ข้อมูล IMF บ่งชี้รัฐ น.ซ.ว.มีขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงประเทศไทย

นครซิดนีย์นครหลวงของรัฐน.ซ.ว.และเมืองที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย : ภาพจาก Destination NSW

6 มี.ค. 2017  จากข้อมูลของ IMF World Economic Outlook  แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในรัฐน.ซ.ว.ในปี 2015-16  มีขนาด 400 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากับมีขนาดเศรษฐกิจในอันดับที่ 7 ของเอเชีย และในอันดับที่ 27 ของโลก

หากรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นอิสระต่างหาก จะมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ระหว่างประเทศอิหร่าน (412พันล้านเหรียญสหรัฐ) และประเทศไทย (391 พันล้านเหรียญสหรัฐ) หรือถือได้ว่าขนาดเศรษฐกิจของรัฐน.ซ.ว.ใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่สุด แต่เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่มีทำงาน รัฐน.ซ.ว.มีผู้อยู่ในแรงงานจำนวน 3.8 ล้านคน ในขณะที่ประเทศไทยมีผู้อยู่ในแรงงาน 38 ล้านคน

กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้จัดอันดับออสเตรเลียมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลกในปี 2016  ในเทอมของเงินดอลล่าร์สหรัฐ

นอกจากรัฐน.ซ.ว.แล้ว รัฐและดินแดนอื่น ๆ ของออสเตรเลียสามารถเทียบขนาดเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ โดยพบว่ารัฐวิกตอเรียมีขนาดเศรษฐกิจเท่ากับประเทศแอฟริกาใต้ ในขณะที่รัฐควีนสแลนด์มีขนาดเศรษฐกิจเท่ากับประเทศชิลี

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในรัฐใกล้เคียงกับประเทศโรมาเนีย, รัฐเซาท์ออสเตรเลียใกล้เคียงกับประเทศศรีลังกาและเอธิโอเปีย, รัฐแทสมาเนียพอฟัดพอเหวี่ยงกับประเทศปาปัวนิวกีนี, ดินแดนออสเตรเลียแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) ใกล้เคียงกับประเทศปารากวัยหรืออูกานดา, และดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (NT) มีขนาดเศรษฐกิจเท่ากับประเทศอัฟกานิสถาน

ประเทศ / รัฐ / ดินแดน ขนาดเศรษฐกิจ ประชากร
รัฐนิวเซาท์เวลส์ $400 7.6
ไทย $391 68.0
แอฟริกาใต้ $280 55.0
รัฐวิกตอเรีย $280 6.1
รัฐควีนสแลนด์ $236 4.8
ชิลี $235 18.0
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย $191 2.6
โรมาเนีย $187 19.5
ศรีลังกา $82 20.3
รัฐเซาท์ออสเตรเลีย $76 1.7
ปารากวัย $27 6.8
ออสเตรเลียแคพิทอลเทร์ริทอรี $27 0.4
รัฐแทสมาเนีย $20 0.5
ปาปัวนิวกีนี $20 7.1
อัฟกานิสถาน $18 33.3
นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี $18 0.2

หมายเหตุ ขนาดเศรษฐกิจมีหน่วยพันล้านเหรียญสหรัฐ และจำนวนประชากรในปี 2016 มีหน่วย ล้านคน

 

แผนที่การจับคู่เศรษฐกิจใกล้เคียงกันระหว่างรัฐและดินแดนของออสเตรเลียกับประเทศต่าง ๆ โดยใช้สีสำแดง เป็นต้นว่าสีแดงคือรัฐน.ซ.ว.กับประเทศไทย : ภาพจากนสพ. SMH

สำหรับนครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลียมีขนาดเศรษฐกิจ 300 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีขนาดใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซียและฮ่องกง

นครเมลเบิร์นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศมีขนาดเศรษฐกิจ 228 พันล้านเหรียญสหรัฐเท่ากับประเทศบังคลาเทศ ในขณะที่เมลเบิร์นมีขนาดประชากร 4.5 ล้านคน แต่บังคลาเทศมีประชากร156 ล้านคน

หมายเหตุ จิงโจ้นิวส์อยู่ในระหว่างเดินทาง ช่วงนี้การเสนอข่าวอาจหายไปบ้างแต่จะพยายามรายงานเท่าที่จะทำได้ 

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: