ออสเตรเลียมีสวนสาธารณะที่ดีที่สุดในโลก 7 แห่งคุณเคยไปมาแล้วหรือยัง?

สวนสาธารณะ Sydney Botanical Gardens ไม่ได้อยู่ในอันดับสวนที่ดีที่สุดในโลก เพราะอยู่นอกกติกา แต่ก็มีหลายคนหลงรัก : ภาพจาก Australian National Botanical Gardens

26 มี.ค. 2017 Green Flag ซึ่งเป็นผู้ประเมินมาตรฐานพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวสำหรับประชาชนทั่วไปในสหราชอาณาจักร ได้ยกย่องสวนสาธารณะในออสเตรเลียจำนวน 7 แห่งเป็นสวนสาธารณะในตัวนครหลวงดีที่สุดในโลก

สวนสาธารณะที่ได้รับยกย่องประกอบด้วย ในนครซิดนีย์มีสามแห่งคือ Centennial Parklands, Pirrama Park และ Sydney Park, ในนครเมลเบิร์นมี 2 แห่งคือ Royal Park และ Fitzroy Gardens และนครบริสเบนมี 2 แห่งคือ Roma Street Parkland และ South Bank Parklands

การให้รางวัล Green Flag Award นอกจากสวนสาธารณะต้องได้มาตรฐานของความเป็นพืชสวนแล้วยังให้ความสำคัญใน 8 หัวข้อในการพิจารณาประกอบด้วย (1) เป็นสถานที่ต้อนรับประชาชนทั่วไป, (2) ถูกสุขลักษณะ, ปลอดภัยและไว้ใจได้, (3) สะอาดและมีการบำรุงรักษาอย่างดี, (4) มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (5) มีการอนุรักษ์และเป็นมรดกทางธรรมชาติหรือวัฒนธรรม (6) ชุมชนมีส่วนร่วม (7) ด้านการตลาด และ (8) ด้านการจัดการ สำหรับสวนสาธารณะในออสเตรเลียที่ได้รับการยกย่องมีเนื้อหาโดยย่อดังนี้คือ

Nature Play ที่สวนสาธารณะ Royal Park นครเมลเบิร์น : ภาพจาก ArchiectureAU

สวนสาธารณะ Royal Park ในย่าน Parkvile ของนครเมลเบิร์น หัวใจสำคัญที่ทำให้ได้รับรางวัลก็คือ Nature Play ซึ่งเป็นสนามเด็กเล่นใหม่ติดกับโรงพยาบาลเด็ก Royal Children’s ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา Nature Play ได้รับยกย่องจากสถาบันภูมิสถาปัตยกรรมแห่งออสเตรเลีย (AILA) ให้เป็นสนามเด็กเล่นที่ดีที่สุดในประเทศ

สวนสาธารณะ Royal Park มีพื้นที่สนามหญ้า, พื้นที่ชายเลนและสนามเด็กเล่นและออกกำลังกายรวมกัน 170 เฮกตาร์ (1,6025.50 ไร่)       มีต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่กว่า 1,100 ต้น มีไม้ประดับและไม้พุ่มกว่า 17,500 ต้น

Fitzroy Gardens นครเมลเบิร์น : ภาพจาก Time Out ไม่ทราบต้นฉบับ

สวนสาธารณะ Fitzroy Gardens ตั้งอยู่ทางตะวันออกของนครเมลเบิร์น นอกจากความร่มรื่นของต้นไม้แล้ว ยังเป็นที่อยู่ของสิ่งน่าสนใจต่าง ๆ เช่น หมู่บ้านจำลอง Tudor Village, บ้านของกัปตันคุกหรือ Captain Cook’s Cottage, น้ำพุ River God Fountain และตอต้นเรดกัมอายุกว่า 300 ปีที่รู้จักในชื่อ Fairies Tree เป็นต้น

สวน Fitzroy Gardens มีขนาด 26 เฮกตาร์ (162.5 ไร่) ถูกขึ้นบัญชีเป็นมรดกแห่งรัฐวิกตอเรียด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์, ความมีสุนทรียะ, สถาปัตยกรรม, วิทยาศาสตร์ (พืชสวน), และเป็นที่ยอมรับและชื่นชมของคนในสังคมโดยมีผู้เข้ามาใช้บริการปีละ 2.5 ล้านคน

สวนสาธารณะ Roma Street Parkland นครบริสเบน : ภาพจาก Visit Brisbane

สวนสาธารณะ Roma Street Parkland ตั้งอยู่ในใจกลางนครบริสเบนเชื่อมต่อระหว่าง Brisbane Transit Centre และสถานีรถไฟ Roma Street เป็นสวนสาธารณะแบบธีมการ์เด้นและมีพื้นที่เพื่อนันทนาการ

แม้จะมีขนาดเพียง 16 เฮกตาร์ (100 ไร่) แต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นสวนกึ่งเขตร้อนในใจกลางนครที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สวนสาธารณะ South Bank Parklands นครบริสเบน : ภาพจาก Utrip

สวนสาธารณะ South Bank Parklands อยู่ที่ริมแม่น้ำ Brisbane ย่าน South Bank ของนครบริสเบน ซึ่งเคยถูกใช้เป็นสถานที่จัดงาน World Expo ปี 1988 ถือเป็นสวนสาธารณะใหม่ที่เพิ่งเปิดในเดือนมิถุนายนปี 1992

เป็นสวนสาธารณะที่ผสมผสานระหว่างป่าฝน, น้ำ, พื้นที่สนามหญ้า, พลาซ่า แล้วยังมีที่เดินเล่นริมแม่น้ำ และสิ่งบันเทิงและนันทนาการอื่น ๆ บนเนื้อที่ 17.5 เฮกตาร์ (ประมาณ 110 ไร่) และบริเวณต่อเนื่อง

สวนสาธารณะ Pirrama Park นครซิดนีย์ : ภาพจาก za.pinterest.com

สวนสาธารณะ Pirrama Park ในนครซิดนีย์ ถือเป็นความประหลาดใจที่สวนสาธารณะเพิ่งเกิดใหม่เล็ก ๆ ขนาดเพียง 1.8 เฮกตาร์ (11 ไร่ 1 งาน) ได้รับการยกย่องกับเขาด้วย ส่วนสาธารณะแห่งนี้อยู่ริมอ่าว Sydney Harbour บนพื้นที่ของย่าน Pyrmont ตั้งอยู่ปลายสุดถนน Harris St. หากไม่นั่งแท็กซี่ไป ก็สามารถเดินทางถึงได้โดยระบบขนส่งสาธารณะเพียงรถเมล์สาย 389 เท่านั้น หรือไม่ก็โดยสารรถไฟฟ้ารางเบามาลงที่คาสิโน Star City แล้วเดินไป

สวนสาธารณะ Sydney Park นครซิดนีย์ : ภาพจาก City of Sydney

สวนสาธารณะ Sydney Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับเขตเทศบาล City of Sydney ที่สร้างบนพื้นที่ในอดีตเคยใช้เป็นที่ทิ้งขยะ เป็นปาร์คแลนด์ที่อยู่ในย่าน St Peter ติดกับขอบพื้นที่ของย่าน Alexandria, Newtown และ Erskineville สามารถเดินทางไปได้โดยลงรถไฟที่สถานี St Peter

Sydney Park มีเนื้อที่ 41.6 เฮกตาร์ (260 ไร่) ถือเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของเขตเมืองชั้นในของนครซิดนีย์ มีพื้นที่นันทนาการแบบเปิดขนาดใหญ่, มีเนินเขาที่สามารถมองเห็นวิวของซิดนีย์ได้ 360 องศา, มีสนามเด็กเล่น, มีพื้นที่ชายเลน, มีสนามกีฬา Alan Davidson Oval, มีสนามขี่จักรยานและฝึกการเรียนรู้กฎจราจรสำหรับเด็ก, มีการแสดงปฏิมากรรม และยังคงตัวโรงงานและปล่องไฟก่ออิฐที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งรัฐ ใครที่ชอบพื้นที่โล่ง ๆ ต้นไม้ยังไม่ร่มรื่น สวนสาธารณะนี้ถือว่าเหมาะมาก

สนามกอล์ฟ สวนสาธารณะ Moore Park, Centennial Park และ Queen’s Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเขตเมืองชั้นในของนครซิดนีย์ : ภาพจาก Golf Advisor

สวนสาธารณะ Centennial Parklands เป็นชื่อของกลุ่มปาร์คแลนด์สามแห่งที่ติดต่อกันประกอบด้วยสวนสาธารณะ Centennial Park, Moore Park และ Queen’s Park ทั้งสามแห่งถูกจดทะเบียนเป็นมรดกของรัฐ มีเนื้อที่รวมกัน 360 เฮกตาร์ (2,250 ไร่)

สวนสาธารณะ Centennial Park มีเนื้อที่ 189 เฮกตาร์ (1,185 ไร่ 1 งาน) อยู่ในเขตเทศบาล City of Sydney และเทศบาลเขต Randwick สร้างบนพื้นที่มีน้ำท่วมขังในอดีตกว่า 200 ปี มาถูกกันเป็นพื้นที่สำรองตั้งแต่ปี 1811 เพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะในอนาคต สวนสาธารณะแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสำคัญทางประวัติศาสตร์ในหลายโอกาส รวมถึงพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของการตั้งถิ่นฐานของคนผิวขาวในวันที่ 26 มกราคม 1888 (จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสวนสาธารณะนี้จึงมีชื่อว่า Centennial ที่แปลว่าครบร้อยปี) และเป็นที่เฉลิมฉลองการรวมเครือรัฐออสเตรเลียในวันที่ 1 มกราคม 1901 (พิธีจัดตรงจุดที่ตั้ง Federation Pavilion ในปัจจุบัน)

สวนสาธารณะ Moore Park มีเนื้อที่ 115 เฮกตาร์ (718 ไร 3 งาน) อยู่ในเขตเทศบาล City of Sydney เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะ Centennial Parklands มีพื้นที่เปิดและสนามเด็กเล่น, สนามกอล์ฟ 18 หลุม, สนามเทนนิสและสนามเนสบอล

สวนสาธารณะ Queen’s Park มีเนื้อที่ 56 เฮกตาร์ (350 ไร่) อยู่ในเขตเทศบาล Waverly เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะ Centennial Parklands สร้างบนพื้นที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับสวนสาธารณะ Centennial Park

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: