เจ้าของฟาร์มเลี้ยงกุ้งหนุนทำบ่อแห้ง 2 ปี แต่ขอรัฐบาลสนับสนุนการเงิน

ฟาร์มเลี้ยงกุ้งแห่งหนึ่งที่ระบบแม่น้ำ Logan : ภาพจากสมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแห่งออสเตรเลีย (APFA)

21 มี.ค. 2017 เกษตรกรเลี้ยงกุ้งควีนสแลนด์ตะวันออกเฉียงใต้ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนทางการเงิน หากจะต้องทำบ่อเลี้ยงกุ้งให้ว่างเปล่าจนถึงปลายปี 2018 เพื่อเป็นการหยุดการแพร่เชื้อโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้ง (white spot disease)

ความรู้สึกร่วมในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากสำนักงานความมั่นคงทางชีวภาคแห่งรัฐควีนสแลนด์หรือ Biosecurity Queensland ออกมายืนยันว่า โรคจุดขาวในกุ้งหรือโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้งถูกพบว่าได้ขยายไปสู่กุ้งในทะเลเปิดทางตอนเหนือของอ่าว Moreton Bay

นาง Helen Jenkins ผู้อำนวยการบริหารของสมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแห่งออสเตรเลีย (APFA) กล่าวว่า วิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้งให้หมดไปจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งในระบบแม่น้ำ Longan ซึ่งเป็นแหล่งแรกที่มีการระบาดของเชื้อโรคกุ้งมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก็คือ การหยุดทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งสำหรับปี 2018

นาง Jenkins กล่าวว่า เจ้าของฟาร์มเลี้ยงกุ้ง 8 แห่งในระบบแม่น้ำ Longan ได้ถูกสั่งให้ทำลายกุ้งสำหรับปี 2017 ทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่ารวมกันมากว่า 25 ล้านเหรียญ สมาคมและเกษตรกรสนับสนุนแนวทางแก้ไขดังกล่าว แต่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนทางการเงินเพิ่มขึ้น

นาง Helen Jenkins ถ่ายภาพร่วมกับส.ส.มาเวอริค Bob Katter ต่างออกมาสนับสนุนการหยุดทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งจนถึงปลายปี 2018 : ภาพชั่วคราวจากนสพ. The Courier Mail

ทางด้านนาย Bill Byrne ร.มต.การเกษตรและประมงค์ของรัฐบาลรัฐควีนสแลนด์ได้ออกมาสนับสนุนแนวทางการแก้ไข แต่แสดงทีท่าจะไม่สนับสนุนทางการเงิน โดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสมาคมในการเจรจากับรัฐบาลกลาง   ส่วนรัฐบาลรัฐมีเป้าหมายสนับสนุนเงินทุนในการแก้ปัญหาโรคกุ้งในระยะยาว

สำหรับราคากุ้งล่าสุด (เทียบราคาจากซูเปอร์มาร์เก็ต Woolworths) กุ้งสด green king prawns ตกกิโลกรัมละ 22 เหรียญ ส่วนกุ้งสดแกะเปลือกแช่แข็งตกกิโลกรัมละ 42.64 เหรียญ

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: