติออสเตรเลียใหม่

20 เม.ย. 2017 ผู้ที่ต้องการถือสัญชาติออสเตรเลียต่อไปจะต้องเจอบททดสอบที่สุดหินขึ้น ที่รวมถึงการทดสอบภาษาอังกฤษ, ความเชื่อหลักของออสเตรเลีย และจะต้องใช้เวลารอคอยยาวขึ้นจึงจะมีคุณสมบัติยื่นขอสัญชาติ อันเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกระทรวงการเข้าเมือง

ภายใต้การทดสอบหลักความเชื่อพื้นฐานของคนออสเตรเลีย ผู้อพยพจะถูกถามถึงเรื่องการขริบอวัยวะเพศสตรี (female genital mutilation) หรือการบีบบังคับบุตรสาวให้แต่งงานในวัยยังเป็นเด็กหญิง หรือบุตรสาวควรได้เข้าโรงเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ หรือผู้เป็นสามีมีสิทธิ์ทุบตีภรรยาและบุตรภายในที่อยู่อาศัยได้หรือไม่ ซึ่งตัวอย่างเหล่านี้ไม่ได้เป็นค่านิยมหลักของออสเตรเลีย แต่ยังถือปฏิบัติกันในกลุ่มผู้อพยพจากบางประเทศ

ผู้ขอสมัครสัญชาติยังต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้พยายามเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออสเตรเลีย, ต้องแสดงหลักฐานอาชีพการงาน, การเข้าเรียนของบุตร แม้กระทั่งการเป็นสมาชิกขององค์กรในชุมชน

ภายใต้ระบบปัจจุบัน ผู้อพยพที่เข้ามาอยู่อาศัยภายใต้วีซ่าต่าง ๆ ต่อมาได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวร พวกเขาจะต้องใช้เวลารออีก 1 ปี จึงจะสามารถยื่นของสัญชาติได้ แต่การรอคอย 1 ปีจะเพิ่มเป็น 4 ปีภายใต้กฎหมายใหม่

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันพฤหัสฯที่ 20 เมษายนเป็นต้นไป แต่กฎหมายจะมีผลอย่างสมบูรณ์ก็จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาทั้งสอง สภาล่างคงไม่มีปัญหาเพราะรัฐบาลถือเสียงข้างมาก ส่วนสภาสูงก็ต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากพรรคขนาดเล็กและผู้สมัครอิสระอย่างน้อย 9 ใน 12 เสียง แต่ขณะนี้ได้เสียงสนับสนุนจากส.ว.พรรควันเนชั่นแล้ว 4 เสียง

นาย Malcolm Turnbull นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ค่านิยมหรือความเชื่อหลักของออสเตรเลียคือหัวใจสำคัญของการขอสัญชาติ โดยกล่าวว่า “สมาชิกในครอบครัวออสเตรเลียมีเอกสิทธิ์ และควรที่จะให้การสนับสนุนความเชื่อหลัก, เคารพต่อกฎหมายและต้องขยันทำงาน โดยเข้าร่วมและมีส่วนช่วยให้ออสเตรเลียดีขึ้น เราต้องให้แน่ใจว่าโครงการรับโอนสัญชาติกระทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ”

นสพ. The Australian ฉบับ 20 เม.ย. 2017 ภาพหัวข่าว “นายกฯเพิ่มบทเข้มข้อทดสอบขอสัญชาติ (ออสซี่)”

นโยบายการถือสัญชาติถือเป็นนโยบายการเข้าเมืองที่สอง รองจากนโยบายยกเลิกวีซ่า 457 เปลี่ยนมาเป็นวีซ่าทำงานชั่วคราวซึ่งได้แถลงไปเมื่อหนึ่งวันก่อนหน้านี้   นอกจากนั้นยังมีนโยบายที่สามซึ่งเกี่ยวกับการกำหนดระดับชั้นของ “วีซ่าชั่วคราว” (provisional visa) ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการเข้าถึงรายจ่ายด้านเงินประกันสังคม ซึ่งน่าจะออกมาในเร็ว ๆ นี้

ในปัจจุบันผู้ยื่นขอสัญชาติจะต้องเข้าทดสอบในเรื่องคุณค่าของออสเตรเลียจำนวน 20 ข้อ ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะต้องทำได้อย่างน้อย 75% คำถามจะเป็นแบบปรนัย (multiple-choice) เป็นต้นว่าคำถามเกี่ยวกับวัน Anzac Day, ระบบการทำงานของรัฐบาลออสเตรเลียและสีของธงชาติอะบอริจินเป็นต้น

ภายใต้ข้อทดสอบใหม่จะยกเลิกคำถามแบบเดิม แต่ยังคงบททดสอบคุณค่าของออสเตรเลียไว้ แต่หันมามุ่งเน้นคำถามเกี่ยวกับความเข้าใจของผู้ที่จะเข้ามาถือสัญชาติออสเตรเลียกับข้อผูกมัดและความมุ่งมั่นต่อ “ความเชื่อหลักของออสเตรเลีย”

สำหรับผู้ไม่ผ่านข้อทดสอบสามครั้งติดต่อกัน จะถูกให้รอคอยอีก 2 ปีจึงจะทำการทดสอบใหม่ได้

ส่วนการทดสอบภาษาอังกฤษจะเป็นการทดสอบทักษะเดี่ยวในด้านการอ่าน, การเขียนและการฟัง

สำหรับผู้ถือวีซ่าถาวรจะมีสิทธิเกือบเท่าเทียมกับผู้ถือสัญชาติออสเตรเลีย เพียงแต่ไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ยกเว้นแต่พวกเขาจะลงทะเบียนเพื่อขอสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเหมือนอย่างคนในบังคับสหราชอาณาจักรก่อนปี 1984

นับตั้งแต่ปี 1945 เป็นต้นมามีผู้อพยพเข้ามาอยู่ในออสเตรเลียอย่างถาวรประมาณ 7 ล้านคน ในปี 2014-15 มีผู้อพยพเข้าพิธีโอนสัญชาติออสเตรเลียจำนวน 136,572 คนจาก 210 ประเทศทั่วโลก ในจำนวนนี้ 17.5% หรือ 24,236 คนมาจากประเทศอินเดีย ตามด้วยสหราชอาณาจักร 20,583 คน และฟิลิปปินส์ 8,996 คน

หมายเหตุ ท่านสามารถอ่านร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ผ่านสภาสูงในคืนวันที่ 18 ตุลาคมด้วยการกดคลิก “กฎหมายสัญชาติออสเตรเลีย” ที่ Tags แล้วเลือกข่าววันที่ 19 ตุลาคม 2017

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: