รัฐบาลเผยนโยบายพหุวัตินธรรมใหม่ เลิกเน้น “สวัสดิการและบริการแก่ผู้อพยพใหม่”

ภาพจากสำนักข่าว News Corp Australia

22 มี.ค. 2017 เรื่องนี้จิงโจ้นิวส์เห็นว่ามีความสำคัญต่อคนทุกคนในออสเตรเลีย แม้ว่าจะเป็นเพียงอารัมภบทก็ตาม คือความเป็นเอกลักษณ์แห่งชาติของออสเตรเลียจะได้รับการตั้งนิยามใหม่ในนโยบายพหุวัติธรรมของชาติโดยระบุว่าภาษาอังกฤษคือหัวใจสำคัญ (critical)

นโยบายแรกของพหุวัฒนธรรมของรัฐบาลกลางได้ถูกเปิดเผยเมื่อวานนี้ (21 มีนาคม) ด้วยการยกเลิกการให้ความสำคัญในเรื่อง “สวัสดิการและบริการแก่ผู้อพยพใหม่” แทนที่ด้วย “คุณค่าในโอกาส, การพึ่งพาตนเองและความทะเยอทะยาน” ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่หวังเข้ามาเป็นพลเมืองเพื่อหวังพึ่งระบบสวัสดิการของรัฐคงต้องพึงสังวรณ์เพราะรัฐบาลต้องการพลเมืองที่ร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและประเทศชาติ

นโยบายล่าสุดมีชื่อว่า Multicultural Australia : United, Strong, Successful ระบุว่าความจงรักภัคดีต่อออสเตรเลีย, และภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางของชาติเป็น “หัวใจสำคัญ” ของการบูรณาการของกลุ่มชาติพันธุ์, และมุ่งเน้นการหล่อหลอมพลเมืองออสเตรเลียเข้าด้วยกันด้วยการ “มีค่านิยมร่วมกัน” ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน, บนพื้นฐานของการมีเสรีภาพและมีความเสมอภาค

เมื่อครั้งรัฐบาลกลางพรรคเลเบอร์ของนาง Julia Gillard เปลี่ยนแปลงนโนบายพหุวัฒนธรรมในปี 2011 ได้มุ่งเน้นไปที่ “ความเป็นธรรมและการรวมเข้าด้วยกัน” แต่ในรัฐบาลพรรคผสมลิเบอรัล-เนชั่นแนลล่าสุดได้เปลี่ยนมามุ่งเน้นถึง “ความมั่นคงของชาติและการบูรณาการ”

โดยให้ความสำคัญทางด้านค่านิยมทั่วไปเป็นหัวใจสำคัญ และให้ความสำคัญในเรื่องของความสามัคคีปรองดองและภาวะแห่งการเป็นพลเมือง, มากกว่าที่จะมุ่งเน้นในเรื่องสวัสดิการและการให้บริการ ไม่ว่าพลเมืองนั้นเพิ่งจะเข้ามาถึงเมื่อวานนี้หรือเป็นพลเมืองที่มีบรรพบุรุษอาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้มาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วก็ตาม

นาย Sev Ozdowski ประธานสภาพหุวัฒนธรรมแห่งออสเตรเลีย (AMC) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่านโยบายได้กลับเข้าไปสู่ยุคที่นาย Bob Hawke เป็นนายกรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นในการ “รวมเข้าด้วยกัน” ซึ่งเขาเห็นด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่ออสเตรเลียจะกลับมามุ่งเน้นถึงความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน

นโยบายแรกของรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญต่อผลกระทบจากการก่อการร้ายในออสเตรเลีย โดยกล่าวว่า “การสนับสนุนการมีความหลายหลากและการอยู่อย่างกลมกลื่นของชาวออสเตรเลียคือความมั่นคงของชาติ” และ “รัฐบาลออสเตรเลียถือความปลอดภัยและความมั่นคงของชาวออสเตรเลียเป็นสิ่งเหนือสิ่งอื่นใด”

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: