สำรวจสำมะโนประชากรล่าสุด ABS เผยรูปแบบ “คนออสซี่โดยทั่วไป”

“ออสซี่โดยทั่วไป” เป็นหญิงอายุ 38 ปีมีสามีและบุตรสองคน : ภาพจากนสพ. The Daily Mail

15 เม.ย. 2017 สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ABS) ได้เปิดเผยถึงรายงานชุดแรกจากข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2016 ที่ผ่านมา ในรายงานชุดแรกในชื่อ “typical Australian” หรือ “คนออสเตรเลียโดยทั่วไป”

ผลสำรวจสำมะโนประชากร ได้บอกถึงแบบฉบับและลักษณะ (characteristics) ที่ก่อให้เกิด “คนออสเตรเลียโดยทั่วไป” ในค.ศ.นี้คือ

– เป็นเพศหญิง

– อายุ 38 ปี

– เกิดในออสเตรเลีย

– มีบรรพบุรุษเป็นคนอังกฤษ

– มีสถานภาพสมรส

– อาศัยอยู่กับสามี มีบุตร 2 คน ในบ้าน 3 ห้องนอน

– และมีรถยนต์ 2 คัน

ลักษณะ (description) ของ “คนออสเตรเลียโดยทั่วไป” มีพื้นฐานมาจากสิ่งที่เหมือนกันมากที่สุดที่ได้จากข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2016

เมื่อย้อนกลับไปดูข้อมูลจากการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2011 แสดงให้เห็นว่าคนออสเตรเลียโดยเฉลี่ยเป็นสตรีมีอายุ 37 ปี, อยู่อาศัยกับสามี โดยมีลูกสองคนในบ้านขนาด 3 ห้องนอนในย่านใดย่านหนึ่งตามนครหลวงของรัฐต่าง ๆ ซึ่งหน้าตาของคนออสซี่โดยเฉลี่ยมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ครอบครัวคนออสเตรเลียโดยทั่วไป : ภาพจาก The Real Estate Conversation

การสำรวจสำมะโนประชากรปี 2016 ยังพบว่า “บุคคลโดยทั่วไป” มีความแตกต่างกันในแต่ละรัฐและดินแดน รัฐแทสมาเนียมีอายุเฉลี่ยสูงที่สุดที่ 42 ปี ในขณะที่ดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรีมีอายุเฉลี่ยต่ำสุดที่ 34 ปี

“บ้านโดยทั่วไป” ในรัฐแทสมาเนียและรัฐนิวเซาท์เวลส์จะเป็นบ้านที่ผู้อยู่อาศัยเป็นเจ้าของโดยปลอดการกู้จำนอง ในขณะที่ “บ้านโดยทั่วไป” ในนอร์เทิร์นเทร์ริทอรีจะเป็นบ้านเช่า ส่วน”บ้านโดยเฉลี่ย” ในออสเตรเลียจะเป็นบ้านที่ผู้อยู่อาศัยเป็นเจ้าของโดยปลอดการกู้จำนอง

ในด้านของ “ผู้อพยพโดยทั่วไป” ของประเทศออสเตรเลียก็คือมาจากอังกฤษ (England) แต่ “ผู้อพยพโดยทั่วไป” ของแต่ละรัฐจะแตกต่างกันไป หน้าตาของผู้อพยพในรัฐควีนสแลนด์คือนิวซีแลนด์, รัฐวิกตอเรียคืออินเดีย และรัฐน.ซ.ว.คือจีน

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: